حضور دانشکده طب سنتی در سومین جشنواره و نمایشگاه ملی گیاهان دارویی، فرآورده های طبیعی و طب سنتی ایران

دکترعصاره دستاوردهای ارائه شده در سومین جشنواره و نمایشگاه ملی گیاهان دارویی، فرآورده های طبیعی و طب سنتی را تبلور و تجلی اقتصاد مقاومتی دانست.

به گزارش روابط عمومی دانشکده طب سنتی، سومین جشنواره ملی گیاهان دارویی، فرآورده‌های طبیعی و طب سنتی ایران به همت ستاد توسعه علوم و فناوری گیاهان دارویی و طب سنتی معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری ۱۵ الی ۱۸ شهریورماه در محل مصلی امام خمینی (ره) تهران برگزار شد.
با عنایت به جایگاه و نقش مهم دانشگاه ها، سازمان های دولتی و مراکز علمی – پژوهشی در پیشبرد اهداف کمی و کیفی فناوری و ترویج علوم گیاهان دارویی و فرآورده‌های طبیعی،‌ این جشنواره و نمایشگاه با هدف ارائه آخرین یافته های کاربردی و دستاوردهای علمی – فناورانه در حوزه گیاهان دارویی، داروهای گیاهی، فرآورده های طبیعی برگزار شد.
مراسم گشایش سومین جشنواره و نمایشگاه ملی گیاهان دارویی، فرآورده های طبیعی و طب سنتی با حضور دکتر سورنا ستاری معاون علمی و فناوری رییس جمهوری، مهندس محمود حجتی وزیر جهاد کشاورزی، دکتر مخبر دزفولی دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی و جمع کثیری از دست اندرکاران و فعالان عرصه گیاهان دارویی و طب سنتی برگزار شد.
دکتر محمد حسن عصاره دبیر اجرایی سومین جشنواره و نمایشگاه ملی گیاهان دارویی، فرآورده های طبیعی و طب سنتی ایران با تأکید بر شعار ” اقتصاد مقاومتی، اقدام و عمل ” برپایی جشنواره و نمایشگاه ملی گیاهان دارویی، فرآورده های طبیعی و طب سنتی را حلقه اتصال اقتصاد، تولید و سلامت برشمرد.
وی با بیان این مطلب که امروزه در حوزه سلامت امیدها و چالشهایی وجود دارد، تغییر رویکرد در بهره گیری از ظرفیتهای داروهای گیاهی و طب سنتی ایران را در راستای افزایش امیدها و رفع چالشهای این عرصه بسیار کارآمد دانست.
دبیر اجرایی سومین جشنواره و نمایشگاه ملی گیاهان دارویی، فرآورده های طبیعی و طب سنتی ایران ارتقای سطح دانش عمومی در زمینه شناسایی، کشت و تولید گیاهان دارویی؛ ارتقای سطح آگاهی عمومی پیرامون مصرف صحیح گیاهان دارویی؛ فرهنگ سازی، ترویج و بکارگیری آموزه های طب سنتی؛ معرفی فرصت های نوین کارآفرینی و اشتغال زایی در این حوزه؛ معرفی نقش صنعت گیاهان دارویی در صنعت کشور؛ معرفی فرآورده های مکمل و طبیعی؛ و ایجاد بستر تعامل و همفکری سازنده را از دیگر اهداف و رویکردهای برگزاری این جشنواره و نمایشگاه برشمرد.
دانشکده طب سنتی دانشگاه علوم پزشکی تهران به عنوان دانشکده مادر و آغازگر آموزش آکادمیک علوم طب سنتی و داروسازی سنتی نیز با حضور در این نمایشگاه به ارائه دستاوردها و معرفی فعالیتهای این دانشکده پرداخت.
غرفه VIP دانشکده طب سنتی در روز نخست، توسط دکتر سورنا ستاری معاون علمی و فناوری رییس جمهوری، مهندس حجتی وزیر جهاد کشاورزی، دکتر مخبر دزفولی دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی، دکتر عصاره دبیر اجرایی سومین جشنواره و نمایشگاه گیاهان دارویی و دکتر حاجی آخوندی رییس مرکز تحقیقات گیاهان دارویی مورد بازدید قرار گرفت که در این بازدید دکتر رضایی زاده رییس دانشکده طب سنتی در خصوص آموزش مردم و اصلاح سبک زندگی، ثبت داروها و استانداردسازی طب سنتی توضیحاتی ارائه کرد.
آنچه در این نمایشگاه قابل توجه بود استقبال و تمایل عموم مردم و بازدیدکنندگان از بهره گیری از روشهای درمانی تخصصی طب سنتی و همچنین فراگیری آموزه های این طب در سطوح مختلف بود. همچنین ابراز تمایل مراجعین به غرفه دانشکده طب سنتی، برای کسب اطلاعات درخصوص فعالیتهای این دانشکده و آگاهی از خدمات درمانی درمانگاه های تخصصی طب سنتی چشمگیر بود.
گفتنی است سلامتکده طب سنتی نیز در تمام مدت برپایی نمایشگاه با حضور متخصصین طب سنتی به صورت رایگان پذیرای بیماران بود که بسیار مورد استقبال بازدید کنندگان قرار گرفت.