امور دانشجویی:

تسهیلات شامل تسهیلات تحصیلی، ضروری، ودیعه مسکن می باشد. خدمات امور دانشجویی در این حوزه عبارتند از:
•    اطلاع رسانی به دانشجویان در خصوص ارائه تسهیلات رفاهی
•    دریافت تقاضا و تکمیل پرونده متقاضی انواع وامها، بررسی و تشخیص واجدین شرایط بعضاً قرعه کشی (در صورتی تعداد متقاضین بیشتر از سهمیه دانشکده باشد) و ارسال به معاونت دانشجویی و پیگیری تاحصول نتیجه به دستياران ماهانه مبلغي بعنوان حق الزحمه دستياري پرداخت خواهد شد.
•    تبصره 1: در مدت مرخصي استعلاجي بيش از سه ماه به دستياران حق الزحمه دستياري تعلق نمي گيرد.
•    تبصره 2: حق الزحمه دستياران ميهمان توسط دانشگاه مبدا پرداخت مي شود.
•    مبلغ عيدي دستياران معادل عيدي مصوب كارمندان دولتي خواهد بود كه با تصويب هئيت امنا دانشگاهها قابل پرداخت مي باشد.
تامین پوشش خدمات درمانی دانشجویان با مراجعه به سایت www.bimesalat.ir  و ثبت نام دانشجو می تواند از خدمات بیمه ای بهره مند بشود علاوه بر این دانشگاه اقدام به ثبت نام بیمه تکمیلی دانشجویی می نماید.
سنجش سلامت و معاينات پزشکی: براي تمامي دانشجويان جديدالورود، طرح سنجش سلامت و معاينات پزشكي با هدف شناسايي دانشجويان نیازمند به مراقبت ويژه و امكانات درماني، برگزار مي گردد. جهت تعیین نوبت و ثبت نام مي بايست دانشجویان به وب سايت  http://parsad.tums.ac.ir   مراجعه نمايند.
نظارت بر انجام امور دانشجویان مهمان، انتقالی، انصرافی و دانش¬آموخته و اعلام میزان بدهی به واحد آموزش
ثبت دانشجویان انصرافی، ترک تحصیل و مرخصی تحصیلی و غیره در هر ترم و عدم تخصیص تسهیلات بر اساس اعلام آموزش دانشکده
رابط بین اداره خوابگاههای دانشگاه و دانشجویان متقاضی خوابگاه (به دانشجویان مقطع Ph.D خوابگاه تعلق نمی گیرد.)
•    اما در صورت وجود ظرفيت و امكانات و مقدورات با نظر كميته اسكان و اخذ هزينه¬هاي تمام شده ارايه خوابگاه بلامانع است.
•    دانشجوياني كه وديعه و وام مسكن دريافت مي نمايند، مجاز به استفاده از خوابگاه نمي باشند.
رابط بین مدیریت فرهنگی با دانشکده و توزیع محصولات فرهنگی و ثبت نام کلیه مسابقات فرهنگی معاونت فرهنگی
ثبت نام در کلیه جشنواره های دانشجویی (جشنواره دانشجو نمونه، جشنواره ابن سینا و…)
هماهنگی برگزاری مسابقات ورزشی: در طول سال تحصیلی مسابقات ورزشی دانشجویان علوم پزشکی از سوی تربیت بدنی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و با همکاری انجمن های ورزشی ذیربط برگزار می شود.
براي تمامي دانشجويان كارت دانشجويي هوشمند صادر مي¬گردد كه براي استفاده از امكاناتي نظیر کتابخانه، غذاي دانشجويي، اماكن ورزشي، تردد خوابگاه و … به آن نیاز خواهند داشت. براي دريافت كارت دانشجويي هوشمند لازم است مبلغ 000/100 ريال به حساب شماره 20611114/42 با كد شناسه 25 /310 حساب جاري الكترونیك (جام) بانك ملت شعبه هجرت بنام دانشگاه علوم پزشكي تهران واریز شود.
در صورت تمايل به استفاده از غذاي دانشجويي دانشجویان می¬توانند پس از دريافت شماره دانشجويي به وب سايت http://food.tums.ac.ir  مراجعه و طبق راهنما اقدام به رزرو غذا نمایید.