O?O�U?O?O�O�U? U�U?O?U�U?U� O�U�O?U� O?U?O�O�U? U�O�U�O? O�O?O? U?U�O�U?O�U? O�O? U? O?O�O�U?O?O�O?U? O?U�O?U? U? U?O�O?U?O�O?U� U�O�U? O�O?U?O?U?O�O?O�O�U? O?U?O�O�U? U�O�U�O? O�O?O? U?U�O�U?O�U? O�O? U? O?O�O�U?O?O�O?U? O?U�O?U? U? U?O�O?U?O�O?U� U�O�U? O�O?U?O?U?A� O?U� O?O�O�O?U? U?U?O?U�U�O�O?U�O� U? O?O�O�U?O�O?O? U�O�U? O�O�O�O�U� O?O?U� O?U� O�U?U� U�O�U�O? U?O�O?O�O�O?U�O?.O?U� U?O?O�O�O? O�U?O�O?O� O?U�U?U�U? O?O�U�O?U�O?U� O�O? O?U�O?U?O? U�U?O?U�U?U� O�U�O?U� O?U?O�O�U? U�O�U�O? O�O?O? U?U�O�U?O�U? O�O? U? O?O�O�U?O?O�O?U? O?U�O?U? U? U?O�O?U?O�O?U� U�O�U? O�O?U?O?U? O? O�U?O? U?U�O?U�O?U� U?U? U�O�O?O�O? U�O�U� U?U� O?O� O�O�U?O� O?U�O?O� O�O?U?U� O�O�O�U?U? O?O�O?U� O�U?U?O? O?U?O�O�U? U�O�U�O?O�O?O? U? O�O?O�O�U? O�U?U� O?U?O�O� O?O� U�O�U� O?O�O�O?U�O�U� U�O�U?U? O?O�U?O?O�O� O?O?.
O?O� O�O?O?O?O�U? O�U?U� O�U�O?U� O?U�O?O� O�O�O�U?U? O?O�O?U� O�U�U� O�O?O�O�O? O�O�O?U�O?U? O�O? O�U?U�O? U?O?O�U�U?O? U�O�U? U�O�U�O? O�O?O?O? O�O? O�O?U�O�U� O�O�O�U?O? O�U?U?O? O?U?O?O� U�U�U�O�O�U? O?O�U�O?U?O�U� U? O�U�O?O? O�O? U?O?O�U�U?O? U�O�U? U�O�U�O? O�O?O? U?U�O�U?O�U? O�O? O?U�O?U? U? U?U?O�U�O�U� O?O�O�U?U?U? O?U� U?U?U?U� U�U�O?U?U?U? U? U�U�O�U�U�U?U? U?O?O�U�U?O? U�O�U? O�U?U� U�O�U�O? O?O� U�O�O�U�U?O? O?O?O�U?U? O?O?U� O?O�O�U? U�O�O�U�O? O�O?O? O?O� U?O?O�O�O? O�U?O?O�U� O?U� O?U?O�O�U? O�U�O?O? O?O�U�O?U?O�U�O? O�O?O� O?O�O? U? O�U?U� O�O?U?O�U� O�O� O�O�O�U� O?O�U�O�O? O?U�O�U�U? O�O?O�O�U? O?U?O�O�U? U�O�U�O? O�O?O? U? U�U�U�O�O�O�U� O�U?U� U�O�U�O? O?O�U�O?O?.
O?O� O�O?O�U�U� O�O?O�O�U? O?U?O�O�U? U�O�U�O? O�O?O? O?O�O�U?O�O?O? U�O�U? O�O�O�O�U� O?O?U� O?U� U�O�U�O? O�O� U�U?O�O? O?O�O�O?U? U�O�O�O� O?O�O?U�O? U? O?O�U�U?O�O? U�O�U?U� O?O�U�U?U� U?U?O�U? U�O�O?U�O? U�U� O?O�U�O�U�U?O? O?U� O?O�O�U?O�O?O? U?O�U?O�O? O?O�U�O? U�O�U? U�U?U?O�U? O�O?U?O? U�U?O�O? O?O�U?U?O? U�O�O�O� U?O�U?O? U? O?O�U�U?O�O? O?O�O�U?O�O?O? O�U?U�U?U� U?U� O?O�U�O? O?O�O�U?O?O�O?U? O?U�O?U? O?U?O�U?U� O�O?O?O?O�U?U? O�U?O�O? U?O�U?O?.
O�U?U?O? U�O�U�O? O�O?O? U?U�O�U?O�U? O�O? U? O?O�O�U?O?O�O?U? O?U�O?U? U? U?O�O?U?O�O?U� U�O�U? O�O?U?O?U? O?U?O? O?O�O�O�U?O� O�U?U�O? U?U?U?U?O�U? O?O�O�U?O�O?O? U�O�U? U?U?O?U?U�O? U�U�U�U�U?U� U�U?U?U�U?U? U?U?O?O�U?O? O?U�O�O?U� O?O�O?U? U?O�O�U�O�U? O�O?O�O�U? U? O?O�U�U� U�O�U? O?U?U�U?O? O?U?O�U?O�O�O?U? O�O�O�O�U� U�O�O?.
O?U�O?O� O�O�O�U?U? O?O�O?U� U�U�U�U�U?U� U?U?O�O�U�U?U� O?O�U?O?O�O�U? O�U�O?U� O?O?O�O?U� U�O?O� O?O�O�O�U?O� O�U�O?U�O�U� O?O�U�O? U? U�O�U�U�U?O? U?U�O�U? O?O� O�O�U?O� U�O?O�O�O�O�U�U? O�O? U�O?U?O� U�O�U� O�U�U?O?U? U? O?O?O?O�U?O�O?U�O�U? O�U?U� O�U�O?U� O?O�U� U?U?O?.
U?U? U�U�U�U�U?U� O�O? O?O�U?U?O? O?U�U?O�U� ” O?U�U?O�O? O�O? O�U?O�O�U�U? ” O?O� U�U�U?O?U� O�O�O?U?O�O?U? U? U�O?O�O�O? O�O?O� O?O�O? U? O�O?O�O�O? O�U�U?O?U?O�O�U? U�O�O? O?O� O�O�U� O�U�O?O�O?U? O�U?U� O?U�U?O�O? O?O?U?O�U� O?U� O?U?O?O?U� U�O�U�O? O�O?O? U�U�U� U�O�O?.
O?O� O�O?O�U�U� O�O?O�O�U? O?U?O�O�U? U�O�U�O? O�O?O? U?U?O�O�U�U?U� O?U�O?U?O? U?O?O�U�U?O? U�O�U? O�O�O�U? U? O�U?O? U�O�U�O? U�O�U? U�U?O�U?O? O?U� U?U?O?U?U? U�O?O?O?U�O?.

O�O?O�: O�O�O�O�U� U?U�U?U�U?

سوم شهریورماه، مهلت ارسال خلاصه مقالات دومین کنگره ملی طب فراگیر در سرطاندومین کنگره ملی طب فراگیر در سرطان ۲۶ تا ۲۸ مهرماه در سالن همایش های رازی برگزار خواهد شد.به گزارش روابط عمومی دانشکده طب سنتی، دومین کنگره ملی طب فراگیر در سرطان به دبیری علمی دکتر حسین رضایی زاده و با همکاری مرکز تحقیقات سرطان سینه جهاد دانشگاهی، دفتر سرطان وزارت بهداشت و دانشکده طب سنتی دانشگاه علوم پزشکی تهران و با مشارکت اعضای هیأت علمی دانشکده های طب سنتی، تغذیه، پزشکی، و داروسازی دانشگاه علوم پزشکی تهران در تاریخ ۲۶ تا ۲۸ مهرماه در سالن همایش های رازی برگزار خواهد شد.
دومین کنگره ملی طب فراگیر در سرطان همراه با امتیاز بازآموزی و با محوریت موضوعات: طب ایرانی و سرطان، اخلاق پزشکی و سرطان، مراقبت های حمایتی و تسکینی، تغذیه و رژیم درمانی در سرطان، مکاتب طبی مکمل و سرطان، طب سوزنی و چینی و سرطان، گیاهان دارویی و فرآورده های طبیعی در سرطان، بیوالکترومگنتیکس و صوت در سرطان، علوم پایه و مبانی طب های سنتی و مکمل در سرطان برگزار خواهد شد.
گفتنی است مهلت ارسال خلاصه مقالات به دومین کنگره ملی طب فراگیر در سرطان روز سوم شهریورماه اعلام شده است.
علاقه‌مندان به منظور کسب اطلاعات بیشتر می‌توانند به آدرس اینترنتی http://www.mcicongress.com/  و همچنین کانال تلگرامی به آدرس mcicongressfi @ مراجعه نمایند.

خبر: خاطره فهیمی

O?O�O?O?U?O? O?U�O?O�U�U?O�O?O�O?O�O?U� O�O? O?U?O?O� O?U?O?O?U� O?U�U?O?O? O?O�U�O?U�O?U� O�O? O?U�O?U?U?O?O�U�U?O? U�O�O? U�U?O�O?U�O� U? U�O�U�O? U�O�U? U�U?O�U?O? O?O� O�U?U�O? U?O?O�U�U?O? U�O�U? O?U?O?O� O?U?O?O?U� O?U�U?O?O? O?O�U�O?U�O?U� O�O? O?U�O?U? U�O�O�O� O?O?.O?U� U?O?O�O�O? O�U?O�O?O� O?U�U?U�U? O?O�U�O?U�O?U� O�O? O?U�O?U?O? U�O?O?O?U? O?O� O�O�U?O� O?U�O?O� O?O?U?U� U�U?O�O?O�O?O�O?U� U�O?U?O� U�O�U�O? U�O�O�U�O?O�O? U? O?U?O?O?U� O?U�U?O?O? O?O�U�O?U?O�U�O? O?U�O?O� U�U�O�U�U? U�O?U?O� O?U?O?O� O?U?O?O?U� O?U�U?O?O? O?O�U�O?U�O?U�O? O?U�O?O� O?U?O�O?O�O? U�O?O�U?U� O?U�U?O?O?U? U? O?U�O?O� O?U?O�O?U?U?U? O?O?U?O� U�U�U?O?U� O�O�O?O?U?O�O?U? U�U?U?U?O? O?U�U�U�O�O? O?U�U?O?O?U? O�O?O�O�U? U�U?O?O? O?U�U�U? O?O�U�O?U�O?U� U? U�O�O�O?U�O�O?O�U� O?U?O?O� O?U?O?O?U� O?U�U?O?O? O?O�U�O?U�O?U�O? O�U?O? O?U?O?U�O?U� U�U� U�O�O?O�O?U�O�U� U?U� O?O� U�O�U� O?U?O?O� O?U?O?O?U� O?U�U?O?O? O?O�U�O?U�O?U� O�O? O?U�O?U? O?O�U?O?O�O� O?O?.
O?O� O�O?O?O?O�U? O�U?U� O�U�O?U�O? O?U�O?O� U�U�O�U�U? U�O?U?O� O?U?O?O� O?U?O?O?U� O?U�U?O?O? O?O�U�O?U�O?U� O�O? O?U�O?U? O�U�U� U�O?O�O?O�U�U? O�O? O�O�U?O� O?U�O?O� U�U?O�O?O�O?O�O?U�O? O?U� O�O�O�O�U� O?U?O�U?O�O�O?U? U?U?O�O�U�U?U� O�U�O?O�U�O�O? O�U�O�O�U� O?O?U� U? U?O?O�U�U?O? U�O�U? O�O�O�U? O?O� O?U?O?O� O?U?O?O?U� O?U�U?O?O? U?O�O?O�O�O?.
O?O�U?U?O? O?U?U?U� U�O�U�U� U�O�O? O�U�O?O�O�O? O?O?U?O� U�U�U?O?U� O�O�O?O?U?O�O?U? U�U?U?U?O? O?U�U�U�O�O? O?U�U?O?O?U? O�O?O�O�U? U�U?O?O? O?U�U�U?O? O�O�O?O?U?O�O?U? O�O?O�O�U? U�U?O?O? O?U�U�U?O? O�O�O?O?U?O�O?U? O?U?O�U� U�O�U? O?U�U?O?O?U?O? O�O�O?U?O�O?U? O?U?O�U�O�O? O?O?U�U?U� U�O� O?O� U�U�U?O?U� O?O?U�U?U�O? O?O?U?U?U� U�O?O?U�O?O�O? O�O? O�O�U?U� O?O�U?O?O�O�U? O�U�O?O�O? O?O�O� U?O�U?U�U?O? U?U?U?U?O�U? U�O?O�O�U�O? O�O?O�O�U? U�U?O?O? O?U�U�U? O?O� O?O�O?U�U?O�U? U? O�O�O?U�O�O? O�O�O� O?O�O? U�O�O? O�O�O?U�O�O? O?U?U?U� U�O�U�U� U�O?O�U� O�O�O?O?U?O�O?U? O?O�U�O?O�U?O? O?U�U?U� U? O?U?O?U?O? U?U�U?U�O? U�O�U? O?U�U?O?O?U?O? O�O�U�O�O? O�O?O�U�U? U? U�O?O�O�U�O? U?O?O�U� O?O�U�U�O�U?O? U�O� U? U�O�O�U?O�U� U�O�U? U�O�O?O?O�O? O�O�U�O�O? O�O?O�U�U? U�O?O�O� O?O�U�O? U?U?U?U�U?O? U? O?O�U?O?O�O�U? O�U�O?O�O? U�O?O�O�U?U� O?O� O?O�U�O?O�U?U?O�U� O�O?U?O?O�U�U?O�U?O? U? O?U�O�O?O�U?U? O?U?O�U�U�U�O?U? O?U�U�O�O? O?U� O?U�U?O�U� O?O�O?U? O�O? O�U�O?O�U�O�O? O�U�O�O�U� O?O?U� O?O� O?U?O?O� O?U?O?O?U� O?U�U?O?O? O?O�U�O?U�O?U� U�O�O�O� O?O?.
O?U�O?O� U�U�O�U�U? U�U�U�U�U?U� O�O? O?O�U?O?O�O�U? U�O�O�U?O�U� U�U?O?O�O?U?U? O?O�O�U? O�O?O�O�U? U�U?O?O? O?U�U�U? O?O�U�O?U�O?U� U? U�O�O�U?O�U� O�O�O�O�U? O?U�U?O?O?U? O?O�O�U? O?O�U�O?O�U?U?O�U�O? O?U� U�U�O? O?U?O?O� O?U?O?O?U� O?U�U?O?O? O?O�U�O?U�O?U� O�O?O� O?O�O?.
O?U�O?O� U�U?O�O?O�O?O�O?U� O?O� O�O?O�U�U� O�U�O?U�O? U?O?O�U�U?O? U�O�U? O?U?O?O� O?U?O?O?U� O?U�U?O?O? O?O�U�O?U�O?U� O�O? O?U�O?U? O�O� U�O�O?O? O�O�O?U?O�O?U? U�O�O? U? O�U?O?U?O?: O?O�U�O?U�O?U� O�O? O?U�O?U?O? O?O�U�O?U�O?U� O�U? O�U?O�U� O�O?O? U? O?O�O�U?O�U? O�O�O� O?O�O�O?. O�U�O� U�U? O?U?O�U�O? O?O� U?O�U?O? O?U�O�U� U�O�U�O? U�O�O? O�O? U?O�O�O? U�O� U? O?U?O�U�U�U�O?U? U�O�U? U�U?O�U?O? O�O?O?U?O�O?U� U�U�O? U? O?O?U?O�O� U?U?O?O�U? O?O�O?O?.
O?O� O�O?O�U�U� O�U�O?U�O? U�O?U�U�O�O? U? U�O�U�O? U�O�U? U�U?O�U?O? O?O� U?O�O?U?U�O?U�O�U? O?U?O?O� O?U?O?O?U� O?U�U?O?O? O?O�U�O?U�O?U� U�O�O�O� O?O? U? U�O?U?O� U�O�U�O? U�O�O�U�O?O�O? U?O?U?O?O?U� O?U�U?O?O? O?O�U�O?U?O�U� O�O�U�U�O�O�U�O�U?U? O?U� U�U�O?U?O� O?U�O?U?O? U?O?O�U�U?O? U�O�U? O�U?U� O�U?O?U� U? O�U?O? U�U?O�U�O? O�O�O�O�U� U�O�O?.
O?O� U?O�U?O�U� O�U?U� U�O?O?O?O? O?U�O?O� U�U?O�O?O�O?O�O?U� O�O? U?O�O�O? O?U?O?O?U� O?U�U?O?O? O?O�U�O?U�O?U� O�O? O?U�O?U? O?O�O?O?U?O? U�O�O? U? O?O� U�O�O�O?U�O�O?O�U� O�U?U� U?O�O�O? U?U?O?U?U? U�O�O?.

O�O?O�: O�O�O�O�U� U?U�U?U�U?

O?O�U?O?O�O�U? O�U�O?U� U�O?U?O�O�U� U?O�U?U� U�O�U? O?O�O�U?O� U?O?O?U�U? O?O�U�O?U?O�U� U�O�U? O?U�U?U� U?O?O?U�U? O?O�O�O?O� U�O?U?O�O�O�U�U�O�O�U�O�U? U?U�U?O�O�U�U� O?O�O?U? O?U�U?O?O?U? O?O� U?O�U?U� U�O�U? O?O�O�U?O� U?O?O?U�U? U�U?O�O? O?O�O�O?U? U�O�O�O� U?O�U?O?.O?U� U?O?O�O�O? O�U?O�O?O� O?U�U?U�U? O?O�U�O?U�O?U� O�O? O?U�O?U?O? O�U�O?U� U�O�O�U?O�U?U� O?O�O�U?O� U?O?O?U�U? U�U�U?O?U� U?U?U?U�O? O?U?O?O� O�O? O?U�O?U? U?O?O�O�O? O?U�O?O�O?O?O? O?O�U�O�U� U? O?U�U?O?O? U?O?O?U�U? O?O�O�O�U?O� U�O?U?O�O�U� U?O�U?U� U�O�U? O?O�O�U?O� U?O?O?U�U? O?O�U�O?U?O�U� U�O�U? O?U�U?U� U?O?O?U�U? O?O�O�O?O� U�O?U?O� O�U?O? U�U�O�O�O?U�O?U� U�U� U�O�O?O�O?U�O�U� U?U� O?O� U�O�U� O?O�O�O?U�O�U� U�O�U?U? O?O�U�O?U�O?U� O�O? O?U�O?U? O?O�U?O?O�O� O?O?.
O?O� O�O?O?O?O�U? O�U?U� U�O?O?O? O?U�O?O� O?O�U�O�U� O?O�U?O�O�U� O?O�U? U�U?O?O? O?U�U�U? U?O�U?U� O?O�O�U?O� U?O?O?U�U? O?O�U�O?U�O?U� O�O? O?U�O?U?O? O�U�U� O�U?O? O?U�O?U?U?U?U?O? O?O� U�O?U?U� U�U�U�O�O�U? U? U�U� O�U?O?O�U?U? O?O� O�O�O?O?O�U? U?U�U?O�O�U�U� O?O�O?U? U�O?O�O�O� O?U�U?O?O?U? O?O� U?O�U?U� U�O�U? O?O�O�U?O� U?O?O?U�U? O?O?U�U?O? U�O�O? U? O�U?O?U?O?: O�O?O?U� O?O�O�U?O� U?O?O?U�U?O? O?O� U�O?O�U� O?U�U?O?O?U? O�O?O?U� O�U? O�U?O�U� O�O?O?. U�U?O�U� O�U?U�U?U� O?U� O?O?O?U?O? O�U?U� O�O?O?U�O? O�U?O�O�O? O?O�O?U?U?U? O?O�O�U? O�O? O?U�O?U? O?U?O?U� O�O?O? O�U�O� O�O? U�O?O� U�O� O�U?U� O�O?O?U� U�U?U?O?U? U�O�O?O� U? U�O?O?U�U� O?O�O�O?.
O?U�U�U� O?O� U?O�U� O�U?U� O?O�O�U? O�U?O? U�O�O?O?U? U�O�U? O�U?U� O�O?O?U� U? O�O�U?O� U�O�O�O�O?O� O?O� U�O?O�U� O?U�U?O?O? U?O?O?U�U? O�O�U?O�U? O�O?O?O? O?U�U�U?U� U? O?O�U�O�U�O?U�U? O?O�O?U� U�O�O?O? U�U� O�U?U� O�U�O� O?O� U�O�O� U?O�U?U�U? U? O�O?O?U?O�O?U� O�O?O�U�O�O�U? O�O? O?U?O�U� O?U�U�U? U�O?U?O� O?O�U�U� U�U? U?O�O?O?.
O?O�O�O?O�U�U� O�U�O?U�O? O�U?O�O�O? O?O�U�U� U?O�U?O�U� U�O�U�U� U�O�O? U�U?O�O�O? O?O�O?U�O�U�U� U�O� U? O?O�O? U? U�O�O� U�O?O�O�O? O?U�U�U? O?O� O?U�U�O� O?O� U�U�U�O�O�U? U?O�U�U�U?O?O?O�U� O?U�U?U� U?O?O?U�U?O? O?O�U?O?O�O�U? U�O�O�U?O�U� U�O�U? O?U�U?O?O?U? U? U?U?U?U�O?U? U�U�O?U�O? U�O�U�O? U�O�U? U�U?O�U?O? O?O� O?U?U?U� O�O�O? O?O�U�O?O�U?U?O�U�O? U? U�U?U?U�U?U? O?U�O�U� U?U?O�U? O�O? U�O?O�O�O�O�U� U? U�U�O�O?O? O�O�O�O�U? O?U� O?O�O� U? O?O?O�O?U� U�O?O� U?O�O�O?O?U� O?O?.
O?O� U?O�U?O�U�O? O?U�O?O� O?O�U?O�O�U� O�U?U?O? O�U�O�U�U� O�U?O�O�U�U? O?O�O�U?O� O?O�O�U?O?O�O?U?O? O?O�O?U?O�U� O?U� O?O?O?U?O? O?O�O�U� O�U?O�O�U�U? O�U�O�U�U� O�U�O�U�U? O?O�O�U?O� O?O�O�U?O?O�O?U? O?O� U?O�U?U� O?O�O�U?O� U?O?O?U�U? O?O�U�O?U?O�U� O?U�U?U� U?O?O?U�U? O?U�O�O�U�O? O�O? O�U�O?O�U�O�O? O�U�O�O�U� O?O?U� O?U� U�U�O?U?O� U�O?O? U�U?O?O?O�U�U? U�U�U?O�U� O�U�O�U�U? O?O�O�U?O� U?O?O?U�U? O�O?O� O?O�O? U? U�U�U�U�U?U� U�O?O�O�U�O? U?O?O�U� U? U�U�U�O�O�U? O?U�U�U? O?U�O�U�U? U?O�U?U� U�O�U? O?O�O�U?O� U?O?O?U�U? O?O�U�O?U?O�U� U�O�U? O?O�O�O?O� U�O?U?O� O�O� O?O� O?U�O�U� U?U?O�U? O?U�U?U�U� O�O? U?O�O�O? O�U?O�O�O? O?O?U� O�U?O�O?O?O�O� O?O?.
U�U�U�U�U?U� O?O� O�U?U� O�U�O?U� U�U�O�U?U�O?U?O�U�U? O�O? O?U?O�O?O�O�U� O?O�O�U?O� U? U�O?O�U�U? O�O? O?U�O?U? U?O�U�U�U?O?O?O�U� O?U�U?U� U?O?O?U�U? O?U� U�U�O?U?O� U�U� O�U?O?O�U?U? U? U�O?O�O�U�O? O?U�U�U? U?O�U?U� U�O�U? O?O�O�U?O� U?O?O?U�U? U? U?O�U�U�U?O?O?O�U� O?U�U?U� U?O?O?U�U? O�O�U?O� O?O�O?O?U�O?.

O�O?O�: O�O�O�O�U� U?U�U?U�U?