سلامتکده احمدیه

نوبت دهی تلفنی:

88376529-88976528-88976527

نوبت دهی اینترنتی:

آدرس:

تهران، میدان فلسطین، خیابان طالقانی غربی، خیابان سرپرست شمالی، نبش کوچه تبریز، پلاک 27 (روبروی آموزش و پرورش شهر تهران)

ارسال شکایت از سلامتکده احمدیه:

SPM-ahmadieh@tums.ac.ir

مسئول رسیدگی به شکایات: سرکار خانم سوری