مطالب توسط modir

ابلاغ انتصاب های جدید در دانشکده طب ایرانی

دکتر حسین رضایی زاده رییس دانشکده طب ایرانی روسای سلامتکده های خارک و طوبی، مدیر آموزش بالینی، مدیر برنامه تحقیقات بالینی و مدیر واحد مهندسی طب و تحقیقات میان رشته ای را معرفی کرد. به گزارش روابط عمومی دانشکده طب ایرانی، دکتر حسین رضایی زاده در ابلاغ های جداگانه دکتر ملیحه تبرایی  را به سمت […]

پیام تشکر دکتر بهادری از دانشکده طب ایرانی

دکتر بهادری از میزبانی دانشکده طب ایرانی در برگزاری جلسه آذرماه دفتر ارتباط با دانش آموختگان قدردانی کرد. به گزارش روابط عمومی دانشکده طب ایرانی، جلسه ماهانه دفتر ارتباط با دانش آموختگان روز دوشنبه ۲۷ آذرماه به دعوت دانشکده طب ایرانی و با حضور دکتر رضایی زاده رییس دانشکده طب ایرانی، دکتر بهادری رییس دفتر […]

انتصاب دکتر لیلا شیربیگی به‌ سمت سرپرست معاونت آموزشی دانشکده

دکتر حسین رضایی زاده رییس دانشکده طب ایرانی، در حکمی دکتر لیلا شیربیگی را به سمت سرپرست معاونت آموزشی دانشکده منصوب کرد. در متن این حکم آمده است: سرکار خانم دکتر لیلا شیربیگی همکار و استادیار محترم دانشکده با سلام و تحیت دانشکده طب ایرانی از بدو تأسیس تاکنون مرهون خدمات همکاران ارزشمندی است که […]

انتصاب دکتر آرمان زرگران به‌ سمت سرپرست معاونت بین الملل دانشکده

دکتر حسین رضایی زاده رییس دانشکده طب ایرانی، در حکمی دکتر آرمان زرگران را به سمت سرپرست معاونت بین الملل دانشکده منصوب کرد. در متن این حکم آمده است: جناب آقای دکتر آرمان زرگران همکار و استادیار محترم دانشکده با سلام و تحیت دانشکده طب ایرانی از بدو تأسیس تاکنون مرهون خدمات همکاران ارزشمندی است […]

انتصاب دکتر زهرا قربانی فر به‌ سمت سرپرست دفتر مطالعات و توسعه آموزش دانشکده

دکتر حسین رضایی زاده رییس دانشکده طب ایرانی، در حکمی دکتر زهرا قربانی فر را به سمت سرپرست دفتر مطالعات و توسعه آموزش دانشکده منصوب کرد. در متن این حکم آمده است: سرکار خانم دکتر زهرا قربانی فر متخصص طب ایرانی و همکار محترم دانشکده با سلام و تحیت دانشکده طب ایرانی از بدو تأسیس […]

انتصاب دکتر روجا رحیمی به‌ سمت سرپرست معاونت پژوهشی دانشکده

دکتر حسین رضایی زاده رییس دانشکده طب ایرانی، در حکمی دکتر روجا رحیمی را به سمت سرپرست معاونت پژوهشی دانشکده منصوب کرد. در متن این حکم آمده است: سرکار خانم دکتر روجا رحیمی همکار و استادیار محترم دانشکده با سلام و تحیت دانشکده طب ایرانی از بدو تأسیس تاکنون مرهون خدمات همکاران ارزشمندی است که […]

انتصاب دکتر فاطمه نجات بخش به‌ سمت سرپرست معاونت دانشجویی و فرهنگی دانشکده

دکتر حسین رضایی زاده رییس دانشکده طب ایرانی، در حکمی دکتر فاطمه نجات بخش را به سمت سرپرست معاونت دانشجویی و فرهنگی دانشکده منصوب کرد. در متن این حکم آمده است: سرکار خانم دکتر فاطمه نجات بخش همکار و استادیار محترم دانشکده با سلام و تحیت دانشکده طب ایرانی از بدو تأسیس تاکنون مرهون خدمات […]

پیام تشکر دکتر رضایی زاده از دکتر امیرهومن کاظمی

دکتر حسین رضایی زاده رییس دانشکده طب ایرانی در نامه ای از زحمات دکتر امیرهومن کاظمی در دوران تصدی معاونت بین الملل دانشکده قدردانی کرد. در متن این حکم آمده است: برادر ارجمندم جناب آقای دکتر امیر هومن کاظمی همکار و استادیار محترم دانشکده با سلام و تحیت دانشکده طب ایرانی از بدو تأسیس تا […]

پیام تشکر دکتر رضایی زاده از دکتر میثم شیرزاد

دکتر حسین رضایی زاده رییس دانشکده طب ایرانی در نامه ای از زحمات دکتر میثم شیرزاد در دوران تصدی معاونت آموزشی دانشکده قدردانی کرد. در متن این حکم آمده است: برادر ارجمندم جناب آقای دکتر میثم شیرزاد همکار و استادیار محترم دانشکده با سلام و تحیت دانشکده طب ایرانی از بدو تأسیس تاکنون مرهون خدمات […]

پیام تشکر دکتر رضایی زاده از دکتر سیدحمید کمالی

دکتر حسین رضایی زاده رییس دانشکده طب ایرانی در نامه ای از زحمات دکتر سیدحمید کمالی در دوران تصدی مدیریت دفتر مطالعات و توسعه آموزش دانشکده قدردانی کرد. در متن این حکم آمده است: برادر ارجمندم جناب آقای دکتر سید حمید کمالی متخصص طب ایرانی و همکار محترم دانشکده با سلام و تحیت دانشکده طب […]