جلسه تبادل نظر درخصوص انتقال دانش و مالکیت فکری در دانشکده طب سنتی برگزار شد.مشکلات و چالشهای ثبت اختراعات و اکتشافات و مالکیت فکری در حوزه سلامت، طب و داروسازی سنتی وگیاهان دارویی با حضور کارشناسانی از کره جنوبی و وزارت دادگستری مورد بررسی قرار گرفت.به گزارش روابط عمومی دانشکده طب سنتی، جلسه تبادل نظر درخصوص انتقال دانش و مالکیت فکری در حوزه سلامت، روزپنج شنبه ۲۹ تیرماه با حضور کارشناسانی از وزارت دارایی و سازمان های کیستا و کیپای کره جنوبی و با همکاری مرکز رشد فناوری طب و داروسازی سنتی و فرآورده های طبیعی، دانشکده طب سنتی و دفتر ارتباط با صنعت دانشگاه علوم پزشکی تهران، وزارت دادگستری، و دفتر طب سنتی وزارت بهداشت در ساختمان هروی دانشکده طب سنتی برگزار شد.
در ابتدای جلسه، پس از خوشامدگویی دکتر رضایی زاده رییس مرکز رشد و رییس دانشکده طب سنتی و تشریح موضوع نشست؛ دکتر کاظمی معاون بین الملل دانشکده طب سنتی، درخصوص پیشینه طب سنتی ایران و دلایل اهمیت و کاربرد شیوه های درمانی طب سنتی دربین عموم مردم و نیز جایگاه طب سنتی در نظام سلامت ایران توضیحاتی ارائه کرد و در ادامه به معرفی دانشکده طب سنتی، فعالیتها و نظام آموزشی این دانشکده پرداخت.
در ادامه دکتر زرگران درخصوص قوانین و مقررات ثبت فرآورده های طبیعی در ایران سخن گفت.
هیأت کره ای در ادامه جلسه ضمن ابراز خرسندی از حضور در دانشکده طب سنتی، مهم ترین فعالیت سازمان کیستا را حمایت از شرکت های صادر کننده، دانشگاه ها، آزمایشگاه ها و پژوهشگاه ها در حوزه مالکیت فکری در کره جنوبی بیان کردند و تصریح کردند که در این کشور، حمایت های لازم توسط کارشناسان حقوقی در حوزه مالکیت فکری و ثبت اختراع به صورت قابل دسترس و نظام مند در اختیار مخترعین و پژوهشگران قرار دارد.
وکلای کره ای در ادامه با اعلام این مطلب که در کره جنوبی میزان ثبت اختراع در حوزه طب سنتی هر روز رو به افزایش است، تأکید کردند که در روند ثبت اختراع، هم دانش، هم تکنیک و هم محصول به ثبت می رسد.
در ادامه جلسه دوطرف درخصوص شیوه های ثبت اختراع در حوزه طب سنتی و گیاهان دارویی و مشکلات و چالشهای موجود در این روند، در دو کشور به گفتگو نشستند.
قوانین ثبت دارو، راهکارهای صنعتی سازی، سیستم های حمایتی از طب سنتی، شیوه ثبت اختراع در نظام دانشگاهی، چالشهای نگارش متن اختراع به لحاظ حقوقی، و موانع قانونی در روند ثبت اختراع در حوزه طب سنتی از مباحث مطرح شده در این جلسه بود.
در پایان دکتر رضایی زاده رییس دانشکده طب سنتی، با بیان لزوم برگزاری جلسات مشترک تخصصی برای مرور قوانین ثبت داروهای طبیعی و سنتی برای دستیابی به نتایج کاربردی و ملموس، ابراز امیدواری کرد که همکاری های مشترک بین دو کشور و بهره گیری از توانایی ها و امکانات دوطرف منجر به رفع مشکلات و نواقص و گام برداشتن درجهت ثبت اختراعات بین المللی گردد.

خبر: خاطره فهیمی