برگزاری دومین جلسه کارگاه نهج البلاغه در دانشکده طب سنتیمراحل خودسازی و کسب ارزش های اخلاقی مبتنی بر تعالیم نهج البلاغه شرح داده شد.به گزارش روابط عمومی دانشکده طب سنتی، دومین جلسه از سلسله کارگاه های نهج البلاغه که به همت معاونت فرهنگی دانشکده طب سنتی و با هدف آشنایی هرچه بیشتر با آموزه های این گنج عظیم معرفتی و ادبی برگزار می شود، روز سه شنبه ۳ مردادماه در محل سلامتکده احمدیه دانشکده طب سنتی برگزار شد.
گفتنی است دراین کارگاه که با حضور اعضای هیأت علمی و کارکنان دانشکده طب سنتی برگزار شد، حجت الاسلام مهدوی ارفع به شرح نامه های ۳۱ و ۵۳ نهج البلاغه پرداخت.

خبر:خاطره فهیمی

O�U�O?U� O?O?O�O?U� U�O?O� O?O�O�O�U?O� O�U�O?U�O�U� O?O�U�O? U? U�O�U�U�U?O? U?U�O�U? O?O� O?O�U�O?U�O?U� O�O? O?U�O?U? O?O�U?O?O�O� O?O?.U�O?U�U�O�O? U? U�O�U�O?U�O�U? O�O?O? O�O�O?O�O�O?O�O? U? O�U�O?O?O�U?O�O? U? U�O�U�U�U?O? U?U�O�U? O?O� O�U?O?U� O?U�O�U�O?O? O�O? U? O?O�O�U?O?O�O?U? O?U�O?U? U?U?U?O�U�O�U� O?O�O�U?U?U? O?O� O�O�U?O� U�O�O�O?U�O�O?O�U�U? O�O? U�O�U� O�U�U?O?U? U? U?O?O�O�O? O?O�O?U?O?O?O�U? U�U?O�O? O?O�O�O?U? U�O�O�O� U?O�U?O?.O?U� U?O?O�O�O? O�U?O�O?O� O?U�U?U�U? O?O�U�O?U�O?U� O�O? O?U�O?U?O? O�U�O?U� O?O?O�O?U� U�O?O� O?O�O�O�U?O� O�U�O?U�O�U� O?O�U�O? U? U�O�U�U�U?O? U?U�O�U? O?O� O�U?O?U� O?U�O�U�O?O? O�U?O?U?U�O� O?U�O?U� U?U? O?U?O�U�O�U� O?O� O�O�U?O� U�O�O�O?U�O�O?O�U�U? O�O? U?O?O�O�O? O?O�O�O�U?U? U? O?O�O?U�O�U� U�O�U? U�U?O?O?O� U? U�U?U?O�U? U�O�U� O�U�U?O?U? U? O?O� U�U�U�O�O�U? U�O�U�O? O�O?O? U?U�O�U?O�U? O�O? U? O?O�O�U?O?O�O?U? O?U�O?U? U? U?O�O?U?O�O?U� U�O�U? O�O?U?O?U?O? O?O�U�O?U�O?U� O�O? O?U�O?U? U? O?U?O?O� O�O�O?O?O�O� O?O� O�U�O?O? O?O�U�O?U?O�U� O?U�U?U� U?O?O?U�U? O?U�O�O�U�O? U?O?O�O�O? O?O�O?U?O?O?O�U?O? U? O?U?O?O� O�O? O?U�O?U? U?O?O�O�O? O?U�O?O�O?O? O?O� O?O�O�O?U�O�U� U�O�U?U? O?O�U�O?U�O?U� O�O? O?U�O?U? O?O�U?O?O�O� O?O?.
O?O� O�O?O?O?O�U? O�U�O?U�O? U?O? O�O? O�U?O?O�U�O?U?U?U?U? O?U�O?O� O�O�O�U?U? O?O�O?U� O�U?U?O? U�O�U�O? O�O?O? U? O�U?U?O? O?O�U�O?U�O?U� O�O? O?U�O?U? U? O?O?O�U?O� U�U?O�U?O? U�O?O?O?O� O?U�O?O� U�O�O?U�U? U�O?O�U?U� O?U?U� O�U�U�U�U� O?O�U�O?U�O?U� O�O? O?U�O?U?O? O?O�O�O�U?O� U?U?O?U?U�U� O�O? O?U�O?U? O�U?O�O�U� U? O?U�O�U?U� O�U�U�U?O? U? U�O�O�O?O�O? O?U?U?U� U�O�U? O?O�U�O�U�U? O�O? O?U�O?U? O?O�O?U?U� O?U�U?U� U�O�O?U� U? U�U?O? O�O�U?U?O�U� O�O? O?U�O?U? O?O� U�O?O�U� O?U�O�U�O? O�U?O�O�U� O?U?O�U?O�O�O?U? O�O�O�O�U� U�O�O? U? O?O� O�O?O�U�U� O?U� U�O?O�U?U? O?O�U�O?U�O?U� O�O? O?U�O?U?O? U?O?O�U�U?O?U�O� U? U�O?O�U� O?U�U?O?O?U? O�U?U� O?O�U�O?U�O?U� U?O�O?O�O�O?.
O?O� O�O?O�U�U� O?U�O?O� O?O�U?O�O�U� O?O�O�O�U?O� U�U?O�U�U?U� U? U�U�O�O�O�O? O�O?O? U?O�O?U?O�O?U� U�O�U? O�O?U?O?U? O?O� O�U?O�O�U� O?O�U� U?U?O?.
U�U?O?O? U�O�U� O�U? O?O� O�O?O�U�U� O�U�O?U� O�U�U� O�O?O�O�O? O�O�O?U�O?U? O�O? O�O�U?O� O?O� O?O�U�O?U�O?U� O�O? O?U�O?U?O? U�U�U� O?O�U?U� U?O?O�U�U?O? O?O�O?U�O�U� U�U?O?O?O� O�O� O�U�O�U?O? O�O? O?O�U�O? U�O�U? O�O�O?O� U�U�U�O?U�O? O?O�U�O?U?O�U� U�O�O? O?O?U�O�U?O?U?O�U� U�O� U? U?U?U?U�O?U?O�U� U�O� O?O� O�U?O?U� U�O�U�U�U?O? U?U�O�U? O?O� U�O�U� O�U�U?O?U? O?U?O�U� U�O�O?U�O? U? O?O�O�U?O� U�O�O?U�O? U�U� O?O� O�U?U� U�O?U?O�O? O�U�O�U?O? U�O�U? U�O�O?U� O?U?O?O� U�O�O�O?U�O�O?O�U� O�U�U?U�U? O?O� O�U?O?U� U�O�U�U�U?O? U?U�O�U? U? O�O?O? O�O�O?O�O�O? O?U� O�U?O�O? U�O�O?U� O?O?O?O�O? U? U�O?O�U� U�U�O? O?O� O�O�O?U?O�O� U�O�O?O�O?U?U� U? U?U?U?U�O?U?O�O�U� U�O�O�O� O?O�O�O?.
U?U�U�O�U? U�O�U� O�U? O?O� O�O?O�U�U� O?O� O�O?U�O�U� O�U?U� U�O�U�O? U�U� O?O� U�O�U� O�U�U?O?U? U�U?O?O�U� O�O?O? O�O�O?O�O�O? O?O� O�U?O?U� O�O? O?U�O?U? U�O� O�U?O? O�U? O?U� O�U?O?O�U?O? O�O?O?O? O?O?U�U?O? U�O�O?U�O? U�U� O?O� O�U?U�O? O�O?O? O�O�O?O�O�O?O? U�U� O?O�U�O?O? U�U� O?U�U�U?U� U? U�U� U�O�O�U?U� O?U� O�O?O? U�U? O�O?O?.
O?O� O�O?O�U�U� O�U�O?U� O?U?O�O�U? O?O�O�O�U?O� O?U?U?U� U�O�U? O�O?O? O�O�O?O�O�O? O?O� O�U?O?U� O�O? O?U�O?U? U? U?U?O�U�O�U� O?O�O�U?U?U? U? U�O?U�U�O�O? U? U�O�U�O?U�O�U? U�U?O�U?O? O?O� O�U?U� O�U?U�O?O? O?O� O?U? U�O?U?O� O?U� U?U?O?U?U? U�O?O?O?U�O?.
U�U?O�U�U?U� O�O?O? O?O�O�U?O? O�O�U�U�O�O�U�O�U? O�U�O?O?U? O?O�O?U?O? O?U?O?O?U� U�O�U? O�U�O�U?O?U? O�O? O�O? O?U�O?U?O? O?U?U?U� O�O?O? O�O�O?O�O�O? O?O� U�O?O�U� O?O�U�O?U?O�U�U?O? U�O�U�O?U�O�U? U�U?O�O�O? U�O?U� O�O�O?O�O�O? O?U� U�O�O�O? O�U�U?U�U?O? U? U�U?O�U�O? U�O�U�U?U�U? O?O� O�U?U�O? O�O?O? O�O�O?O�O�O? O?O� O�U?O?U� O�O? O?U�O?U? O�O? U�O?O�O�O� U�O�O�O� O?O?U� O?O� O�U?U� O�U�O?U� O?U?O?.
O?O� U?O�U?O�U� O?U�O?O� O�O�O�U?U? O?O�O?U� O�U?U?O? O?O�U�O?U�O?U� O�O? O?U�O?U?O? O?O� O?U?O�U� U�O?U?U� O?O�U?O?O�O�U? O�U�O?O�O? U�O?O?O�U� O?O�O�O�U? O?O�O�U? U�O�U?O� U�U?O�U�U?U� O�O?O? O?O�O�U?U�O�U? O�O?U?O?U? U? O?U�O?U? O?O�O�U? O?O?O?U?O�O?U? O?U� U�O?O�U?O� U�O�O�O?O�O?U? U? U�U�U�U?O?O? O�O?O�O�O? O�U�U?O?U?O�O�U? U�O�O? U�U� U�U�U�O�O�U? U�O�U? U�O?O?O�U� O?U?U� O?U? U�O?U?O� U? O?U�O�U� U?U?O�U? O�O? O?U?O�U�O�U?U? U�O� U? O�U�U�O�U�O�O? O?U?O�O�U? U�U�O�O� O?U� O�U?O? U�O?U�U�O�O? U? U�U?O�U�O� U? U?O�U� O?O�O?O�O?O?U� O?O�O�U�O? O�O?O? O�O�O?O�O�O?O�O? O?U?U� O�U�U�U�U�U? U?O�O?O?.

O�O?O�: O�O�O�O�U� U?U�U?U�U?

آشنایی با راهکارهای ارتباط با صنعت در فعالیتهای آموزشی و پژوهشی حوزه بهداشت درمانآشنایی با راهکارهای ارتباط با صنعت در فعالیتهای آموزشی و پژوهشی حوزه بهداشت درمان در این کارگاه برگزار خواهد شد.به گزارش روابط عمومی دانشکده طب سنتی،راهکارهای ارتباط با صنعت در فعالیتهای آموزشی و پژوهشی حوزه بهداشت درمان (محصولات دانش بنیان و ارتباط با صنعت در حوزه سلامت) جهت آشنایی با بسترهای مناسب برای ارتباط با صنعت، آشنایی با تفکر سازنده و چگونگی حرکت در جهت تولید محصولات فناورانه و آشنایی با راهکارها و چالشهای برقراری ارتباط با صنعت در تاریخ ۹۶/۰۴/۲۲ از ساعت ۱۲-۸در سالن شورای دفتر ریاست مجتمع بیمارستانی امام خمینی(ره) برگزار خواهد شد.

ادامه مطلب …

O?O?O�O? O?O�U?O�U?O? U�U�O�U�O�O? O?O� O?U?U�U?U� U�U�U?O�U� U�U�U? O�O? U?O�O�U?U?O� O?O� O?O�O�O�U�O?U?U�U?U� U�U�U?O�U� U�U�U? U? O�U?U�U?U� U�U�U?O�U� O?U?U� O�U�U�U�U�U? O�O? U?O�O�U?U?O� O?O� O?O�O�O�U� U?U� O?O� U?U? U�U�O�U�O�U� O?O�U?O?O�O� U�U? O?U?O?.O?U� U?O?O�O�O? O�U?O�O?O� O?U�U?U�U? O?O�U�O?U�O?U� O�O? O?U�O?U?O? O?U?U�U?U� U�U�U?O�U� U�U�U? O�O? U?O�O�U?U?O� O?O� O?O�O�O�U� O?U� O?O?U?O�U? O?U�U�U? O?U�O?O� O�O?U?U� O�O�O�U?U? O?O�O?U� U? O?O� U�U�U�O�O�U? U�O�U�O? O?O�U�U?U�O�O? O?O�O�O�U� O?U?U�U� O�U�O�O? O?O�U�O?U?O�U�U?O? O?U?O?O� O?O�O�O�U� U?O?O�O�O? O?U�O?O�O?O? U? O?O�U�O?U�O?U� O�O? O?U�O?U? O?O�U�O?U?O�U� O?U�U?U� U?O?O?U�U? O?U�O�O�U� U? O?O� U�O?O�O�U�O? O�O?O�O�U? U�U?O�O? O?U�U�U? O?O�U�O?U�O?U� U�O�U? O?O?O�U?U�O? U?O?O?U�U?O? O?O�O�U?O?O�O?U? U? O�O? O?U�O?U? O?O�U�O?U?O�U� O?U�U?U� U?O?O?U�U? O?U�O�O�U� O?O�U?O?O�O� O�U?O�U�O? O?O?.
O?U�O?O� O�O�O�U?U? O?O�O?U� O?O� O?U?O�U� O�U?U� U�O�U�O? U�U� O�U?U� U�U�U?O�U� O?O� O?O?O�O� U?U�U?O�O�U�U?U? U? U�U� O�U?O?O�U?U? U? O?O� U�O?U? U�U�U� O?U� O?U�O?U?O? U�U?U?U?O? O?U�O?U?U? O?U?U�O�O�O�U� O?O�O�O�U�U? O?O�U?O?O�O� U�U? O?U?O?O? O?O�O�U?O� U�O�O?: O�U?O?O�U?O? O�O?O?U?O�O?U� O�O? O?O�O�U?U�O�U? U�U�U�U� U? U�U�U�U�U?U� O?U?O?O?U� O?O�U�U?U�O�O? O?U�U�U? O?O� O�U?U� O?U�U?U�U� U�O?O�U� U�U? O?U�O? O�O?O?U�O?O�U� U�O�O?U� O�O? U?U?O�U�O�U� U? U�O�O�U?U�O�O? O�O?U?O?U? O?O� U�O�U�O? O?O�O� U? O?O�O�U? O?O� O?O?U?O�O�U? O�O? U�O?U?O�U�O� O�U? O?U� O�U?O?O�U?O? O�O?O?. O?O�O?U�O�U� O?U�O?O�O?O? O�U�O�U�U? (WHO) U? O?O?U?O�O�U? O?U?U?O� O�O? U�O�O�U�O? O?U�U�U? O?U?U� O�U�U�U�U�U?O? U�U�O? U? O�U�U�U?O? O?O�O�U?U�O�U? O�O�U?U?O?U?U� U? O?O�U�O�U� U?U?O�U�U? O�O� O?O�U?U?O? U�O�O?U� U? O?U?O�U?U� U�O�U? O?O?U?O�O�U? O�O� O?O� O?U�U?U�U� O?U?O�O?O?U?O?O�O�U? U? O?O�U�U?U� O?O� O�U?U� O?U�U?U�U� O�O�O�O�U� U�U? O?U�U�O?.
O?O?U?O� O?U�U�U? U�U�U?O�U� U�U�U? O�O? U?O�O�U?U?O� O?O� O?O�O�O�U�O? U�U�U�U�U?U� O?U�O�U?U� O�U�U�U?O? O?O�U?O?O�O�U? O�U?U� U�U�U?O�U� O�O� U�U�U?U� O?U?O�U� U�O�O?: O?O�U�U?U�O�O? U�O?O�U� U�U? O?U�O? U�U� U�U? O?O� U?U? O?O�O�O? O�U?O�O�O?U? U�U� O?U� U�U�U?U�U?U� U�O�U? O?O�O�O�U� U�O�O�O�O?U� U�U? U�U�U�O? O�O?O�U�U� U?U�U? O�O? O?O�U�O�U� U�O�U? U�U�U�U� O�O� O�O?O?U?O�O?U� U�U? U�U�U�O?. O?O�U�U?U�O�O? O?U?U?O� U�O?O�U� U�U? O?U�O? U�U� U?U� O?O� U�U� O?O�O�O? O�O? O?U?U�O�O�O�U� U�O?O?U�O� O?U� O?O�O�O�U� O�O? O�U?O? U�O�U? U?O?O?U�U? O�O�U?U?O?U?U� U�O�U�U�O? O?O�U�O�U� U�O�U? U?U?O�U�U?O? O�O?O?U?O�O?U� O�O? O?U?O?U�O�U? O?O�U�O�U? U?U?O?O�U�U?U� U�O�O? U�O�O�U?U�O�O? O�O?U?O?U? U? O?O�U?O�U?U?O? O?O�O�U?U�O�U? O?U?U?U�U?U?U?U�U?O? U�U?O�O? U�O?O?U�U? U? O?U?O�U� O�O?O?U?O�O?U� U�U? U�U�U�O?. O�O? O?U?U? O?U?U?O�O? O?O?U?O�O�U? O�O? U?O?O?U�O�U� O�O�U�O�O?O�O? U? O?O�U�O? U�O�U?U? O?O� U�U?O�O? O�U?U� O?O�U�O�U� U�O� O�O� O?U� O?U�U?U� U�U?O�O�O? U�O�O?U�U?U? U�O?U?O� U�O�O?U?O?U� U?O�U?O?U� O?O�O�U?U�O�U? O?U�O?U? U? O�O�U?U?O?U?U� U�O?O�O�U�O?. O�U?U� O?O�U�O�U� U�O�U? U�U�U�U� U�U? O?U?O�U�U�O? O?O� U�O�U�O? O?U?O�O�O� O�O�U�O?U?O? O�U?O?O�U?O? U�U?U?U?O? O?U�O?U?U? U? O�U?O?O�U?O? O?U?O?O?U� O�U?U�U�U? O?U?U�O�O�O�U�O? O?U� O?O�U�O�U� U�U�U� U�U�U�O?.
U?U?O?U�U? O�O?O? U?U?O�U? O?O�O�O?U� U�U?U?U� U? O�O?O?U�O?O�U� O�O? O?O�U?O?O�O�U? U�O�O?O?U?U� U�U�U?O�U� U�U�U? O�O? U?O�O�U?U?O� O?O� O?O�O�O�U� U�U� O?O� U�U�U�O�O�U? U?U?U?U�O?U�O?U� O?O�O�O�U� U?O?O?O�U� O�U�O�O? O?O�U�O?U?O�U�U? U? O?O�U�O?U�O?U� O�O? O?U�O?U? O?O�U�O?U?O�U� O?U�U?U� U?O?O?U�U? U? O�O?U�O�O? O?U�O?O�O?O?U? O?O�U�O�U�U? O?U�O�O�U� O?O� O?O�O�U?O� U�U? O?O� U�U� O?U�U�U� U�O�U� O?O�U� U�U?U?U? O?O� U�O�O?U�O? O?U?U�O�O�O?O?O�U�U? O�U�O�U� O�U�U?U�U?(O�U�) O?O�U?O?O�O� O?O?O? O?U?U�U?U� U�U�U?O�U� U�U�U? U? O�U?U�U?U� U�U�U?O�U� O?U?U� O�U�U�U�U�U? O�O? U?O�O�U?U?O� O?O� O?O�O�O�U� O?O� O?O?O?U?O� U�O�O� U�O�O�O� U?O�U?O?.
O?U�O�U�U�a�?U�U�O?O�U� O?U� U�U�O?U?O� U�O?O? O�O�U�O�O?O�O? O?U?O?O?O� U? O�O�O?O�U� U�U�O�U�U� U�U?a�?O?U?O�U�U�O? O?U� O?O?O�O? O�U?U�O?O�U�O?U? www.mcicongress.com U�O�O�O�O?U� U�U�O�U?U�O?.

 

O�O?O�: O�O�O�O�U� U?U�U?U�U?