نوشته‌ها

برگزاری هفتمین جلسه شورای مرکز رشد فناوری طب و داروسازی سنتی و فرآورده های طبیعیاعضای شورای مرکز رشد فناوری طب و داروسازی سنتی و فرآورده های طبیعی  به بررسی پیشنهادها و درخواست های ارائه شده به این مرکز پرداختند.به گزارش روابط عمومی دانشکده طب سنتی، هفتمین جلسه شورای مرکز رشد فناوری طب و داروسازی سنتی و فرآورده های طبیعی ، روز یکشنبه ۲۲ مرداد ماه ۹۶ با حضور دکتر حسین رضایی زاده رییس شورای مرکزرشد و اعضای این شورا در محل ساختمان هروی برگزار شد.
در ابتدای این جلسه دکتر رضایی زاده ضمن ابراز خرسندی از روند فعالیت های مرکز رشد، از اعلام رضایت رییس دفتر همکاری دانشگاه و صنعت از فعالیت های مرکز رشد فناوری طب سنتی و گیاهان دارویی به ویژه همسویی و هماهنگی فعالیت های این مرکز با چارچوب تعریف شده برای مراکز رشد در گزارش ایشان به شورای صنعت دانشگاه، خبر داد و این اتفاق را حاصل زحمات تمامی اعضای شورای مرکز رشد و همکاران این مرکز دانست.
در ادامه اعضای شورای مرکز رشد درخواست های ارائه شده به مرکز را مورد بررسی قرار دادند و درمورد هریک تصمیم گیری کردند که درمجموع سه درخواست پذیرش شرکت های نوپای جدید مورد تصویب قرار گرفت و درمورد درخواست اولیه یک شرکت داروسازی سنتی توافق ابتدایی صورت گرفت.
رییس مرکز رشد فناوری طب و داروسازی سنتی و فرآورده های طبیعی سپس درخصوص روند پیگیری درخواست های پیشین، همچنین چگونگی پیشرفت آماده سازی فضاهای اداری و سالن های تولید توضیحاتی ارائه کرد.
دکتر رضایی زاده همچنین پیرامون برگزاری جلسه تبادل نظر درخصوص انتقال دانش و مالکیت فکری با حضور متخصصانی از کشور کره جنوبی و دستاوردهای این جلسه سخن گفت.
وی همچنین از تصویب عنوان ” بنیاد طب ایرانی ” در کمیته ارزیابی و نظارت خبر داد و ابراز امیدواری کرد با راه اندازی این بنیاد بتوان به توسعه مرکز رشد کمک کرد.
در ادامه اعضای شورای مرکز رشد پیرامون بهبود فعالیت های جاری و رفع چالش های موجود به گفتگو نشستند.

خبر: خاطره فهیمی