انتصاب دکترامیرهومن کاظمی به عضویت کمیته اخلاق زیستی و اخلاق درعلم و فناوری کمیسیون ملی یونسکو

به گزارش روابط عمومی دانشکده طب سنتی، دکترمحمد فرهادی وزیرعلوم، تحقیقات و فناوری و رییس کمیسیون ملی یونسکو در حکمی دکتر امیرهومن کاظمی عضو هیأت علمی دانشگاه علوم پزشکی تهران را به عضویت کمیته ملی اخلاق زیستی و اخلاق درعلم و فناوری کمیسیون ملی یونسکو منصوب کرد. در متن این حکم آمده است:

جناب آقای دکتر امیرهومن کاظمی

سلام علیکم،
   احتراماً، باتوجه به سوابق و تجارب ارزنده آموزشی، پژوهشی و فرهنگی جنابعالی، به موجب این حکم به عضویت کمیته ملی” اخلاق زیستی و اخلاق در علم و فناوری” وابسته به کمیسیون ملی یونسکو منصوب می شوید.
امید است با اتکال به خداوند متعال در جهت تحقق اهداف کمیته مزبور به ویژه در زمینه هماهنگی و گسترش تعامل با نهادهای ملی- بین المللی از جمله سازمان آموزشی، علمی و فرهنگی ملل متحد (یونسکو) و شناخت و معرفی توانایی ها و توسعه و بکارگیری ظرفیت های کشور به منظور مشارکت در تدوین و اجرای سیاست ها و برنامه های مرتبط با کمیته ملی ” اخلاق زیستی و اخلاق در علم و فناوری” در سطوح ملی و بین المللی متناسب با اهداف جمهوری اسلامی ایران موفق و مؤید باشید.

دکتر محمد فرهادی
وزیرعلوم، تحقیقات و فناوری
و رییس کمیسیون ملی یونسکو

گفتنی است هدف از تشکیل کمیته ملی اخلاق زیستی و اخلاق درعلوم و فناوری که ادغام دو کمیته اخلاق زیستی و اخلاق در علوم و فناوری و بین رشته‌ای و بین بخشی است، پیشبرد برنامه‌ها و مصوبات یونسکو در زمینه اخلاق زیستی در کشور و پیشبرد برنامه‌های یونسکو در زمینه اخلاق حرفه‌ای، اخلاق پزشکی، اخلاق زیست‌محیطی، اخلاق در فضا، نانو فناوری و آموزش اخلاق در کشور و تدوین دیدگاه‌ها و نظرات کارشناسی و انعکاس آن به یونسکو و دیگر مجامع علمی در سطوح ملی، منطقه‌ای و بین‌المللی است.
در این کمیته، متخصصانی از رشته‌های علوم ‌پایه، علوم اجتماعی و انسانی، علوم پزشکی، مهندسی ژنتیک، زیست‌فناوری و مطالعات فرهنگی فلسفه، حقوق بشر، جامعه‌شناسی، ژنتیک، زیست‌فناوری و نمایندگانی از نهادهای علمی و فرهنگی عالی‌رتبه کشور و فرهنگستان‌های علوم و علوم ‌پزشکی و کمیسیون‌های پزشکی و انستیتو پاستور و سازمان‌ها و نهادهای پژوهشی فعال در حوزه‌های اخلاق زیستی عضویت دارند.