پایان مدرسه تابستانی بین المللی طب ایرانی در تهراندانشجویان خارجی مدرسه تابستانی طب ایرانی با مباحث و آموزه های طب ایرانی آشنا شدند.به گزارش روابط عمومی دانشکده طب ایرانی، با پایان یافتن دوره مدرسه تابستانی بین المللی طب ایرانی در تهران، شرکت کنندگان برای ادامه دوره راهی شیراز شدند.
این مدرسه تابستانی که با حضور شرکت کنندگانی از هند، موریس، پاناما و اوگاندا به صورت رسمی از روز یکشنبه ۱۴ مرداد ماه ۹۷ به میزبانی دانشکده طب ایرانی دانشگاه علوم پزشکی تهران آغاز شد در شیراز ادامه خواهد یافت.
در طی یک هفته برگزاری این مدرسه در تهران، شرکت کنندگان با مباحثی چون تاریخچه طب ایرانی، اصول داروسازی سنتی و استانداردسازی فرمولاسیون تولید داروهای سنتی، اصول و رویکردهای درمانی در طب ایرانی، و نقش تغذیه در بیماری ها آشنا شدند.
شرکت کنندگان همچنین از آزمایشگاه داروسازی سنتی و سلامتکده های احمدیه و خارک بازدید کردند و به صورت بالینی با شیوه های درمانی طب ایرانی آشنا شدند.
در روز پایانی این دوره در تهران نیز مراسم پایانی با حضور دکتر رضایی زاده رییس دانشکده طب ایرانی و دکتر زرگران معاون بین الملل دانشکده و دبیر مدرسه برگزار شد و پتانسیل های دانشگاه در حوزه های مختلف بین الملل به شرکت کنندگان معرفی شد.
توضیح اینکه ادامه این دوره به میزبانی دفتر مطالعات تاریخ پزشکی دانشگاه علوم پزشکی شیراز تا روز دوشنبه ۲۲ مردادماه در مجموعه ولایت شیراز برگزار خواهد شد و پس از آن شرکت کنندگان به کشورهای خود باز خواهند گشت.

خبرنگار: خاطره فهیمی

U�O�O�O?U� O�U?O?O?O�O�U?U� O�U?U�U?U� U�O?O�O?U� O?O�O?O?O?O�U�U? O?U?U� O�U�U�U�U�U? O�O? O�U?O�O�U�U? O?O�U?O?O�O� O?O?O?O�U�O?U�O?U� O�O? O�U?O�O�U�U? U�U?O?O?O�U� U�U?O? O?O�U�O?O�U?U? O�O�O�O�U? O?U�O�U�U� U�U�O? O?U� O?O?U�O�U?U? O?O� O�O? O�U?O�O�U�U? O�O?O?.O?U� U?O?O�O�O? O�U?O�O?O� O?U�U?U�U? O?O�U�O?U�O?U� O�O? O�U?O�O�U�U?O? U�O�O?O?U?U� U�O?O�O?U� O?O�O?O?O?O�U�U? O?U?U� O�U�U�U�U�U? O�O? O�U?O�O�U�U? O?O� U�O�U�O? O?O�U�O�U�U� U�O?O?O�U� O?O�U�O?U�O?U� O�O? O�U?O�O�U�U? O?O�U�O?U?O�U� O?U�U?U� U?O?O?U�U? O?U�O�O�U�O? O?U?O?O� U�O�O�U�O?O�O? O?O�O�U?O� U?O?O?U�U? O?O�U�O?U?O�U� O?U�U?U� U?O?O?U�U? O?U?O�O�O? U? U�O�O?U? O?O�O�U?O� O�O? O?U�O?U? U?U?U�O?U�U? O?O� O�U?O�O�U� U? O?O� O�U�O�U?O? O?U?O?O� O�O? O�U?O�O�U�U? U?O?O�O�O? O?U�O?O�O?O?O? O?O�U�O�U� U? O?U�U?O?O? U?O?O?U�U? O�O? O�U?O? U?U�O?U�O?U� U�U? U�O�O?O�O? U?U� O?O� O?O�U�O?U�O?U� O�O? O�U?O�O�U�U? O?O�U�O?U?O�U� O?U�U?U� U?O?O?U�U? O?U�O�O�U� O?O?O�O? O?U� U�O�O� U�O�O?.
O?U�O?O� O?O�U�O�U� O?O�U?O�O�U� U�O?O�U?U� O?U?U� O�U�U�U�U� O?O�U�O?U�O?U� O�O? O�U?O�O�U�U?O? O�O? O�O�U?O� U� O?O�U�O? U�U�U�O?U� O�O�O�O�U? O�O? U�O?U?O�U�O�U? U�U�O?O? U?O�U�O�U�O�O? U�U?O�U?O? U? O�U?U?O�U�O?O� O�O?O� O?O�O? U? U�U�U�U�U?U� O�U�O� U�O�O?: U�O?O?O?U?O�U�U� U?U�U? O�O? O?O�U�O? U�U�U�O?U?O�U� O�O? U�O?U?O� U�U�O?U?U� U�U� U?O�U?O�O? U?U? O�O? O�O�U?U� U�O?U?O� O?U�O�U?U�O� O?U?O?O? O?U? O�U?O? U�O�U�O?U� O?U� O?U?O�O? O?U� O�U?U� O?U�U?U� U�U� U�U�O�O?O? U�O?U?O�O�U?O�O�U� O?U?O?U�O? O?O� U?U?O?O�U? O?O�O�U�O?U?O? U?U? O?O� O?U�O�U?U�O� U�O�O�U�U?O? U�U? O?U?O? U? O�O? O?O�U�O? O?O� U�O?O�O?U� O?O�O? U�U? U�O�U�O?.
O?O?U?O� O�U?U� U�O?O�O?U� O?O�O?O?O?O�U�U?O? U�U�U�U�U?U� U�O?O�U�O� O?O? U�U� O�U?U� U�O?O�O?U� O?U� U�O?O? U�U� O�U?O? O�O?O�U�U� O�U?O�U�O? U?O�U?O? U�U� O?U� O�U?O? U?O�U?O�U�U? O?U� U�U?O?O?O�U�U? O?O�U�O?U?O�U� O?U�U?U� U?O?O?U�U? O?U?O�O�O? O�U?O�U�O? O?U?O?.
U�O�O�O?U� O�U?O?O?O�O�U?U� O�U?U� U�O?O�O?U� O?O�O� O�U?O? U?U�O?U�O?U� U�U? U�O�O?O�O?O? O?O� O�O�U?O� O?U�O?O� O�O�U�U?U� U�O�O?U? U�O?O�U?U� O?U?U� O�U�U�U�U� O?O�U�O?U?O�U�O? O?U�O?O� U�O�U�O?O�O�O� O?U�O? O�O�O?U�O�U�U? U�O?U?O�O?O�U�U� O?U�U?O�O? O�O? O�U?O�O�U�U?O? O?U�O?O� U�O�O?U? O�U?U�O�U�U?U� U�U�O�U?U�O?U� O?O�U� O�U�O�O�O?U?O�O� U?O?U?O� O?O� O�O? O�U?O�O�U�U?O? O?U�O?O� U�O�U�U?O? O�O?O�O?U?O?O? U�O?U?O�U�U� O?U?O?O� O�O? O�U?O�O�U�U? U?O?O�O�O? O?U�O?O�O?O?O? O?U�O?O� O�O?U?U� O�O�O�U?U? O?O�O?U� O�U?U?O? O?O�U�O?U�O?U� O�O? O�U?O�O�U�U?O? U�U�O?O� U�O�U� U�O?U?O� O?O�O? U?O�U�U�U?U? U?U?U�O?U�U? O?O� O�U?O�O�U�O? O?U�O?O� O?O�U?O�O�U� U�O?O�U?U� O?U?U� O�U�U�U�U� O?O�U�O?U�O?U� U? O�U�O?U? O�O? U�O?O�U?U�U?U� U? O�O?O�O�U? U�U?O?O? O?U�U�U? O?O�U�O?U�O?U� O�O? O�U?O�O�U�U?O? O?O� O?O�O�O?U�O�U� U�O�U?U? O?O�U�O?U�O?U� O�O? O�U?O�O�U�U? O?O�U?O?O�O� O?O?.
O?O� O�O?O?O?O�U? O�U?U� U�O�O�O?U� O?U�O?O� U�O�O?U? O�U�U� O�O?O�O�O? O�O�O?U�O?U? O�O? O?O�U?O?O�O�U? O�U?U� U�O?O�O?U� O?O�O?O?O?O�U�U?O? O�O?O�O�O? O�U�U?O?U?O�O�U? U�O�O? U�U� O?O�U�O?O�U?U?O�U� O�O�O�O�U? O�U?U� O?U?O�U� O?O?U?O�U�U�O? O�O? U?O�O�O? O?U� O?O?O? O?U�O?U� O?O�O�U? O�O�U?O� O?O� U?U�U? O�O? O?U�O?O�U?U� O?O�U�O?U?O�U� U�O�U? O�U?O�O�U�O? O?U?O?O?O�U?U� O?U�O�U� O�O� O?O?O�U�O? U? O?O�O�O?U� O�U? U?O�O?O�O� O�O� U?O?O? O?O� O?U?O�O�O�U�O?.
U�O?O�U?U� O?U?U� O�U�U�U�U� O?O�U�O?U?O�U� U�U�U�U�U?U� O?O� O?U?O�U� O?U� U�U�O�O?O? O?U�U? U�U�O?U?O? O�O? O?U�O?U? O�U?O�O�U�O? O�U?U� O�O? O�O� O?O�O�O�U? U?O?O�U�O?U?U�U? O?O� O�O�O?O? O?O�O�U? U�O?O�U?U? O?U� O�U�O�U� O?O�U�O?O?.
O?O� O�O?O�U�U� O?U�O?O� O�O�O�U?U? O?O�O?U� O�U�U� O�U?O?O�U�O?U?U?U?U? O?U� O?O�U�O? U�U�U�O?U?O�U� O�O�O�O�U? U? O?U�O?U?O� O�O? O?U�O�O? O?U�O�U�U? O?O?O? O�U�O?O�U�O�O�O�U� O?O�U?O?O�O�U? O�U?U� U�O?O�O?U�O? U�U�U?U� O?U?O�U� U�O�O?: O?U�O� O?O� O?O�U�O?U?O�U�U? O�O�U?O� U?U?O?O� U�O�O?U?O? U�U� O�O? O?U�O�U� O?O?O?U?O?O? O�O?U?O? U�U�U� O?O�U� U�O?U�O? O?O�O�O? U? O?U?O? O�O? U?U� O?O�U� U�U?O? O?O�O?U�U� O?O?O?U?O? O?O�O�O?U�O�U� U?O?U�U? O?O�U�O?U?O�U� O?U�U?U� U?O?O?U�U? O?U�O�O�U� O�O?O?. O�U�U?O?U?O�O�U� O?O?U?O�U�U?U� O?O� O�U?U� U�O?O�O?U� O?O�O?O?O?O�U�U? U�U� O?O� U�O?U?U�U? O?O�U?U� O?O�U�O?U�O?U� O�O? O�U?O�O�U�U? U�O?U?O� O?O�U?O?O�O� U�U? O?U?O?O? O?O?O�O?U�O�O? O?U�U�U? O�U?O?U? O?O�O?O?U� O?O�O?U?U� U? O?U�U?U�U� O�O�O?O?O�O�O�O? O?U?O?O?O� O?U?U�O?U� O�O� U?O�O�U�U� U�U�U?U�.
U�U�O?O� U�O�U� O?O� O�O?O�U�U� U�O�O�O?U� U?U?O�O�U�U?U� U�O�O?U? O?O�O�U?O� O�O? O?U�O?U? O?O�U� U?U?O? U? O�U�O?O�U? O?O?O?U?O? O�U?U� U�O�O?U? O�O� U�U�U?U� O?U?O�U� U�O�O?: O�U?O�O�O? U? O?O�U?U?O� U?U� O?U?O?O?U� U?U�U?O�O�U�U� O?O� O?U�U?U�U� O?O�U�U?U�O�O?O? O?U�U?O?O?O? O�O�U�O�O?O�O? U? U�O?O?U�O?O�O? O�O? O?U�O?U?O� U�O?O�O�U�O? O?O� O?U?U?O� O?O�U�O� U?U?O�O�U�U?U� O?O�U�U?U�O�O? O?O� O?U�U?U�U� O?U�U?U� U? O�U?O?a�?U�O�U? O�O? O?U�O?U?O� O�U�O�U?O? O�O? O?U?O?O?U� O?O�U?U?O?a�?U�O� O?O� O?U�U?U�U� O�O? O?U�O?U? O?U� U?U?U?U� O�O? O�O�U?U� O�O�O�O�U� O?U�U?O?O?a�?U�O�U? U�U?O?O�U� U�O?O? O?O�O�U? O?O�U�O?O�U?U?O�U�O? O?O�U�O?U?O�U�U?O�U�O? U�O�U�U�O�U� U? O�O?O�O?U?O? U? U�U?O? O?U�U?U?O? O?O?O�O?U� O�O?O�O�U? U�U?O?O? O?U�U�U? U? O?O�U�O?O�U?U?O�U�O� O?U�O?U?O? O?O?U�U�a�? O?O�O?U? U? O?U� O�O?O?O�O�U�a�? U?O�O�O�U? O?O�U�O? U? O?O�O�O�O? U�U?U?O? O�O? O�O�U?U� O?U?U�U?O? U? O?U?O?U?O? U?O?O?O�O?U� U�O?O�U?O�O?O? O?O�U?O?O�O�U? U�O?O?O?a�?U�O�U? U�U�U?O? U�U�O�U�U�a�?O�U? U? O?U?U�a�?O�U�U�U�U�U? U? O�U?O�O�O? U?O?a�?O?O�U?O?a�?U�O�U? O?O�O�O�U?.
O?O� O�O?O�U�U� U�O�O�O?U� O?U�O?O� O�U?U�O�U�U?U� O?O� O�O?O�O�U� O?U� U�O?U�O? U�O?O�O�O�U� O?O�U�U� O?O�O�U?O� O�O? O?U�O?U? O?O� O�U?O�O�U�O? U�O?O�U?U? U? U?O?O?O�O? O�U?U� O?U�U� O�O� O?O?U?O�O�U�U�U� O?O�U�O?O? U? O�U?O?U?O?: O?O�U�O�O�O�U? O�O�O?O?O�O�A� U? O?O?O�O?U� O?O�U�O? U? O?O�O�O?U?O�O? O?O� O?U�U?U�U� O�O? O?U�O?U? U�U?O�U� U�O?U?O�U�O�U?U? U�U?U� O�U?O�O�U�O? U�U?U�O? U�U�O?O? U?O�U�O?O?O�U� U? U�U?O? U�O?U?O�U�O�U? O?U?O�U?U�O�U?U? U�U� O�O? O?U�O?U? O?O� O?U�U�O� O�O�U?U?O�U� U? U?U?O?U?U�U� U�U�U�U? O?O�O�O?O? O?O?U?O�O� U�U?U?O? U? U�O�O�O?U�O? O�O?O?.
O?U�O?O� O?U�O? O�O�O?U�O�U�U? O?O� O�O?O�U�U� U�O�O�O?U� O?O� O?O?U�U?O? O?O� O�U?U� U�O�U�O? U�U� O�O? O?U�O?U? O�U?O?U� O?O� U�O�U�U�O�U? O?O?U?O�O� O?U?O� O?O�O�O?O? O�U?U� O?O?O�U?U� O�O� U�O�O?U? O�O? O?O?O�U�U� O?O?O�U?O�U� O�U?U� O?U�U� O?O�U�O?O? U? O�U?O?U?O?: O?O� O�O�O?O�O�O? O�U�O?O? U�O�U? O?U?O?O� U?U?O?U�O?O�U?O? O?U?U�U?U� U�O?O�O? O�O�U?U� U�O�U? O?O?U�O? U�O?O�O? U�O�U�U?U� O�O?U� O?U?U�O� O?U?O?. U�U�U�U�U?U� U�O?O�O? O�U�O�O�U?U? O?O� O?U�O�U� U�U?O?O�U�U? O?U� U�U� O?O?O�U� O?U�U?O� O?O�O�U�U� O?O? U? O�U?U� U�O?O�U� O?U�U�O?U� O?O?O�U�U� O�O? O?U�O?U? O�U?O�O�U� O?O� O�U�O?U?O?U� U? O?U�U� O?U�U?O�O?O?.
O?O� O�O?O�U�U� O?O�U�O?O�U?U?O�U� O�O�O�O�U?O? U?U� O?U� U?U� O�U?O? O�O� U�O?O�U?U? U�O�O?U�O? U? O?U� O?U?O�U� O?O�O?U�U� O?O�O�U?U�U? U? U�U?O? U?U?O?U?U�U� U�O�O�U�O?O�O? U? U?U?U?U�O? U�O�U? O�U?O? O?U� U?U?U?U� O?O� O?U�U?U�U� O�O? O?U�O?U? U?O�O?O�O�O?U�O?. U�U�U�U�U?U� O?O� U�U?O�O? U�U?U�O?U?O? O�O?O�O�U?U?O�U?U?O? O?O�O�U?O� O�U�O?O�O�O?U? U? O�O�O?U�O�O?U? U? O?O?O�O? U? O�O?U?U� U? U?O�U�U�U? U�O?U?O�O?O�U� O?O�U� U?U?O?U�O? U? U?U?O�O�U�U?U� O?U?O?O?U� O?U�O?O�O?O?U? U? O?O�U�O�U�U? U? U�O?O�U� O?U�O�U�O? U�O?U?O� O�U?O? U�U?O? O?U?O�U?O�O�O?U? O�O�O�O�U� U�O�O?U�O?.
O?O� U?O�U?O�U� U�O�O�O?U�O? O�O?O�O�U? U�U?O?O? O?U�U�U? O?O�U�O?U�O?U� O?O� U�U?O�O? O?U?U?U� O?O�U?O?O�O�U? U�O?O�O?U� U? U�O?O�O�O�U? U�U� O�O�O�O�U� O�U?O�U�O? O?O?O? O?U?O�U?O�O�O?U? O?U?O�U� U�O�O?U�O? U? O?U� U?O�O?O? U�O�U? O?O�U�O?O�U?U?O�U� U?O�O?O� O?O�O?U�O?.

O�O?O�U�U?O�O�: O�O�O�O�U� U?U�U?U�U?

برگزاری جلسه هیأت رییسه دانشکده طب ایرانیبهینه سازی فعالیت های دانشکده و رفع چالش های موجود در دستور کار هیأت رییسه دانشکده قرار گرفت.به گزارش روابط عمومی دانشکده طب ایرانی، جلسه مردادماه هیأت رییسه دانشکده طب ایرانی با حضور دکتر رضایی زاده رییس دانشکده و معاونان و مدیران تمامی واحدها، روز دوشنبه ۸ مرداد ۹۷ در سلامتکده احمدیه برگزار شد.
در ابتدای جلسه دکتر رضایی زاده پیرامون روند فعالیت های دانشکده توضیحاتی ارائه کرد.
در ادامه اعضای هیأت رییسه درخصوص مفاد دستورجلسه گفتگو و تصمیم گیری کردند.
تصمیم گیری درمورد تعطیلی تابستانه دانشکده با ایجاد کمترین اختلال در روند فعالیت های دانشکده و به ویژه سلامتکده ها و به منظور تلاش در راستای صرفه جویی در مصرف انرژی، یکی از مباحث مطرح شده بود.
بررسی درخواست مرخصی پیش از آزمون دانشجویان طب ایرانی، تعیین تکلیف دانشجویان بین المللی، تصمیم گیری برای دوره ها و رشته های بین الملل، پیگیری کتاب انگلیسی دانشکده، و ارائه راهکار برای افزایش کیفیت و کمّیت در فرآیند جذب مقالات برای مجله انگلیسی زبان دانشکده، از دیگر مباحث مورد بررسی در جلسه بود.

خبرنگار: خاطره فهیمی

O?O�O?O?U?O? O?U?U?O� U? O�O�U?O?U� U?O�U�U�U?U? U�U?U� O�O? O?O�U�O?U�O?U� O�O? O�U?O�O�U�U?O?U�U?U�U� U�U�U�O�O�U? U�O�U? U�O?O?O�U� O?U�U?O?O?U? U? U?U?U?U�O?U? U? O?O?O?O�O?O�O?U? O?O�O�U? O?O?O�O?U� O?O�U�O? U? O?O�O�O?U� O?O�O�O?U? O?O?.O?U� U?O?O�O�O? O�U?O�O?O� O?U�U?U�U? O?O�U�O?U�O?U� O�O? O�U?O�O�U�U?O? O?U?U?O� U�U?U� O?U� U�U�O�O�U� O�O�U?O?U� U?O�U�U�U?U? O?U?O�O�O?O? O?O�O�U? O?O�U?O?O�O�U? U�O?O?O?U? U�O?O?O�U� O?O� O�O�U?O� O?U�O?O� O?U�O? O�O�O?U�O�U�U?O? O?U�O?O� O�O�O�U?U? O?O�O?U� U? O?U�O?O� O�U�U?O�U�U?U�U� U�O�O?U�U?O? O�U?O? O?U� O?U�O?U� U? U�O�O?O�O? U?U� O?O� O?O�O�O?U�O�U� U�O�U?U? O?O�U�O?U�O?U� O�O�U?O� U?U?O?O� U�O�O?U�O?.
O?U�O?O� O?U�O? O�O�O?U�O�U�U? U�O?U?O�O?O�U�U� O?U�U?O�O? U�U�U? O�O? O�U?O�O�U�U?O? O�U�U� O�O?O�O�O? O�O�O?U�O?U? O�O? O?O�U?O?O�O�U? O�U?U� U�O?O?O? U�O?O?O�U�O? O�O? U�U�U�O�O�U? U�U�U� O�O�U�O?U� O?O�U�O?U�O?U� O�O? O�U?O�O�U�U? O?O�U�O?U?O�U� O?U�U?U� U?O?O?U�U? O?U�O�O�U�O? O?U�U?O�O? U�U�U? O�O? O�U?O�O�U�U?O? U�O�O?U? O�O? O?U�O?U? U?U?U�O?U�U? U? U?O�U?U� O?O�O�O�U? O�O? O?U�O?U? U?O�U�U�U?O?O?O�U� O?U�U?U� U?O?O?U�U? O?O� O�O�O?O?O�U? O?O�U�O�O�O�U? U�U�U�O�O�U? U�O�U? O?U?O�O�U�O?U� U?O�U�U�U?U?O? O?U�U�U? U? U?U?U?U�O?U? O?O� U�O?U?O� U�U?U� O�O?O� O?O�O?.
O?O?U?O�U?O�U?U� O?O�O�O�U? O�O? O?U�O?U? U?O�U�U�U?O?O?O�U� O?U�U?U� U?O?O?U�U?O? O?O� O�O?O�U�U� O?O�O�U?O� U�O�O?: O�U?O�O?O� O?U?U�O?U� O?U? U�O?U?O� O�U?O?U� O?O� O�U?O�O?O� U?O�O?O?U� O?O�O�O? U? O�O? O�U?O�O?O� O�O�U� U�O�U?U� U�U? U?U?O�O?. O�O? U?O�O?O?U� U�O�U? O?U?O� O?O?O�O?U�O�O? O?O?U?O�O�U? O?O� O?U�U?U�U� U�O�U? U�O�O?U�U? U?O�U�U�U?U?O? O?U�U�U? U? O?O�O�O�U? U�U?O�U� O?U? U�O?U?O� O?O�U�O�O�O� O?U?O?U� O�O?O? U�U� U�U�U?O? O?U� O�O� O?O� O?O?O�U?O�O�O? U�O?U�O�O?U�U? U�U� O?U? U�O?U?O� O?O� U�U� U?O�O�O?O?U� O�U�O?O? U�U? O?U?O�U�O? O?U?O?.
O?U�O?O� O?U�O? O�O�O?U�O�U�U? O?O� O�O?O�U�U� O?U?O�U� U�O�O?: O?O� O?O�O�U? O?O�U�U� U�O�U? O?U�O�U�U? U? U�U�O�O�O?O? O?O?U?U?U� U�U�U�O?U?U? O?U� O�O?U? O�O?O? U�U� O�O�O� O?U� U�U? O?U?O�U�O? O?O?U?O�O� U�O�U�O� O?O�O?O? U? O�U?U� U?O�O�O? O�U�O�U?U? O�U�U�U?U� O?O�O�U? O�U?O�O�U� U? U�U?U� U?O�O�U�U� O?O?U� O�O?O?. U�U?U� U�O?U?O�U? O�O?O? U�U� O?O� O?U�U?U� O?O�O?U?O�U�U�U�O?U? U�O�U? O�U?O? O?O� O�O�U� O?U?O?O?U� U? U?U?O?O�U?O? U?O�U� O?O�U�U? O?O�O�O? U? O�U?U� O�U�U?U?U?U? O�O�O?O?U�U�O? O?O�O�U? O?U�O�U� U�O�O?U� O?O?O�O?U� O�O?O?.
O?U?U?O� U�U?U� O?O�U?O?O�O�U? O�U?U� U�O?O?O? O�O� U?O�O�O? O?O?U?O�O� O�U?O?U? O?O�O�U? O?O�U�O�O�O�U? O?O?O�U�U�O�O? U�O?O?O�U� O?O�U�O?O? U? O�U?O?U?O?: O�U?O�O?O� O?U? U�U�O? O�U?O�O�U� U? U�U?U�O? O�U?O�O?O�U? O?U?O�U?U�U� O�O?O?. O�U?O�O�U� O�O? O?U?O�O?O�O? U�O?U?O�U? O?O?U?O�O� U�U�U� O?O� U�O?U?O� O�O�O?U� O�O?O�U?O?U� O?U?O?U� U? U�U�U�O�O�U? U�O�U? U?O�U�U�U?U? U? O�O�O?U�O�O?U? O?U? U�O?U?O� O?O�O?U�U� O�U?U�O�U�U? O?O�O�O?. O�O? O?U�O?U? O�U?O�O�U� O?O� U�O?U?U� O?O?U?O�O� U?U?O?O�U?O?U� O?U?O?U� U? U�O?U?O�U�O�U? U�U�O?O�U?U� O�U?O�O�U� U? O�O?U? U�O?U?O�U�O�U? O�O�U?U?O�U?U? O�O? O?U� O�O?O?U?O�O?U� U�U? U�O�O?U�O?.
U?U? O?O� O�O?O�U�U� U?U?O?: O�O? O?O�O?U? O?O� U�U?U� O?O?U?O�O� U?O?O?O�O?U� U? U?U?O?O�U?O?U� O�O?O?O? O?O� O�U?U� U?O�U?O? U�O�O?U� O?U�O�U?U� O?U?O�O?U? O?O�O�U�O? U�U� O�O? O�O? O?U�O?U? U�U?U� O�O?O?U?O�O?U� U�U�U�O?. O�O? O?U�O?U? O?O� U�U?U� O?O�O?U? O�O? U?O�U�U�U? U�O�O?U� U? O?U�U?O�O?U� O?O� O?U� O�O?O? U? O?O�U?U�U� O�U? O?U� O?U?U? O?O?U�O�U?U? O?O� U?O�U�U�U? U? O?U�O?U� U�O?U?O� U�U?U� U�O�O?U?O? U�U? O?U?O?.
O?U?U?O� U�U?U� O?O� O?O?U�U?O? O?O� O�U?U� U�O�U�O? U�U� O�O?O? U? O?U?O?O?U� O�O? O?U�O?U? O?O�U�U�O�U?O? O?U� U�U?O? U�O�O?U� O�O?O?O? O?U?O�U� U�O�O?: O?O� U�O?U?O� U�U?U� O?O�U�O?U?O�U� U�O� U? U�O�O?O?O�O? O?O?U?O�O�U? O?O� O?U�U?U�U� O�O? O?U�O?U? U?O?O�U�U?O? U�U? U�U�U�O? U�U� O?O�O�U? O?O�U�O�O�O�U? U�U�U�O�O�U? U�O�U? U�O?O?O�U� O?O� O�U?O�O�U�O? O�O?O�O�O? O?U�O�U?U� O�U?O�U�U�O? U�O�O?. U?O�U?O? O?U�O?O� U�O�O?U�U? U�U� U�U� O?U� O?U�U?O�U� O?O�U�O?O�U? U? U�U� O?U� O?U�U?O�U� O�O?O?O�O? O?O� U?U�U? O�O? O?O?O�U?O?O�U?U� U? U�U�U� O?O�U?U� O?O�U�O?U?O�U� U�O�U? U�U?U�O? O�O�U?O� O?O�O?O?U� U? O?O�O�U�O?O? U�U? O?U?O�U�O? O?O� O?O�U�O�O�O�U? O�U?U� O?O?O�U�U�O�O? O?O?U?O�O� U�U�U� U? O�O�O?O?U�U�O? O?O�O?O?.
O?U�O?O� O�O�O�U?U? O?O�O?U� O?O� O�O?O�U�U� O�U�U� O�U?O?O�U�O?U?U?U?U? O?U� U�U?O?O? U�U?U�U?O? O?O�O�U?O?O�O?U? O?U�O?U? U? O?U?U�U?O? U?O�O?U?O�O?U� U�O�U? O�O?U?O?U? O�O� O�O?O? U�O?O?O�U�O�O? U�O�O?U? U�O?U?O� O?U?O�U� U�O�O? U? O�U?O?U?O?: O�O? O?U� O�O�U?U? U�U� U�U?U� O?O�O�O?U� U? O?O�O?U�U� O?O?U?O�O� O�O�O?O?U�U�O?U? O?O� O?U�U?U�U� O?O�O�O�U? O?O�O?U? U? O�U�O?O?U? O?O�O�O?U� O?O�O�U?U�O�U? U?U?O�U�U? U? U�U�U�U�U?U� O?U?O?O?U� U? O�O�O?O�O�O? O�U?U� U�O�O�U?U�O�O? O?O�O�O?O? O?O?O�O?U� O?O�U�O? U? O?O�O�O?U� O?O� O�U?U� O?U�U?U�U� O?O?U?O�O� U�O�O�O?U�O? O�U?O�U�O? O?U?O?.
O?O� O�O?O�U�U� O�U?U?O? O?O�U�O?U�O?U� O�O? O�U?O�O�U�U? O?O� O?U?O�U� O?U� U?O�U?O? U?U?O�U�O�U� U? U?O�U�U?U�O�O?U?U?U� U�O�U? O�U�O�O�O�O�U? O?O� O?U? U�O?U?O� O�U?O�O�U� U? U�U?U�O? O?O?O�O?U�O�O? O?O� O�U?U� O�U?O?U� O�O� U�U?U?O? O?O�U�O?O? U? O�O�O�U� U�U�U�O�O�U? O?O� O?U�U?U�U� U?U�O�U?O�U? U?U?O�U�O�U� O?O�O�U?U?U? O�O� O?O?O?O�U?O�O?U? U�U�U�U?O? O?O�U�O?O?.
O?O� O�O?O�U�U�O? O?U? O�O�U? O?O?O?O�U�O�U? U�U�U�O�O�U? U�O�U? U�O?O?O�U� O�O� U�U?O�O? O?O�O�O?U? U�O�O�O� O?O�O?U�O? U? O?O�U�U�O�U?O? U�U�O�O� O?U�U?U�U� O?U� O?U�U?O�U� U�O�O?O?U?U� U?O�U� U�O�U? U�U�U�O�O�U? O?U� O?U?O�U?U� O�O�U?U?U� O�O?U?O?.
O?O�U?O?O�O�U? O?U�U?U�O�O�U? U�O?O?O�U� O?O� U�U?O�U?O? O�O? O?U�O?U? O�U?O�O�U� U? U�U?U� O?O� O?U?U�O?U� U�O?O?U?U�O? O?O�U�O�O�O�U? U�U�U�O�O�U? U�O�U? O?U�U?O?O?U? O�O? O�O�U?U� O?O?O�O?U� O�O?O?O�O? U? O?O�U�O?O�U?O? O�U?O�O�O? U�U�U�O�O�U? U�O�U? U?U?U?U�O?U? O?O� U�O�U�O? U?U?U?U�O? U�O�U? U�O?U?U�U�O? O?U� U�U�O?U?O� O?U?U�U?O? O?O�O�U? U? O?O�O�O�U? O?O�O?U?O? U? U�U�U�U�U?U� O?O?O�O?U� O?O�U�O? U? O?O�O�O?U� O?O�O?U�U?U�U� O�U�O?O?U? O?O�O?U? U�O�O�U?U�O�O? U? U? O?U�O�U� U?U?O�U? O�O? U�O�O�U?U�O�O? O?U? U�O?U?O� O?O� U�O�U�O? O�O�O?O�O�O?O? O?U� O?U�U?O�U� O?U�U?U�U� U�O�U? U�U�U�O�O�U? U�U�O�O� O?O?.

O�O?O�U�U?O�O�: O�O�O�O�U� U?U�U?U�U?

انتصاب دکتر آرمان زرگران به سمت مشاور امور بین الملل دفتر طب ایرانی وزارت بهداشتدکتر محمود خدادوست سرپرست دفتر طب ایرانی وزارت بهداشت در حکمی دکتر آرمان زرگران را به سمت مشاور امور بین الملل این دفتر منصوب کرد.در متن این حکم آمده است:

جناب آقای دکتر آرمان زرگران    
عضو محترم هیأت علمی دانشکده طب ایرانی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تهران

با سلام و احترام
مکتب طب سنتی ایران، گنجینه ای غنی و ارزشمند و تداعی بخش تمدن اسلامی و ایرانی است و احیاء و توسعه این مکتب پرافتخار، در دوران حاضر، همت وتلاش مضاعف همه متخصصین و دلسوزان در این عرصه را طلب می کند. استفاده بهینه از ظرفیتهای مختلف داخلی و بین المللی درمعرفی درست قابلیتهای این میراث گران سنگ، یکی از اولویتهای این دفتر می باشد. لذا با عنایت به تعهد، تجارب و سوابق ارزشمند، جنابعالی به عنوان مشاور اینجانب در امور بین الملل منصوب می شوید تا با استعانت از خداوند متعال و رعایت جوانب شرعی و قانونی این دفتر را در پیشبرد اهداف و وظایف محوله یاری فرمایید.
توفیق روزافزون جنابعالی را از درگاه ایزدمنان مسئلت دارم.

دکتر محمود خدادوست
مشاور وزیر و سرپرست دفتر طب ایرانی

خبرنگار: خاطره فهیمی

انتصاب دکتر رضایی زاده به عنوان عضو شورای راهبردی طب ایرانی دانشگاه علوم پزشکی آجاسرهنگ پزشک علیرضا خوشدل رییس دانشگاه علوم پزشکی ارتش جمهوری اسلامی ایران در حکمی دکتر حسین رضایی زاده رییس دانشکده طب ایرانی را به عضویت شورای راهبردی طب ایرانی دانشگاه علوم پزشکی آجا منصوب کرد.در متن این حکم آمده است:

سرور ارجمند جناب آقای دکتر حسین رضایی زاده
ریاست محترم دانشکده طب ایرانی دانشگاه علوم پزشکی تهران

احتراما با عنایت به سوابق علمی، عملی و مدیریتی حضرتعالی در جایگاه های مختلف آموزشی، پژوهشی، تحقیقاتی و بهره مندی از ایده های نوین فکری و دانشی، این ریاست افتخار دارد تا در شورای راهبردی طب ایرانی دانشگاه علوم پزشکی آجا از حضور ارزشمند جنابعالی بهره گیری نماید. به همین منظور ضمن قدردانی از قبول عضویت و حضور ارزشمندتان در این شورا، امید است با راهنماییها و تدابیر گران سنگ خود، خادمین این دانشگاه را در جهت رشد، تعالی و ارتقاء اهداف علمی مدنظر هیئت رئیسه محترم آجا بهره مند نمایید.
از خداوند متعال آرزوی سعادتمندی و توفیقات روزافزون برای آن جناب مسئلت می نمایم.

رییس دانشگاه علوم پزشکی ارتش جمهوری اسلامی ایران
سرهنگ پزشک علیرضا خوشدل

دکتر حسین رضایی زاده به عنوان فعال حوزه نماز دانشگاه برگزیده شددکتر عبدالرحمن رستمیان معاون اجتماعی فرهنگی دانشگاه در نامه ای از دکتر رضایی زاده رییس دانشکده طب ایرانی به عنوان عضو فعال و برگزیده حوزه نماز دانشگاه قدردانی کرد.در متن این نامه آمده است:

جناب آقای دکتر حسین رضایی زاده
ریاست محترم دانشکده طب ایرانی

سلام علیکم
نماز نماد عبودیت انسان در برابر خالق متعال و حرکت در مسیر اقامه آن مصداق اتمّ امر به معروف و برپا داشتن ستون دین است.
بدین وسیله تلاش جنابعالی در راه نورانی و معنوی ترویج نماز و کسب عنوان پر افتخار «خادم نماز» را ارج می نهیم که «اَشهَدُ أنَّکَ قَد أقَمتَ الصلوه» شهادتی است زیبنده اشرف اولاد آدم و خاندان رسول خاتم (ص)؛ و چه زیبا است که رهروان آن فخر کائنات به قدر توان اقتدا به مولایشان می کنند و در امر توسعه و ترویج فرهنگ اقامه نماز از هیچ تلاشی فروگذار نیستند.
دوام توفیق و سلامتی شما را از درگاه خداوند متعال مسئلت می نمایم.

دکتر عبدالرحمن رستمیان
معاون اجتماعی فرهنگی دانشگاه

حضور دانشکده طب ایرانی در نمایشگاه روز بین الملل دانشگاهفعالیتهای دانشکده طب ایرانی به دانشجویان خارجی دانشگاه معرفی شد.به گزارش روابط عمومی دانشکده طب ایرانی، درراستای برگزاری نمایشگاه روز بین الملل دانشگاه در روزهای دوشنبه و سه شنبه ۱۴و ۱۵ اسفندماه در محل موزه تاریخ علوم پزشکی، غرفه دانشکده طب ایرانی پذیرای بازدیدکنندگان به ویژه دانشجویان خارجی دانشگاه بود.
دانشکده طب ایرانی با هدف معرفی این دانش کهن به جهان و بین المللی ساختن آن، برقراری تعامل گسترده با سایر کشورها را در دستور کار قرار داده که جذب دانشجویان خارجی یکی از اقدامات صورت گرفته در مسیر دستیابی به این هدف است.
درهمین راستا برگزاری دوره های کوتاه مدت و بلندمدت برای دانشجویان خارجی و آموزش مبانی و آموزه های این طب به دانشجویان علاقه مند سایر کشورها در برنامه های آموزشی این دانشکده گنجانده شده است.
غرفه دانشکده طب ایرانی با معرفی فعالیتها و دستاوردهای این دانشکده همزمان با برگزاری روز بین الملل دانشگاه، در راستای آشنایی هرچه بیشتر دانشجویان خارجی با این دانشکده کوشید.
توضیح اینکه غرفه دانشکده طب ایرانی مورد استقبال بازدیدکنندگان و دانشجویان خارجی دانشگاه قرار گرفت و برخی از این دانشجویان برای حضور در دوره های آموزشی این دانشکده ابراز علاقه مندی کردند.

خبر: خاطره فهیمی

بازگشت همه به سوی خداستبا کمال تأسف پدر بزرگوار سرکار خانم دکتر منیره روح اللهی دعوت حق را لبیک گفتند.“انا لله و انا الیه راجعون ”
با نهایت تأسف و تألم درگذشت پدر بزرگوار سرکار خانم دکتر منیره روح اللهی را به اطلاع همکاران دانشکده طب ایرانی می رسانیم.
ضمن ابراز همدردی به جهت فقدان این پدر گرانقدر؛ برای سرکار خانم دکتر روح اللهی و خانواده محترم ایشان صبر و شکیبایی، و برای آن مرحوم علوّ درجات از پروردگار متعال مسئلت داریم.

پیام تسلیت دکتر رضایی زاده به سبب شهادت مأموران نیروی انتظامی

درپی حادثه شهادت سه تن از مآموران نیروی انتظامی در حادثه منطقه پاسداران تهران، دکتر رضایی زاده رییس دانشکده طب ایرانی این واقعه تلخ را به ریاست کلانتری ۱۰۲ پاسداران تسلیت گفت.
در متن این پیامتسلیت آمده است:

وَلا تَحسَبَنَّ الَّذینَ قُتِلوا فی سَبیلِ اللَّهِ أَمواتًا بَل أَحیاءٌ عِندَ رَبِّهِم یُرزَقونَ

برادر ارجمند جناب آقای سرهنگ صادقی پور
رئیس محترم کلانتری ۱۰۲ پاسداران

با سلام و تحیت و عرض تسلیت ایام سوگواری شهادت ام ابیها حضرت فاطمه زهرا (س)
حادثه ناگوار آشوب و اخلال در نظم و امنیت عمومی که طی ایام اخیر در خیابان پاسداران روی داد، لکه ننگ دیگری بود که جوهر آن را قطعاً ایادی استکبار جهانی تزریق کرده بود و بی تردید ملت ایران دهه های متوالی است در برابر خصومت ها و سهم خواهی های آنان از این سرزمین، مقاومت و ایستادگی کرده و خون های زیادی هم برای سربلندی اسلام ناب محمدی (ص) ریخته شده است.
در ایام شهادت حضرت زهرا (س) یاد شهدای امنیت عمومی بالاخص شهدای حادثه اخیر را گرامی داشته و عروج آسمانی این فرزندان برومند را به ساحت مقدّس حضرت ولی عصر (ارواحنا لتراب مقدمه الفدا)، ملت شریف ایران و همکاران و خانواده های داغدار آنان، تبریک و تسلیت عرض می نماییم.
از خداوند منّان می خواهیم ما را قدردان واقعی رشادت های این عزیزان و پاسدار حقیقی خون آنان قرار دهد و پرچم انقلاب اسلامی ایران را تا ظهور مقتدای موعود (عج) در دستان فرزند صالحش، حضرت آیت الله العظمی خامنه ای عزیز (مدظله العالی) سرفراز بدارد.