نوشته‌ها

بازدید دکترمیرزازاده از دفتر توسعه آموزش دانشکده طب سنتیفعالیت ها، نیازها و چالش های موجود در روند فعالیت های دفتر توسعه آموزش دانشکده طب سنتی مطرح شد.به گزارش روابط عمومی دانشکده طب سنتی، نشستی با حضور دکتر عظیم میرزازاده مدیر مرکز مطالعات و توسعه آموزش دانشگاه، دکتر کمالی مدیر دفتر توسعه آموزش دانشکده، دکتر شیرزاد معاون آموزشی و دکتر شیربیگی دبیر کمیته ارزشیابی کیفیت عملکرد آموزشی اعضای هیأت علمی دانشکده و کارشناسان دفتر توسعه آموزش دانشکده، روز دوشنبه ۱۶ مردادماه ۹۶ در محل دفتر توسعه آموزش دانشکده طب سنتی برگزار شد.
در ابتدای این جلسه، دکتر کمالی مدیر دفتر توسعه آموزش دانشکده طب سنتی ضمن قدردانی از حضور دکتر میرزازاده، به ارائه توضیحاتی پیرامون اقدامات انجام شده و فعالیت های جاری در دفتر توسعه آموزش پرداخت.
تصویب شیوه نامه ها، انتخاب دبیر کمیته ارزشیابی کیفیت عملکرد آموزشی اعضای هیأت علمی، ارزشیابی اعضای هیأت علمی، ارزشیابی دوره های آموزشی، ارزیابی سوالات آزمون ها در کمیته آزمون، تدوین مستندات از طریق برگزاری جلسات بحث گروهی، پیگیری مشارکت اعضای هیأت علمی در بازنگری و ارتقاء طرح درس ها، ارتقاء شیوه نامه نظام ارزشیابی دانشجو، تهیه و توزیع پمفلت های آموزشی، اطلاع رسانی و مشارکت فعال درهمایش ها و کارگاه های مرتبط، اطلاع رسانی مبحث دانش پژوهی، و برگزاری جلسات معارفه با دانشجویان جدیدالورود و شناسایی توانمندی آنها، به عنوان بخشی از اقدامات انجام شده در دفتر توسعه آموزش دانشکده مطرح شد.
دکتر کمالی همچنین از برگزاری کارگاه لیدرشیپ برای اعضای هیأت علمی دانشکده و کارگاه طراحی آموزشی برای دانشجویان، به همت دفتر توسعه آموزش دانشکده خبر داد.
دکتر میرزازاده در ادامه جلسه، فعالیت های دفتر توسعه آموزش دانشکده طب سنتی را مثبت ارزیابی کرد و افزود: دانشکده طب سنتی، دانشکده ای جوان است و شرایطی خاص دارد. اما می تواند با وجود تمام چالش ها، از فرصت ها و توانمندی های موجود استفاده کند و بسیار پیشرو باشد.
در ادامه جلسه، مشکلات و چالش های موجود در فرآیندهای دفتر توسعه آموزش دانشکده مطرح شد و مدیر مرکز مطالعات وتوسعه آموزش دانشگاه راهکارهایی به منظور بهبود فعالیت های این حوزه و رفع موانع ارائه کرد.
در پایان این نشست، دکتر میرزازاده از واحد توسعه آموزش دانشکده طب سنتی بازدید کرد و با کارشناسان این واحد گفتگو کرد.

خبر: خاطره فهیمی