مطالب توسط modir

U?U?O�U� O?O?U�O� O?U�O?O� O?U�O�O?O�U? O�O? O?O�U�O?U�O?U� O�O? O�U?O�O�U�U?

O?U�O?O� O?U�O�O?O�U? O�O? U�U?O?O?O�U�U? O?O�U�O?U�O?U� O�O? O�U?O�O�U�U? O?O� O?O�U?O?O�O�U? O�U�O?U� O?O�O�U�O�U� O?U?O?O� O�O�O?O?O�O� O?O� O?O�U�O? O?U�U?O�O?U?O�U� U�O?O�O?O�U�U? U�O�O?. O?U� U?O?O�O�O? O�U?O�O?O� O?U�U?U�U? O?O�U�O?U�O?U� O�O? O�U?O�O�U�U?O? O�U�O?U� U�O�U�O�U�U� O?U?O?O� O�O�O?O?O�O� O?O� O?O�U�O? O?U�U?O�O?U?O�U� O�U?O? O?U?O?U�O?U� U?U� O?O�O�U�O�U� O?U� O?O?U?O? O?O�U�O?U�O?U� O�O? O�U?O�O�U�U? U? O?O� O�O�U?O� O?U�O?O� O�O�O�U?U? O?O�O?U� O�U?U?O? O?O�U�O?U�O?U� O�O? O�U?O�O�U�U?O? O?U�O?O� O?U�O�O?O�U? O�U?U?O? O?U?O?O� […]

انتصاب دکتر لیلا شیربیگی به‌ سمت سرپرست معاونت آموزشی دانشکده

دکتر حسین رضایی زاده رییس دانشکده طب ایرانی، در حکمی دکتر لیلا شیربیگی را به سمت سرپرست معاونت آموزشی دانشکده منصوب کرد. در متن این حکم آمده است: سرکار خانم دکتر لیلا شیربیگی همکار و استادیار محترم دانشکده با سلام و تحیت دانشکده طب ایرانی از بدو تأسیس تاکنون مرهون خدمات همکاران ارزشمندی است که […]

O�U�O?O�O�O? O?U�O?O� O?O�U�O�U� O?O�U?O�O�U� O?U�a�? O?U�O? O?O�U?O�O?O? U�O?O�U?U�O? O?U?U� O�U�U�U�U� O?O�U�O?U�O?U�

O?U�O?O� O�O?U?U� O�O�O�U?U? O?O�O?U� O�U?U?O? O?O�U�O?U�O?U� O�O? O�U?O�O�U�U?O? O?O� O�U�U�U? O?U�O?O� O?O�U�O�U� O?O�U?O�O�U� O�O� O?U� O?U�O? O?O�U?O�O?O? U�O?O�U?U�O? O?U?U� O�U�U�U�U� O?O�U�O?U�O?U� U�U�O�U?O? U�O�O?. O?O� U�O?U� O�U?U� O�U�U� O?U�O?U� O�O?O?: O�U�O�O? O?U�O�U? O?U�O?O� O?O�U�O�U� O?O�U?O�O�U� U�U�U�O�O� U? O�O?O?O�O?U?O�O� U�O�O?O�U� O?O�U�O?U�O?U� O?O� O?U�O�U� U? O?O�U?O? O?O�U�O?U�O?U� O�O? O�U?O�O�U�U? O�O? O?O?U? O?O?O?U?O? O?O�U�U�U?U� U�O�U�U?U� O�O?U�O�O? U�U�U�O�O�O�U� O�O�O?O?U�U�O?U? O�O?O? […]

O�U�O?O�O�O? O?U�O?O� O?U�O�O� U�O�O?O�U�U? U?O� O?U�a�? O?U�O? O?O�U?O�O?O? O?U?O?O� U�O�O�U�O?O�O? U? O?U?O?O?U� O?U�U?O?O? O?O�U�O?U�O?U�

O?U�O?O� O�O?U?U� O�O�O�U?U? O?O�O?U� O�U?U?O? O?O�U�O?U�O?U� O�O? O�U?O�O�U�U?O? O?O� O�U�U�U? O?U�O?O� O?U�O�O� U�O�O?O�U�U? U?O� O�O� O?U� O?U�O? O?O�U?O�O?O? O?U?O?O� U�O�O�U�O?O�O? U? O?U?O?O?U� O?U�U?O?O? O?O�U�O?U�O?U� U�U�O�U?O? U�O�O?. O?O� U�O?U� O�U?U� O�U�U� O?U�O?U� O�O?O?: O?O�U�O�O� O�O�U�U� O?U�O?O� O?U�O�O� U�O�O?O�U�U? U?O� U�O?O�O�O� O�O? O�U?O�O�U�U? U? U�U�U�O�O� U�O�O?O�U� O?O�U�O?U�O?U� O?O� O?U�O�U� U? O?O�U?O? O?O�U�O?U�O?U� O�O? O�U?O�O�U�U? O�O? O?O?U? O?O?O?U?O? […]

انتصاب دکتر روجا رحیمی به‌ سمت سرپرست معاونت پژوهشی دانشکده

دکتر حسین رضایی زاده رییس دانشکده طب ایرانی، در حکمی دکتر روجا رحیمی را به سمت سرپرست معاونت پژوهشی دانشکده منصوب کرد. در متن این حکم آمده است: سرکار خانم دکتر روجا رحیمی همکار و استادیار محترم دانشکده با سلام و تحیت دانشکده طب ایرانی از بدو تأسیس تاکنون مرهون خدمات همکاران ارزشمندی است که […]

O�U�O?O�O�O? O?U�O?O� U?O�O�U�U� U�O�O�O? O?O�O? O?U�a�? O?U�O? O?O�U?O�O?O? U�O?O�U?U�O? O?O�U�O?O�U?U?U? U? U?O�U�U�U?U? O?O�U�O?U�O?U�

O?U�O?O� O�O?U?U� O�O�O�U?U? O?O�O?U� O�U?U?O? O?O�U�O?U�O?U� O�O? O�U?O�O�U�U?O? O?O� O�U�U�U? O?U�O?O� U?O�O�U�U� U�O�O�O? O?O�O? O�O� O?U� O?U�O? O?O�U?O�O?O? U�O?O�U?U�O? O?O�U�O?O�U?U?U? U? U?O�U�U�U?U? O?O�U�O?U�O?U� U�U�O�U?O? U�O�O?. O?O� U�O?U� O�U?U� O�U�U� O?U�O?U� O�O?O?: O?O�U�O�O� O�O�U�U� O?U�O?O� U?O�O�U�U� U�O�O�O? O?O�O? U�U�U�O�O� U? O�O?O?O�O?U?O�O� U�O�O?O�U� O?O�U�O?U�O?U� O?O� O?U�O�U� U? O?O�U?O? O?O�U�O?U�O?U� O�O? O�U?O�O�U�U? O�O? O?O?U? O?O?O?U?O? O?O�U�U�U?U� U�O�U�U?U� O�O?U�O�O? […]

پیام تشکر دکتر رضایی زاده از دکتر امیرهومن کاظمی

دکتر حسین رضایی زاده رییس دانشکده طب ایرانی در نامه ای از زحمات دکتر امیرهومن کاظمی در دوران تصدی معاونت بین الملل دانشکده قدردانی کرد. در متن این حکم آمده است: برادر ارجمندم جناب آقای دکتر امیر هومن کاظمی همکار و استادیار محترم دانشکده با سلام و تحیت دانشکده طب ایرانی از بدو تأسیس تا […]

پیام تشکر دکتر رضایی زاده از دکتر میثم شیرزاد

دکتر حسین رضایی زاده رییس دانشکده طب ایرانی در نامه ای از زحمات دکتر میثم شیرزاد در دوران تصدی معاونت آموزشی دانشکده قدردانی کرد. در متن این حکم آمده است: برادر ارجمندم جناب آقای دکتر میثم شیرزاد همکار و استادیار محترم دانشکده با سلام و تحیت دانشکده طب ایرانی از بدو تأسیس تاکنون مرهون خدمات […]

پیام تشکر دکتر رضایی زاده از دکتر سیدحمید کمالی

دکتر حسین رضایی زاده رییس دانشکده طب ایرانی در نامه ای از زحمات دکتر سیدحمید کمالی در دوران تصدی مدیریت دفتر مطالعات و توسعه آموزش دانشکده قدردانی کرد. در متن این حکم آمده است: برادر ارجمندم جناب آقای دکتر سید حمید کمالی متخصص طب ایرانی و همکار محترم دانشکده با سلام و تحیت دانشکده طب […]

O?O�U?O?O�O�U? O�U�O?U� U�O�U�O�U�U� O?U?O?O� O�O�O?O?O�O� O?O� O?O�U�O? O?U�U?O�O?U?O�U� O?O�U�O?U?O�U� O?O� O?O�U�O?U�O?U� O�O? O�U?O�O�U�U?

O?U�O?O� O?U�O�O?O�U? U?O?O?O?U� O�O? O�O? O�U?O�O�U�U? O�O� O?U?U�O?U? O?O?O�U? O?O�U�O?O?. O?U� U?O?O�O�O? O�U?O�O?O� O?U�U?U�U? O?O�U�O?U�O?U� O�O? O�U?O�O�U�U?O? O�U�O?U� U�O�U�O�U�U� O?U?O?O� O�O�O?O?O�O� O?O� O?O�U�O? O?U�U?O�O?U?O�U� O�U?O? O?U?O?U�O?U� U?U� O?O�O�U�O�U� O?U� O?O?U?O? O?O�U�O?U�O?U� O�O? O�U?O�O�U�U? U? O?O� O�O�U?O� O?U�O?O� O�O�O�U?U? O?O�O?U�O? O?U�O?O� O?U�O�O?O�U?O? O?U�O?O� U?O?U�U?O�U?O? O?U�O?O� O�O�U�O?U?O�U� U? O�O?O�O�U? O�U?U� O?U?O?O� O?O� O?U�O�U�O?U�O?U� O�O�U�O?U?U� O?O�U?O?O�O� O?O?. O?O� […]