IMG_20180426_165625

O�O�O�O�U� O?O�O�U?U� O?O?O?O�U?O�O?U�O�U? U?U?U?U�O?U? U? O?O�U�O?O�U?U?U? O?O� O�U?O?U� O?O�O�U?O?O�O?U? U? O�O? O�U?O�O�U�U?U�O�O?O?U?U� U�U�U?O�U� O?O�U�O?O�U?U?U? O?O�O�U?O?O�O?U? U? O�O? O�U?O�O�U�U? O?O� U�O?O�U?U? O?O�U?O?U?O?U?O�U� O?U� U�O�O� O�U?O? U?O�U?O�U� O?O�O?.O?U� U?O?O�O�O? O�U?O�O?O� O?U�U?U�U? O?O�U�O?U�O?U� O�O? O�U?O�O�U�U?O? U�O�O?O?U?U� U�U�U?O�U� O?O�U�O?O�U?U?U? O?O�O�U?O?O�O?U? U? O�O? O�U?O�O�U�U? O?O� U�U�U�O�O�U? O?O�U�O?U�O?U� O�O? O�U?O�O�U�U? O?O�U�O?U?O�U� O?U�U?U� U?O?O?U�U? O?U�O�O�U�O? U�O�U�O? U?U?U?U�O? U�O�U? O?O�U�O?U?O�U� O?U�U?U� U?O?O?U�U? O?U�O�O�U� U? O�U�O�U�U� O?U�U�U? O?O�U�O?O�U?U?U? O�O? U? O?O�O�U?O?O�O?U? O�U?O�O�U�U? U? O?O� O�O�U?O� O�O?O?O�O?O�U�O? O�O?O�O�U? U�U?O?O? O?U�U�U?O? O?O�U�O?O�U?U?O�U� U? U?O?O�U�O�U� O�U?O?U� O?O�O�U?O?O�O?U? U? O�O? O�U?O�O�U�U?O? O?O�O�U?O?O�O?O�U� U? U?O?O?U�O�U� O�O? O?O�O�O?O� U�O?U?O�O? O?U� U�O?O? O?U� O�U?O? O�O? O?O�O�U?O� U� O?O� U� O�O�O?U?O?U�O?O? U�O�U� O?O� O?O�O�O?U�O�U� U�O�U?U? O?O�U�O?U�O?U� O�O? O�U?O�O�U�U? O?O�U?O?O�O� O?O?.
U?O? O�O? O?O�U?O?O�O�U? U�O�O�O?U� O�U?O?O?O�O�U?U� O?O� O?O�U�U?O�U� O�U?O? U�U�O�O�O?U�O?U� U� O�O�O?U?O?U�O?O? U�O�U� O?O� O?O�U�U� U�U�O�U?O? O?O�O�O?U�O�U� U�O�U?U? O?O�U�O?U�O?U� O�O? O�U?O�O�U�U?O? O?O�U�O�U�U� O?O�U�O�O�U�U? U�O�U? O?U�U�U? O�U?O? U?U�O� O?U�O?U� U� O�O�O?U?O?U�O?O? U�O�U� O?O� O?O�U�O�O�U�U? O?U�O?O�U�O�U�O?O�O?U?U� O?U?O?U? O?O�U? U�U?O?O? O?U�U�U? O?O�U�O?U�O?U� O�O? O�U?O�O�U�U? O?O� U�U?O�U?O? O?O�O�O?U? O?O�O?O�O� O�U�O�U�U? U�O�O�U?U�O�O? O�O?U?O?U? O?O?O�O? O?O?.
O?O� O�O?O�U�U� O?U�O?O� O�O�O�U?U? O?O�O?U� O�U?U?O? O?O�U�O?U�O?U� O�O? O�U?O�O�U�U? U?U?O�O�U�U?U� O�O�U?U?O�U� O�O? O?U�U?U?U�U? U? U?O�O�U?U?O� O?O� O?U�O?U?O? U�U?U?U?O? O?U�O?U?U? O?U?U�O�O�O�U� U�O?O?U�O� O?U� O?O�O�O�U� O?O� O?O?U�U?O? O?O� O�O? O�U?O�O�U�U? O?O�U� U?U?O?.
O?U�O?O� O?O�U�O�U� O?O�U?O�O�U� O�U?U?O? U�U�U?O�U� U�U?O? O?U� U�U?O�U?O? U?O�O�O? U�O� U? U�O�U�O? U�O�U? U?U?U?U�O? O?O� O�O? O�U?O�O�U�U? U? O?O�O�U?O?O�O?U? O?O� O�O? O�U?O�O�U�U? U?O�O?O�O�O?.
O?O� O�U?U� U�U�U?O�U� U�U�U�U�U?U� O?U�O?O� O�U?O�O� O�O�U?U�U? O?O� U�U?O�U?O? A�O?O�O�U?O?O�O?U? O?O� O�O? O�U?O�O�U�U?O� U?O�O?U?O?O? O?O�U?U?O? U�O� U? U�O�U�O? U�O�A�O? O?U�O?O� U�O�O?U� U�O�O�O�U? O?O� U�U?O�U?O? A�O�O? U�O?O�U� U�O�U? O�O? O?U�O?U? O?O� O?U?O�U�O? O?O�O�U?O?O�O?U? U? O?O�U�U?U�U? O�O?U?O?A�O? O?U�O?O� U�O�U�O?U�U�O?U? O?O�O?U�O�O? O?O� U�U?O�U?O? A�U�O�U�O? U�O�U? O�O?O?O�U�O?O�O�O?O?O�O?U? U?O�O?U?O�O?U� U�O�U? O?U�O?U?A� U? O?U�O?O� U�U�O�O?O�O? U�O�U?U�U? O?O�U�U?O�U?O? A�U�U?O?U?U�U? O?O�U�O�U�U? O?O� O�O? O�U?O�O�U�U?A� O?O�U�O�O�U�U? U�O�O?U�O?.
U�U�U�U�U?U� O?O� O�O�O?U?U� O?O�U?O?O�O�U? U�U�U?O�U� O?O�U�O?O�U?U?U? O?O�O�U?O?O�O?U? U? O�O? O�U?O�O�U�U? O?O� O�U?O? U?U�O�O?U�O?U� U� O�O�O?U?O?U�O?O? U�O�U�O? U�O�O�U?O�U� A�U�U�O�U�O�O? U�O�U?O�U?A� O?U?O?O� O?U�O?O� O�U?O�O� O�O�U?U�U? U? O?U�O?O� O�U?O?O�O?U� O?U�O�O�U� O?U�O�O�U�U? U? U�O�O�U?O�U� A�O�U?O?U� U?O�O?O�O?U? O�O? O�U?O�O�U�U? U? O?O�O�U?O� U?O?O?U�U?A� O?U?O?O� O?U�O?O� U�O�U�U� O?O�O?U� O?O� O?O�U�U�U? U�O�O?O� O?O�O�U? O?U�O�U�U� U�U�O?O�U� O?O�U?O?O�O� O?O?.
U�O�O?O?U?U� U�U�U?O�U� O?O�U�O?O�U?U?U? O?O�O�U?O?O�O?U? U? O�O? O�U?O�O�U�U?O? O�O?O� O�U?O? O�U�O?U� U� O�O�O?U?O?U�O?O? U�O�U� O?O� O�O�O�O�U� O?O�U�O�O�U�U? U�O�U? O?U�U�U? O?O� O?O�U�U� O�O�U�U? U? O?O�U?O?O�O�U? O?U? U�O�O�U?O�U� O?O�O�O�U? O?O� U�U?O�U?O? U�O�O�U?O�U� U?O?U�O? U? U�O�O�U?O�U� DMF U�U?U?O?U? O�O?O�U�U� U?U?O?O� U�O�O? U? O?O�U�U�O�U?O? O?O?O?O�O?O?U�O� U�U�O�U� O�U?O?O? O?O� O?O�U?O?O�O�U? U�O�O�O?U� O�O�O?O?O�U�U?U� U? U�O?O�U?U? O?O�U?O?U?O?U?O�U� O?O�U�O?O�U?U?U? O�O�O�O�U� O?U�U�O?U� U�U�O�U�U� U?U?O?O?O� U? O?O�U�O�O�U�U? O?U� U�O�O� O�U?O? U?O�U?O�U� O?O�O?.
O?U?O�U?O� O�U?U�U�U� O?O� O�U?U� U�U�U?O�U� O�O? U�U?O�U� O?U?O? O�O? U�U?U� O?U�U?O�U� U�U�O�U�U� O�O�O?O�U�U? O?U� O?O?U?O�O�O�U�U� U�U�U?O�U�O? O�O?U?O? U?U� U�U�O�U�U� O?O�U�O?O�U?U?U? O?O� U�O�U�O? U?U?O?O?O� U? O?O�U�O�O�U�U? U?O�U?O�U?O?U� O?O?U� O?U?O? U�U� O?U?O?O� O?O�U�O?O�U?U?O�U� O?O�O�O?O� U�O?U?O� O�O�O�O�U� O?O?.

O�O?O�: O�O�O�O�U� U?U�U?U�U?

0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *