تشکیل گروه خیرین سلامت طب سنتیروابط عمومی دانشکده طب سنتی: اولین نشست رسمی گروه طب سنتی اسلامی و ایرانی وابسته به مجمع خیرین سلامت کشور برگزار شد.به گزارش روابط عمومی دانشکده طب سنتی، گروه طب سنتی اسلامی ایرانی وابسته به مجمع خیرین سلامت کشور به ریاست دکتر علی اکبر ولایتی و با هدف اولویت بخشی به اصلاح سبک زندگی و توجه به حفظ الصحه، آموزش عمومی و مردمی به عنوان شیوه جایگزین برای پیشگیری از بیماری، ارتقای سطح سلامت جامعه و کاهش بار و هزینه درمان تشکیل شد.
دکتر علی اکبر ولایتی در ابتدا ضمن تبیین جایگاه مردم در امور اجتماعی بویژه عرصه سلامت و در حوزه طب سنتی ایران و توجه به رویکرد آموزشی حفظ الصحه، برخی اهداف گروه را ۱٫ اولویت بخشی به اصلاح سبک زندگی با هدف آموزش عمومی و مردمی خصوصا کودکان و نوجوانان؛ به عنوان شیوه جایگزین برای پیشگیری از بیماری و ارتقای سطح سلامت جامعه و در نتیجه کاهش بار و هزینه درمان ۲٫ تحقیق و توسعه منطقی و علمی طب ایرانی و داروسازی سنتی  ۳٫ ایجاد منابع مالی پویا و پایدار بر اساس دانش مبتنی بر شیوه وقف بر شمردند و ابراز امیداوری کردند که این گروه منشاء خیر و برکت برای آحاد مردم قرار گرفته و نتایج ملموسی دربر داشته باشد.
در ادامه دکتر رضایی زاده سرپرست دانشکده طب سنتی دانشگاه علوم پزشکی تهران و دبیر گروه خیرین سلامت طب سنتی اسلامی ایرانی با اشاره به چگونگی شکل گیری این گروه ابراز داشت: بر اساس برگزاری چندین جلسه مشترک در خصوص شناسایی ظرفیت های طب ایرانی در حوزه سلامت و امکان جذب و مشارکت خیرین سلامت در محل مجمع خیرین سلامت و دانشکده طب سنتی دانشگاه علوم پزشکی تهران، و رایزنی های صورت گرفته با جناب آقای سید رضا نیری دبیرکل مجمع خیرین سلامت کشور و جناب آقای سید محمد طباطبایی معاون مشارکت های مردمی و اطلاع رسانی مجمع خیرین سلامت کشور و همچنین طرح موضوع در جلسه گروه حکمت و طب سنتی اسلام و ایران فرهنگستان علوم پزشکی و نظر مساعد و ویژه جناب آقای دکتر ولایتی، گروه خیرین سلامت طب سنتی با انعقاد تفاهم نامه با ریاست محترم مجمع خیرین سلامت و جناب آقای دکتر ولایتی تشکیل گردید.
در حال حاضر اعضای گروه به عنوان شخص حقیقی عبارتند از: دکتر محمود بیگلر، دکتر پروین پاسالار، دکتر محمود خدادوست، دکتر محمدرضا شمس اردکانی، دکتر مرضیه وحید دستجردی، دکتر حسین رضائی زاده، دکتر محمد حسن عصاره، دکتر باقر لاریجانی، سید محمد طباطبایی، دکتر محمد رضا مخبر دزفولی، سید رضا نیری، دکتر فاطمه سادات نیری، دکتر محمد حسین نیکنام و علیرضا یزدانی.
در پایان شایان ذکر است اولین همایش کشوری گروه خیرین سلامت طب سنتی برای معرفی ظرفیت های طب ایرانی و داروسازی سنتی به منظور گسترش فرهنگ اصلاح سبک زندگی و همچنین شناسایی ظرفیت های مردمی و خیرین کشور در تاریخ پنجم اسفندماه سال جاری برگزار خواهد شد.