انتصاب دکتر رضایی زاده به عنوان عضو شورای راهبردی طب ایرانی دانشگاه علوم پزشکی آجاسرهنگ پزشک علیرضا خوشدل رییس دانشگاه علوم پزشکی ارتش جمهوری اسلامی ایران در حکمی دکتر حسین رضایی زاده رییس دانشکده طب ایرانی را به عضویت شورای راهبردی طب ایرانی دانشگاه علوم پزشکی آجا منصوب کرد.در متن این حکم آمده است:

سرور ارجمند جناب آقای دکتر حسین رضایی زاده
ریاست محترم دانشکده طب ایرانی دانشگاه علوم پزشکی تهران

احتراما با عنایت به سوابق علمی، عملی و مدیریتی حضرتعالی در جایگاه های مختلف آموزشی، پژوهشی، تحقیقاتی و بهره مندی از ایده های نوین فکری و دانشی، این ریاست افتخار دارد تا در شورای راهبردی طب ایرانی دانشگاه علوم پزشکی آجا از حضور ارزشمند جنابعالی بهره گیری نماید. به همین منظور ضمن قدردانی از قبول عضویت و حضور ارزشمندتان در این شورا، امید است با راهنماییها و تدابیر گران سنگ خود، خادمین این دانشگاه را در جهت رشد، تعالی و ارتقاء اهداف علمی مدنظر هیئت رئیسه محترم آجا بهره مند نمایید.
از خداوند متعال آرزوی سعادتمندی و توفیقات روزافزون برای آن جناب مسئلت می نمایم.

رییس دانشگاه علوم پزشکی ارتش جمهوری اسلامی ایران
سرهنگ پزشک علیرضا خوشدل

دکتر حسین رضایی زاده به عنوان فعال حوزه نماز دانشگاه برگزیده شددکتر عبدالرحمن رستمیان معاون اجتماعی فرهنگی دانشگاه در نامه ای از دکتر رضایی زاده رییس دانشکده طب ایرانی به عنوان عضو فعال و برگزیده حوزه نماز دانشگاه قدردانی کرد.در متن این نامه آمده است:

جناب آقای دکتر حسین رضایی زاده
ریاست محترم دانشکده طب ایرانی

سلام علیکم
نماز نماد عبودیت انسان در برابر خالق متعال و حرکت در مسیر اقامه آن مصداق اتمّ امر به معروف و برپا داشتن ستون دین است.
بدین وسیله تلاش جنابعالی در راه نورانی و معنوی ترویج نماز و کسب عنوان پر افتخار «خادم نماز» را ارج می نهیم که «اَشهَدُ أنَّکَ قَد أقَمتَ الصلوه» شهادتی است زیبنده اشرف اولاد آدم و خاندان رسول خاتم (ص)؛ و چه زیبا است که رهروان آن فخر کائنات به قدر توان اقتدا به مولایشان می کنند و در امر توسعه و ترویج فرهنگ اقامه نماز از هیچ تلاشی فروگذار نیستند.
دوام توفیق و سلامتی شما را از درگاه خداوند متعال مسئلت می نمایم.

دکتر عبدالرحمن رستمیان
معاون اجتماعی فرهنگی دانشگاه

حضور دانشکده طب ایرانی در نمایشگاه روز بین الملل دانشگاهفعالیتهای دانشکده طب ایرانی به دانشجویان خارجی دانشگاه معرفی شد.به گزارش روابط عمومی دانشکده طب ایرانی، درراستای برگزاری نمایشگاه روز بین الملل دانشگاه در روزهای دوشنبه و سه شنبه ۱۴و ۱۵ اسفندماه در محل موزه تاریخ علوم پزشکی، غرفه دانشکده طب ایرانی پذیرای بازدیدکنندگان به ویژه دانشجویان خارجی دانشگاه بود.
دانشکده طب ایرانی با هدف معرفی این دانش کهن به جهان و بین المللی ساختن آن، برقراری تعامل گسترده با سایر کشورها را در دستور کار قرار داده که جذب دانشجویان خارجی یکی از اقدامات صورت گرفته در مسیر دستیابی به این هدف است.
درهمین راستا برگزاری دوره های کوتاه مدت و بلندمدت برای دانشجویان خارجی و آموزش مبانی و آموزه های این طب به دانشجویان علاقه مند سایر کشورها در برنامه های آموزشی این دانشکده گنجانده شده است.
غرفه دانشکده طب ایرانی با معرفی فعالیتها و دستاوردهای این دانشکده همزمان با برگزاری روز بین الملل دانشگاه، در راستای آشنایی هرچه بیشتر دانشجویان خارجی با این دانشکده کوشید.
توضیح اینکه غرفه دانشکده طب ایرانی مورد استقبال بازدیدکنندگان و دانشجویان خارجی دانشگاه قرار گرفت و برخی از این دانشجویان برای حضور در دوره های آموزشی این دانشکده ابراز علاقه مندی کردند.

خبر: خاطره فهیمی