تغذیه و اصلاح سبک زندگی، موضوع این هفته برنامه ضربان

به گزارش روابط عمومی دانشکده طب سنتی، دکتر رضایی زاده روز چهارشنبه ۱۰ شهریورماه از ساعت ۱۶ الی ۱۷ در برنامه ضربان شبکه سلامت سیما حضور خواهد داشت.
رییس دانشکده طب سنتی دراین برنامه پیرامون مبحث تغذیه و اصلاح سبک زندگی براساس طب ایرانی صحبت خواهد کرد.

O�U�O?O�O�O? O?U�O?O�O�U�U?O�U�U?U�U� U�O�O?U�U? O?U� O?O�U?U?O? U�U�U?O?U� O�O�U�O�U� O?U?O?O?U? U? O�O�U�O�U� O?O�O?U�U� U? U?U�O�U?O�U? U�U�U?O?U?U?U� U�U�U? U?U?U�O?U�U?

O?U� U?O?O�O�O? O�U?O�O?O� O?U�U?U�U? O?O�U�O?U�O?U� O�O? O?U�O?U?O? O?U�O?O�U�O�U�O? U?O�U�O�O?U? U?O?U?O�O?U�U?U�O? O?O�U�U?U�O�O? U? U?U�O�U?O�U? U? O�U?U?O? U�U�U?O?U?U?U� U�U�U? U?U?U�O?U�U? O?O� O�U�U�U? O?U�O?O� O�U�U?O�U�U?U�U� U�O�O?U�U? O?O�U? U�U?O?O? O?U�U�U? O?O�U�O?U?O�U� O?U�U?U� U?O?O?U�U? O?U�O�O�U� O�O� O?U� O?O�U?U?O? U�U�U?O?U� U�U�U? O�O�U�O�U� O?U?O?O?U? U? O�O�U�O�U� O?O�O?U�U� U? U?U�O�U?O�U? U�U�U?O?U?U?U� U�U�U? U?U?U�O?U�U? U�U�O�U?O? U�O�O?. O?O� U�O?U� O�U?U� O�U�U� O?U�O?U� O�O?O?:

O�U�O�O? O?U�O�U? O?U�O?O� O�U�U?O�U�U?U�U� U�O�O?U�U?

O?U�O�U� O?U�U?U�U�O?
A�A� O�O�O?O�O�U�O�U�O? O?O�O?U?O�U� O?U� O?U?O�O?U� U? O?O�O�O�O? O�O�O?U�O?U� O?U�U?O?O?U?O? U?U?U?U�O?U? U? U?O�U�U�U?U? O�U�O�O?O?O�U�U?O? O?U� U�U?O�O? O�U?U� O�U�U� O?U� O?O�U?U?O? U�U�U?O?U� U�U�U?” O�O�U�O�U� O?U?O?O?U? U? O�O�U�O�U� O?O� O?U�U� U? U?U�O�U?O�U?” U?O�O?O?O?U� O?U� U�U�U?O?U?U?U� U�U�U? U?U?U�O?U�U? U�U�O�U?O? U�U? O?U?U?O?.
O�U�U?O? O�O?O? O?O� O�O?U�O�U� O?U� O�O?O�U?U�O? U�O?O?O�U� O?O� O�U�O? O?O�U�U� O�U�O?O�U? U�U�U?O?U� U�O?O?U?O� O?U� U?U?U?U� O?O� O?U�U?U�U� U�U�O�U�U�U?U? U? U?O?O?O�O? O?O?O�U�U� O?O� U�U�O�O?U�O�U? U�U�U?- O?U?U� O�U�U�U�U�U? O�O? O�U�U�U� O?O�O?U�O�U� O?U�U?O?O?U?O? O?U�U�U? U? U?O�U�U�U?U? U�U�U� U�O?O�O? (U?U?U�O?U�U?) U? O?U�O�O�O? U? U�O?O�U?U? O?U?O�U�O�U?U? U�O� U? O?U?O?O?U� U? O?U�O�O�U?U?O�U? O?O�U?U?O? U�O�U? U�O?U?O� O?U� U�U�O?U?O� U�O?O�O�U�O? O?O� O?O?U?U?U� U? O�O�O�O�U? O?U?O�O?O? U�O� U? O?O�U�O�U�U� U�O�U? U�O�O?O?O� O?O� U�U�U?O?U� U�U�U? ” O�O�U�O�U� O?U?O?O?U? U? O�O�U�O�U� O?O� O?U�U� U? U?U�O�U?O�U?” O?O� O?O�U?O� U�U�U? U? O?U?U� O�U�U�U�U�U? U�O?U�O�O?O? O?O� O�U�O?O�U? O�U�U�U?O�U? O�O?U�O�U�U? O�U?O�O�U� U�U?U?U� U? U�O�U?O? O?O�O?U?O?.

O?U�O?O� U�O�U�O? U?O�U�O�O?U?
U?O?U?O�O?U�U?U�O? O?O�U�U?U�O�O? U? U?U�O�U?O�U?
U? O�U?U?O? U�U�U?O?U?U?U� U�U�U? U?U?U�O?U�U?

U?U?O?U�U? O�O?O? U�O?U? O�O? O?O?U�U?U� U�U�U?O?U� U�U�U? O�O�U�O�U� O?U?O?O?U? U? O�O�U�O�U� O?O�O?U�U?U� U? U?U�O�U?O�U? U�U� O�O?O?O�U� O?U? U�U�U?O?U� O�O�U�O�U� O?U?O?O?U? U? O�O�U�O�U� O?O� O?U�U?U� U? U?U�O�U?O�U? U? O?U?U� O�O?O?U�a�?O�U? U? O?U?U� O?O�O?U? O�O?O?O? U?U?O?O?O�O? O?O�U�O�U�U�a�?U�O� U? U�O�U?O?O�O? U?U?U�O?U�U? O?O� O?U�U?U�U� O�O�U�O�U� O?U?O?O?U? O?O� U�O?U?O� U? U?U?O?O?O�O? O?O�U�O�U�U�a�?U�O�U? U?U?U�O?U�U? O?O� O?U�U?U�U� O�O�U�O�U� O�O�U?U�a�?O�U?O? O�O�U�O�U� U?O?O?U�U?O? O�O�U�O�U� O?U?O?O?a�?U�O�U?O�U?O? O�O�U�O�U� O?O� U?O�O�O? U�O�U�U? U?U�O�U?O�U? U? O?U�U?O?O? O�O�U�O�U� O?O� U�O?U?O� U? O?O?U?U?U� O?U?O?U?O�U�a�?U�O� U? U�O?O�O�O? U�O�O�O?U�O�O?U? U? O�U�O?U�O�O? O?U� O?U� U?U?U�O?U�U? U? O?U?U?O� U�O�O�U�O? O?U�U�U? O?O� O?O�U?O� U�U�U?O? U�U�O�U�U�a�?O�U? U? O?U?U�a�?O�U�U�U�U�U? O�O?O?.
O?O� O�U?U� U�U�U?O?U�O? U�O?O�O�O�O�U�U? O�O? O�O?O?U�a�?U�O�U? O?U�U?U� a�?U?O�U?U�O? O?U�U?U� O�O�O?U�O�O?U? U? O�U�O?O�U�U?O? O?U�U?U� U?O?O?U�U?O? U�U�U�O?O?U? U?U�O?U?U�O? O?U?O?O?a�?U?U�O�U?O�U? U? U�O�O�U�O?O�O? U?O�U�U�U?U? U?U�O?U?U�O? O�U�U?U� O?O?O�O? O�O�U�O?U�a�?O?U�O�O?U?O? U?U�O?U?U�O? O?U?O?O?a�?U?U�O�U?O�U? U? U�U�O�U?U�O?U?O�U�U? O�O? U�U�O�O?U�O�U? O?U�U�U? U? U?O�U�U�U?U? O?O�U�U?a�?O�O?O?U� U�O?U?O� U? U?O�U�U�U?O?O?O�U�a�?U�O�U? O?U�U?U� U? O?U�U?U� a�?U?O?O?U�U? U? U�U�U?O?U?U?U�a�?U�O�U? U?O?O?U�U? U? O�U�O?O?U?O?U? U?O�O?O?U?O� U? O?O�O?U�O�U�a�?U�O� U? U�U�O�O?U�O�U? U?U?U?U�O?U? U?O?O�U� O?O� O�U?O?U�a�?U�O�U? O�O�U�O�U� O?U?O?O?U? O?O�U?U?O? O?O�O�U�O?.

U�O�U�O? O?U� O?U�O�U?O�U? O�O�O?U?O? O?O?O�U? U�O�O? O?O�O�U?O?O�O?U?

U?U�O�U� O?U�O�U?U?O�U�O�U�O? O�U?O? O?O�O�U?O?O�O?U? O?O?O�U?U� U? O?U�U�U?O? O?O�O?.

O?U�O�U?O�U? O�O�O?U? O?O?O�U? U�O�O?U? O�O?O? U�U� O�O?O?O?O�O� U�O�U�O? O?O� O?O�O�U?O� O?O�U�O? O?O?O�U? U�U�U?O�O�U� U?O�O?a�?O?U?O� U�U?O�O? O�O�U?U� U�U�U� O?O�U�O?U�U�U�O?O�U� O�O?U�U�O�U�U�U? O?U�U� O�O�O?O? U�U�U?U�U�U� O?O�U�U?U�U� U? O?O�O�O?U�U� O?U�U?O?U� U? U�O?U�O?. O?O�O�O� U�U� U�O?U?O�U? U�U?U� O�U�O�O�U?U? U? O�O? O�U�U�U�O�U?O�U? U�U� O?O� U�O�U?U� U�O?U�O�O?U? O?U� O?U�U?O�U� U�O�O�O? O?U�U?O?O? U?O?O?U�O�U� U? O?O�U�O?U�U�O?O�U� O?O� O?O�O�O?O� O�U�O�U� U�O?O?O?O�O?O�U?U� U�O?O? U�U?O�O? O�O?O?U�O�O? O?U?O?U� a�?O�U�O?O? O�U?O? U?O�O?U?O�O� O?U?O�O�U� O�O?O? U? O?U�U?U?O�U?U? O?U�U� U? U?U?U?U�O? O?O� U?U�U?O�O�U� O?U�O?U� O�U?O�O�U�U? O�O?U�O�U�U? U�O?O?U�O?.
U?U�O�U� O?U�O�U?U?O�U�O�U� O?U� U�U�O�O?O?O? O?O�U�O�U?O? O?U?U�O? U�O�U�O? O?U� O?U�O�U?O�U? O�O�O?U? U?U?U�O?U?U? U? O?O�U�O?U�U�O? O?O?O�U? O�U?O�O�U�U?O? O�U?O? O?O�O�U?O?O�O?U? U�O�U� U?O�O�O�U? O?O?U�a�? O�O?O?. U?U? O?O� O?O�U� U?U�U? U�O�O�U? O?U�O?U? O?O� O�U? U�O?U?U�O? O?O?. O�O�O?U?O? U�U?O?U? O?O�O?O�O� U? O�O�U?O?U� a�?O�U? U�U?U? O?O� U?O�O�U?U?O�U? O?U�U?U� O?O�O?O? U? O?O� O�U?U�U�U� O�O? U?U� O?O�U�U?U? O?U� O�U?O� O�O?U? O?U� U�O?O? O?U�U?U� U?O�O?O�O�O?O? O?O� U�O?O? U?U� O?O�U� O?U� U?U?O?O�U?O? U�O�U? O�O�O�U�a�?O�U�O?O�O?U�a�?O�U? O?O� O?U�U?U� U�O�O?U�U? O?O?O? U?O�U?O?.
O?U?O�U� U? O�O?O?O?O�U� U?U? O?U� O?U�U� O�O?O? O?O?O? O�O? O?U�U?U� O�U?O�U�U? U? O?U� a�?U�U?U� O�O?U?O�U?O�O�U� O?U?O�U?U�U?O? U?O? O�O? U�O�O�U�O?O�O? U? O?O�O�O�O? O?U� O�O?O?O�O? O?O� U�U?U�U?O�O? O?U�U�U? O?O?. “O�U�O�O�U?U?” O�O? U�U�U� O?O�U?U� O?O�O�O� O?U�O�U?O�U? O�O�O?U? O�O?O?O? O�U?U� U�O?O�O? U�O�U�U�O? U�U� O?U�U�U?U� U�O?O?U� O?O�U�U? U�O�U�O?O? O�U�O� U�U�O? U�O�U� U�U?O�O? U�O�O�U�O?U� U�O�O�O� U?O�U?O?O? O�U?O�U? U�U� U�U?O�O�O�U� O�O�U?U?O�U?U?O? O?U� O�O� O?O?O�U? O?O�U?U� O?O�U?O�U� a�?O�U�U�O?O�O�U? O�O?U? O?U� O?O?O�U� O?O�O?U? U�U?a�?O?O�U�U�O?. O�O�O?U? O�U?U� U�O?O�O? O�O� O?U� O�U?O�O? U?O�O?O?O�O?O? U�O�U? U�O?O?O?O?U? O?U�U?U� U�O�O?U� O?U?O? U? O?O?O? O�O? U�O�U? U?U? O?U� O?O?O?U?O� O�O?U� O?U�U?O? O�O? O�U?U? U?O�O?O?O�O?O? U�O�U? O�U? U�O?O�O? O�O� O�O?O?U�O?O�O� U? O?U�O?U?U� U�O�O?U�O?. O?O�O? O?U?O�O?U? O�O? U�O?O�U?O� O?O?U�O�U?O? U�O� U? U�O�O�U�O?O�O? O�O�O?U? O?O� O�U?U� U�O?O�O? O�U�O? O�O?O?.
“O�O? O�U�U�U�O�U?O�U?” O�O? O?U?U?O� O?O�O�O� O�O�O?U? O�O?O? U�U� O?U� U�O�U� U�U�O�U?O� O?U� O�O?O�O�U�O? O�O�U�U� O�U? O?O?U�U?U? U? O?U�O?U?U� O?O?U�a�?O�O?O?. O�O? O�U�U�U�O�U?O�U? U? O?O�O�U? O�O? O�O?O�U�U�a�?U�O�U? O�O?U? O?U?U?O� U�O�U�O? O�O�O?U? O?U� O?O?O�U� U�O�O?U?U� O?O�O�U�U� U? U�O�U? O?O?U� U? U�U?O�O? O�O?O?U?O�O?U� O�O�U?U?O�U?U?O�U� U�O�O�O�U?O�U?O?U� O�O?O?.
O?O� O?U�U� U�U?U�U?O� O?O�U?O? O�O�O?U? O�O� O?O�O?U�O? O?O�U�O?U�U�O?O�U� O�O?U�O�U�U? O?O�U�O?O?. O�O�O?U?O? U�O?O�O? U�O�U? U�O?O?O?O? O?O� U�U?U�U?O� O?U� O�O?O?U� O?O�O�U?O� O?O� O?U?O�O?U� a�?O�O?O? U�U� O�O? O?U� O�U�U�U� U�O?O�O? O�U�O�U�O?U?O� U? U�O?O�O? O�U�O?O?O?U?O� O�O� O?O�U?O? U�O�U� O?O�O?.
O�U?U� U?U?U�O?U?U? U? U?O?O?U� U�O�U�U? O�U?O�O�U� O?U�O�U?U� O?O� O?U�U� U?O?U?O? U�U?U�U?O� U? U?O?O?U�U?O? O?O� U?U�O?U?U� U�U?O? O?O�O�O�U? O?O�U�U?U�O�O? O?U�U?U�U? O�O?O? U�U� U�U?O�O? O?U?O�U� U? O�U�U�U?O? O�O?O?. O�O�O?U?O? U�U� U?U�O� O?O� O�O?O? O?O�O�O?U� U�O?O? U�O�O?O? O?U�U�U� O?O?U�O�U?O? O�O� O?O� U�U�U?U� U�O?O�O�O� O?U�U?U� O�O?U?O?U? O�O�U?O�U? U�U?a�?O?O�U�O?O?. U?U?O? O?O?U�O�U?O? U�O�U? O?U?U�U?O�U?U? O�U?O? O�O� O?O� U�U�O�U� O?U�O?U? O?O?O�U?O� U? O?U?O�U?U? U�O�O?U� O�O?O? U�U� O�U�O�U?O?U� U�O� O?U?U�U?O?O�U�U? U�U?a�?O?U?O�U�O? O?U� O�O� U�O�O?O?O�U� O?U� U�O?O�O� O?O?U�O�U?O? O?O�O?U?O�O?.
O�O�O?U?O? U�U?O�O? O?U?U�U?O�U?U? O�O� O�O?U�U�a�?O?U�O?U? U�O�O? U? O?U� O�U�O?O?O�U?O�O? U�U�U�U? U�U� U�O?U�U? O?U� O?O?U�O�U?O? U�O�U? U�O?O?O?O? O?U?O?U�O? O�O? U�O?U?U� O�U�O?O?O�U? O�U�U�U� U? O�U?U�O� U?U?U?O�O? (O�O?U?O? O?U?U�U?U?O�U?U�) U�O�U?U� O?U�O?. U?U?O? U�O�O?O?U?U� U�O?U? O�O?O? U�U� a�?U�U�U?U� O�O?U?O�O? O?O�U�U� O�O� O?U� O?U� O�O?U�U� O�U?U?O�U�O�O?O? U�O?O�O?O�O? U? O�O�U�O?O�O? O?U�O?U?U� U�O�O?U� a�?O�O?O?.
U�O�U� U? O?O�O�U?O� U?U?O�O? U�O�U�O? O�O�O?U? O?U� O?O�O?O?U? U�O?O�O� U�U?O?O?. O�O?U?O�U?O�O�U� O?U?O�U?U�U?O? U?U?O�O? U?U? O�O� O?O� U�O�U� O?O?O?O�U� O?O�U� U?U�U? U�O�O�U? U�U?O?O?U� U? O?O?O?O�O? O?O?U�U?U?a�?U�O�U? U?U? O�O� O?U?O? O�O? U�U� U�O?O�O? U? O�O?O�U�U� O?O�U�O?O?U� O�O?O?. U�O�U�O? O�O�O?U? O?O� U?O�U?O�U� O?U�O� O?U� O?O?O? U�O�O�O? U�O�O� U? U�O�O�U�O?U� U�O�O?U?U�O� O?O?.
O�U�O�U?O? U�U?O? U?O? O�O? U?O�O?O? U�U? U�O�U� O�O? O?O�O�O?O? O�O? U? O?O�O�U?O?O�O?U? O?O� O�U�O�U� O�O?U�O�U�O? O?O�O�O�U�U? O�O�U?U?O�U� O?O�O�U?O?O�O?U? U? U?O�U?U� U?O�O�O� O?U� O�O�O?U? O?O?O�U? O�O� U?O�O�U�U? U�U?a�?O?O�O�U?U� U�U�A� O?O�O�U?O?O�O?U? O?O� O�U?O�O�U� O�U�O�U?O? U�U� O?U�U�O� O?U�U�U? O?O� O�U�O?U�a�?U�O�U? U?O�U?U� U? U�O�O�O?O�O?U? O�O?O? U�U� O?O� O�O�U�U?O�O?U� O?U�U?U� U?O?O?U�U? O�O? O�O�U?U?O�U�U? U�U�O?O�O? O?O�O�U?O�O?O�O� O�O?O? O?U�U�U� O?U� U�U?O?U? O�U�U?U?U?U? U�O�O�O� U? U�U?U?U� O?O� O�O�O?O?O�O� U�U?O�U� O?O�U�O?U?O�U� U? O�U�O?O? O�O?O? U�U� O?U?U?U?U� U?O�U?O?U� O?U�U� O�O� O?U� O?O�O�U� a�?O?U�U� O?O�O?U� U? O?O� O?U�O�O�O? O�O�U�O?U? O�O? O?U?O�U�U�U�O?U?a�?U�O� U? O�O�U?O�O?a�?U�O�U? U�U?O�O? O?U?O�U� O�O�U�O?U�O? O?U�U�U� O�O� U�O�O?U� U�U?O�O? O?O�O�U�O? O?O� O�U�O�U�U?O?U? U�O�O?U� O?U�O?U?O� O?U?U�U?O? U? O?O�O�U� U�U�O?.

O�O?U?O?U�U? O?U?U�O�O�U�O�O�O? O�U�O�U� U?O?O?U�U?

O�U?O? O�U?U� O?U�O�U?U?O�U�O�U�O? O?U� U?O�O? O?O?O�U?O?O�O?O? O�O?U?O?U�U? O?U?U�O� O?O?O�O�U� U?O�U?O�U?O? O?O�O�U� O�O? O?O� O�U?O�O�U�O? O�U?O? U?O?O?U� U�O�U�U?O?U� O?O?U� O�O?O?.

O?O� O?U�U?O�U? O�U�O�U?O? U�U�O?O� U�U�O?U? O�O?O? U�U� O?U� U�U?O�O�O� U?O�O?O?U� O�U?O? O?U?O�U� U�U�U�O? O?U?O�O� U?U�U? O�O? O?U�O�U?U� O�U?O�O? U? O?U�O?U� O?U?O?U� U�U�O? U�O� U�U�O?U?O? O?U?O?U� U? O?U?O�U� O?O�O?O?U� O?U� U�U?O�O�O� U?O�O?O?U� U?U�O?U?U?O? O?U�U�U?O? U?O�U�U�U?U?O? O�O?O?U?O? O?U?O�O?U?O? O�O�O?U�O�O?U? U? U�U�U? O?U�U�O�O?O? U�U� O?O� U?O�U?O? U?O�O?O? O�U?O?U?O�O�O? O?U?O� O?U�O�U� U? U?U�U?O? O�U?O�O?O� U�O�U?U?O�O� O?O� U�O?O�O�O�U� O�U?U� O?U� O?O�O�U? O?U?U�O?U� U?O�U� O?U� U�U?O�O�O� U?O�O�O?O?U�a�? O?O?U� O�O?O? U? O?O�U?O? O?U� O�O� U?O�O�U�U? U? O?O?U?O? O?O�O?O? U? O?O�O�U?O� O?O�O�O?.

O�O?U� O?U?U�O� (O?U?O� O�U�O�O�U?O? O�O?U?O?U�U? O?U?U�O�) U?O� U?U?O�O?U?U�O� O?O�U�O?U�U�O?O? U?U?U�O?U?U? U? U?O?O?U� O�U?O�O�U�U?O? U?U�U� U�O?O�O? O?O� O?U�U?U�U�a�?U�O�U? U?U?U�O�U?U?U� U�U?O?O?U� a�?O�O?O? U�U� O?O?O?O�O? O?U?O�O?U? O�O? O?U�U�O� O?O� U�U?O�O? U?O?O?U�U? U? U?U�O?U?U� a�?O�O?O?. O�O�O� O?O�O�O?U?U� O�U? O�O� U�O?U�U?O�O?O�U?U� O?O�U�O?U�U�O? O?O�O?U�U?U�a�?U�O�U? O�O?U�O�U�U? U�U?a�?O?O�U�O? U�U� U?U�U? O�O? U�O?O�U?U?a�?O?O�U?U�a�?U�O� O?O� U�U�U� U? O?U�O�U�a�?U�O� U? U�U�O�U�a�?U�O� U? U�U?O�O?U�O� O�O?O?.

O?U?O� O�U�O�O�U?O? O?U� U�U?U�U? O?O� U�O�U� O�U?O� O?O�U� U?U�U� U�O�O�U? U�U�O�U? (U�O�O� O?U� U?U?U� U�U?U�O�O?U? ) O�O? U?O?O�U? O?U�O�U? O?U� U�O�U� O?O?O?O�U�U�U� U? U�O�O?O�U? O?O�O�O�O�U?U? O?U� U�O�U� O?O?O�O�U� O?O� U�O�U?U� O�U?O�U�U?O�U� (U�O�U?U� O�U? U�U?O�U� O?U�O� U? O?O�O�O�O�) U�O?U� O?U� O�U�O�U� U?O?U?O?.

O?O�U�O? O?O� O�U�O?O�O? O?O�O� O�O? O?U?O�O�U� U�U?O?U�U?O? O?U?O?U�U? O�O� O�U?U�U? O?U?O? O?O� U�O?O�O�O� U? O?O�U�O? U�O�U? U�O�O?U�U? O?U�O�U� O�U?O? O?O?U�O� O?O�O�O?. O�O?O?O?O?O�O? U?U? O?O� U?O�O�U?U?O�U? O?U�U?U�O? U?O?O� O�O� O?O� O?U� O?O�O?O? O?O� O?U� O?U?O�U?U� O�O?O?O�O? U?U? O�O?U? O?O?O?O�U�U�U� O�O?O�O�U�U?U� O?U� O�O?U?U� U�O�O?U�U?O? a�?O�O?U� O?U?U�O� O�O� O?U� O�O? O?O?U�U?U� U? O?O�U�O? O�U�O?U?O?U? O?U� U�O�O� O?U?U?O�U? U�O?O?U?U� U�U�U�O? U? U�U�U?U� O?O? U�U� U?U? O?U� O?U�U?U� O�O�U?O?U� U�U?U? U? U�O?U?O? O�U?O? O?O� O�O?O?O?O�U? O�U?O�U�U? O?O� O?U�U?U� U�O�O?U�U? O?U�O�U� O�U?O? O�O? O�U�U�U� O�O? U�U�O�O�O? U?O�U?O?.

O?O� O?U�O�O� U�U� U?O�O?O?O�U� O?O�O�O�O�O? U�U?O� O?U� U�U�O�U?O� ( U?U�U� O?O� U?U?U� U�O�O�U? U�U�O�U? ) O?U� O?U�O? O?U?U�O�O�U? O�U?O?O? U?U? O�O� O?U� U�O?O? O�U?O? O�U?O�O?O? O?O� O�U? O�O� U�O?O�U?O� U�U�O�U?O?. O�O?U?O?U�U? O?U?U�O� O?O?O? O�O? U�O?O�U?O� O�O? U�U?O� O?U�O�O�O� U�O�O? O?O� O?U� U�O?O�O?O�O�U�U� O?O?U?U� O?O�O?O�O� O?O�U�O�U�U? O?O?O? U?O�O?O? U? O�O? O?U� O�O?O?U?O�O?U� U�U�O�U?O?. O�U?U� O?U�O�O�O� U�U?O�O? U�O?U?U� U�U?O� U�O�O�O� U?O�U?O?. O?U� O�U?U� O?O�O?U?O? U?U? O?U?O�U�O?O? O?O� O�O?O?U?O�O?U� O�O? O�U?U� U�O?O�O?O�O�U�U� O?O� O?U�U?U� U�O�O?U�U? O�O? O�U�U�U� O�U�U�O?O?a�? U�U�O�U� U?a�? O�U?O�O�U?O�O? O?O?U�O� U?O�O?O?.

O?O�O?U? O�O? O?U�O?U?U? U�O�U�U� O�U? O?U� U?U?O?U� O�U?O?O? O?U� U�U�U� O�O? O?O�U?O�O?O? O�O?U?O?O?U?O? O�U?O?O�O�U�U? O?O?U?U� O?O�O� O�O?O?:
O?U�U�U?U� O?O�U� O?U�O� O�U?O? O�O� O?U� U?O�U?O�U� U�U?a�?O?O�O?U� U�U� O?O� U�O�O?U� U? O�O?O? O?O?O�O� U?U?O?O� U�O�O?U�O? O?U�U�U�O�U�a�?U�U� O?U�U?O?U?O�O�O�U�U� O�O? O?O�U�O?O?U�a�?U�O�U? U�U� O?U?U?O?U? U�U?a�?U�U�U?O?U�O?. O?O� O?U� U�U�U?O�U� U�O�O?U? O?U� U�O�U� O�O?U?O?O?O?O�U�U�U� O?U� O?O�O�O�O� O?U�O?. O�U? O�O? O?O�U�O?a�?U�O�U? O�U?O?U?O�O� O�U?O? U�U?O?U�O�U?U? U�U?a�?O?O�U�O?O?. U?O?O�U� O�U? O�O� O?U� O�O�U�U� O?U?O�O? O?O� O?O�U?O? O?O?U?O�U�U� O�O? U?U? O?O�U�O? O?U?O?O?O�U? O?U?O�U�U?O?U�. U?U�O?U? U�U� O�U? O?U� O�O�U�U� U�O� O?U�O?O? U�U� U�O?O? O?U�U?O?U?O�O�U? O?U� U�O�U� O�O?U�O�O?U?U� O?O�U�O? U?U�U� U�U?a�?O?U�U?O�O?U� U? O?U�O?O�U?U� O?O�U?O�O? O�U? O?U?O?U� U? O?O� O?O�O� U? O�O?U� U�U� O?U?U?U� O?O�U�O?U�U�O?O�U� O?U� O?U�O�U� O?U?O? O?O�O�O�U? O?O�O?O?U�.

U�U� O�U�O?U?O?U� O�U?O? O�O� O?O?O�U�U�U� U�O�O?U�U? U�U?a�?U?U?O? U�U?a�?U?U�O�O?O?U� U? O?O� O�U�U�U� O?U� O?O�O�O?U? O?U� U�U?a�?U?O�O?O�O�O?U� U? O?U� O�O� O�U?O?U�a�?O?O� U? O?U�O?O� O�O? O?U�U�U� O�O?O?O�O?U� O?U?O? U?O�O�U�U?a�?U?O�U?O?U� O?O� O�U?U�U�U� U�U�O�U� O�O� U�O?O? O�U? O?U� U?O�U?O�U� O�O?O�U�U?O?U� U? O?O� O�U?U� U?U� O?O� O�O?O?O�O? O�U?O? O?O�O?O�U? U?O�U?O?U�.

U�U?U� U�O�O?U�U? O�O? O?O�O�O�O� O�U?O?O? U�U� O?U� O?O�U�U?U� U? U�O�O�U�O?U� O?O� O?U�U� O�U�U�U? U? O�O?U?O?U? U?O�O?O�O�O?U�. O�U�O?U�U? O?O?O? O�O?O?O?U? O?O� U?O�O�U?O�U?O?U� O?U�U� O�O? O?O� U�U� U?O?U?O?O�O� U?O?O?. O?U�U�U� O�O� U?O?O?U�O�U� U�O?U?U� U�U?O?O?U� O?U?O?U�O? U�U�U� O�O� O?U� O?U�O? O�U?O�U�O?U�. O?O� U�U?O?O�U�a�?O?O�U?U� O?U�O�U� O?O� O�U?U� O�O?O?U� U�U?U?U�U?O?a�?U�O�U? O?O?O�U? O?U� O?O?O? O?U?O�O?U� O?O� O?U�O�O� U�U� O?O�U�O?U�U�O?O�U� O?O?O�U? O?U�U� O�O? O?U� U�U� O�U?U? O?U?O�O?U�O? U? O?O� U�O?O? U�U� O?U� O?O�O�U?U� O�O?O?O?O�U� U?O�O?U?O?U�O?. U�U� O?U?U�O�O�O�U� O�O� O?O�U�O�U� U�U?a�?U�O�O?U� U? O?O� U�U�O�U� O�O�U� O�O? O?U�U?U� O?U?U?O� U�U?O? O?O�U?U� U�O?U?O?U�. U�U�O�U� U? U?U�O?U?U� O�O� O?U?O?O�O�U� O?U� U�O�O�U�O?U� U?O�U?O?U� U? O?U� U?U�O?U?U� O?U?O?O?O� U?O�O?O�O�O?U� U? U?U� O?O�U� U? U�U?U� O?O� O�U?U� U�O�O� U?U�O? O�O�U? U�O�O?U�. O?O� O�U?U� U�O?O? U�U�O?O� O?O?U? O?U?O�U? O?O? U�U� O?U� O?U?O?O�O�U? U�U?O�O�O�U�O?U� O?O�O?U� U? U�U�O?O� O�U?O?U? U?O�O?O? U�U� O�O? O?U� U�O�O�U�O?U� O?U� U�O�O� O?U?U?O�U? O?O?O? O?O?U� O?O�O?U�.

O�O?U?O?U�U? O?U?U�O� U�U�U�U�U?U� O?O� O?O�O� O�O�U�U? U�U� O�U?O? U�U?O�O?O?U� O�O?O? O?O�O?O�O�U� U�U�O�O?O? U�O?O�O?O�O�U�U� O?O?U?U� O?O�O?O�O� O?O�U�O�U�U? U�U? U?U?U?O?: U�O� U�U� O�O? O?U�U�O� O�O� U�U� O?O?O�U� U�U?O�O? O?O�O?O?U� O�U?O�O?O?U� U? U�O?O�O? U�O�U?U? U?O�U?O?U� U�U� U�O�U� O?U�U�O� O?U� O?O?U?O�O�U? O�O? U�O�O?U� U�O�O?U?O?U� O?U?O? U? U�U� U�U� U?U?O? O�O? O?U� U�O?U?O?U� O?U?O?U� U? U?O? O�O? O?U� U�U� U�O?U?O?U�. U?O? O�U?U� U�O?O�O? U�O� O�O� O�U?O�U�O?U� U? O�O? O?U�U�O� O?U?O? O?O�O?O�O?O?U� U? O�U�O?O�O?U� U�O� U�O�O?U? O�O� O?O� O?O�U�O? O?O�U?O�U?O?U� U? U�U?U� O?U� O?U� U�O�O?U� O?O�U�U?U? O�O?U?O?U�O? O�O? U�U�U� O�U?U� O?O�U�O? U�O� U?O�O�O? O?U�O?U�.

U?U? O?O� U?O�U?O? U?O�O?O�O�O?U� O?U� U�O�O� O?U?O�O?O? O?O� O?O�O?O�O� U�U�O�U?O�O? U?O�O?O?O�U� O?O�U�O�U�U? U? O?O?O?U?O�O?U? U�U�O�U� U?O?O�O�O? O�O?U?O�O�U�O� O?U�O? O�U�O?U?U�U� O?U?U�U�U? U? U�U?O? O?O�U?U?O� O?O?U� O?O� U�O?U�U�O�O? U�O�O?U? O�O? U�O?U�U�O? O�U�O�O� U�U� O?U?O�U�O�U? U�O?O?O?O? U? O�O?O? U�U�O? U�O�U�U� U?U? O?U?O?O� O?O�O� O�U�U�U�U� O�O�U�U� U�U�O?O�U�O? O�O� O?U� O?U�O?O�U� O?O�O?O?. O?U?O? O�O? O�O?U�O� O�U�O? U�O?O�O? U? O?O?O?O�O? O?O?U?O�O�U? O�O?O�U�U� U�U?O�O?O?U� U�U� U�O� U?U� O?O� O?U?O�U� O?U� O?U�O�U� U? O�O�U?O�U� O�U? O?U� O�O?O?U� O?O�O�U?O� O?O� O?U�O?U� O�O?O?. U?U�O?U? O?O� O?O�O?O�O� O�U�U?O� O?U?O? U? O?O?O�U?O? U�O�U?U? O?O�O?O? U? O?O?O?O�O?U? O�O? O?U� U�O?O? U�U?O?O� O?U?O?O?a�? O?U� U�U?O?O?U� U�O?O�O? U�O�U�U?U� O?O� O�O? U? U�O?O�O? O�U�O?U?O� U?O� O?O�O�O�U� O�U�U�O?O�O�U? O?O?O�U? U?U�O?U?U? O�U?O? U�O?O?U?U� O?O? U�U� O�U?O� U�U�O�U� O?U?U�O� U�O�U?U� U?O?O�U? O�O?O? U? O?O� O?O�O�U?O� O?U?U�O� O�U�O?O�U�U? O�O? O?O�U�U?U�O�O? U�O?O?O?O� O�U�O�U� O?U� O?U�O�O� U�U?O�U?O?.

O�U�O� O?O� U�U�U?O�U� O?U?O� U?U�O� U?O�O?O?O�O?O? U�O� U? O�O?O�U�U� U�O�U? U�U?U�U� U�U? U�U?O?O?. O�O? U�U?O�U� O?O?U�U?U?O�O? O�O?U� O?U?U�O�O?a�? O?U?O� O?O� U?U�O?U?U� U? U�O�U�U?U� O?O� O�O? O?U�O�O?U? O�U�O�U�U? U?O�U?O?U� O�O?O?. U�O?O�O? O?U?O� O?O� U�O�O?U� O�U�O? O?O� O?O�O? U�O�U? O?U�U?U� U? U?U�O?U?U�O? U�U�O�U�O? O�U?O�O�U?O? O�O?U?O?U?O�O? U? O�U�U�U?O�O? U�U?O?O?U� O?O?U� O�O?O?.

U�U�O�U� O?U?O� O�U�O�U?O? U�U?O? U�U�U�U�O�U� O?U� O?U�U?O�U� U?U�U? O�O? U�O?O?O?O�O?O�U?U� U�O?O? U�U�O�U� U�O�O�O� O�O?O? U? O�O?U?O?U?O�O? U? O�U�U�U?O�O? O?U� U�U�U?O? U�U?O�O? O?U?O�U� O?U�O�U�U�U�O?O�U� O�O?O?. U�O?O�O? U�O�U�U?U� O?O� O�O? (O?O� U�U?O? O�U�O?) U�U?O? U�U� O?O� U�O�U� U�O� O�O? U�U�U�O?O�U?U� U�O?O? O�O?U? O?U� O?U�O�O� U�U? O�U?O?O? O?O�U�U� U�O�O�U�O?U? O?O�O?O�O�U� U�U?O�U�U?U� U�U�U? O�O?O? O?U?O�U�O�U? O?O�U�U?O?U? U? O?U?O� O?O�U�U?O?U? U? O�U�O�O�O� U�O�O?U�U? O�O?O?. O�U?U� U�O?O�O? O?O� U�O�U� O?U?O�O?O?U�U� U�U?U�O�O?U? U�U�O�O�U� O?O� O?O?O�O? U�U�O�O? O?O�O�U�U�O? O?U� O?O?O�U� U�O�U? U�O�O?U?U� U? O?O� O�U�O�U?O? O?U� O?O?O�U� U�O�U? O�U�U?U�U?O?U?O? U?O�O�U�O?U?U?O? O?U�U�O�U�U? U? O�U?O�O�U�U? U�U?O? O?O�O�U�U� O?O?U� O�O?O? U? O?U� O?U�U?O�U� U�O?U� O?O�O?U? O�O?U? O?O� O�O�U?U?O� O?O� O?O�U� U�U�U�U� U�U?U�O�O?U? O?U� O�O�U? O?O�O�O� O�O�U�U?U�U?O? U? U�U?U�O?U?U�U? O?O� O?O�U�O?U?O�U� U�O�U? Lavain U? Monpellier O?O?O�U?O? U�U? O?O?.

O�O?U� O?U?U�O� O?O� O?U�U?U�U� U�O�U? U�O�O?U�U? O?U�U�U? U�U?O? O�U�O?O�U�O�O?U? O�O�O?U�O?U� O?U� O?U�U� O?U?O�O?U� O�O?O?. O�U? O�U�U�U?O?O? O�O� O?O�O�U�U� U�O�O?. O�O�O?U�O�U? U�O�U?U�U? O�O� O?U� O?U�U� O?O�O?U?O�O? U? O?O� O?U�U?U�U� O�O�U�O?O? U�U?O�U?O? U?O�O�U? O?U? U�U?O� ( O�U�O? )O? U�U?O�O? U? O�O�O�O�O? O?O�U�U?U�O�O?U? O�O?O?U�O�O�U? O?O�O?O?.A� O�O?O�U�U� U?U? O?O�O?O�O�U� U�O?O�O?U� U? U�U?O�O? U�O?O?U�U? O?O� U�O�U� O?U?O?O?U�U� O?O� O�O�U?U?O� U�U�U�O?O�U?U� U�O�O�O? O?U�U� O?U�U?U� O?U�O�O?U? O?U?O?.

O�O?U� O?U?U�O� O�O�O? U�O?O?U�U? O?O� U�U�O�U� O?O�O?O?. O�U? O?U� U?O�O?O�U� O?U�U� U�U�O�U�U? U? U�O?O�U� U?O�U?O?U� O�U?O? O�O?U? O?O� O�O? U�U?O? O?U�O�O? O?O�O?O? U�O?O�U?O� O�O� O?O� O?O�O�O? O�U�U�O�U� O?O�O?O? U�U?O�O?O? O�U?O�O�U? O?O�O?O?. O?O?U�O� O?O� U?U�O?U?U� O�O� U�U�O�U� U?U� O?O�U�O?U�U�O? U�U? O?O�U�O?O?. U?U? O?O�O�U? O?U?O�U�U? O�O? O�U�O?U?O?U� U�O�U? O�O�O?O�U? U? O?O�U� O?U�U?U� O?U�O?a�? O?U� U?U?U�U� U�U� O�U?O? O?O� O?O�O� O�O�U?O�U�O? U�U?O?O?U� O�O?O?O? U�U�U� O?O�O� U�O?O�O? O?U�U� O�U�U�U? U? U?O� U�O�O?O?O?O�U�O�O?U?O?U� (U�O?O� U?U?O?U?U�) O�O�O?O�U? O�O� O�U?O�U�O? U? O?U� O�U�U� O?O�O�O?U?O? O?O� O�O?O?U?O�O?U� O�O? U�O?O�O?U? U�U� O�O?U?U�O�O� U?O�O�O�O?U? O?O�O?O�O�U� O�O?O�O�O� U�O� O?O?O? O�U�O�O?U?O?U� U�U?O?O?U� O?U?O?O? O?U� U�O?O�U�U? O?U� O�O�U� U?O�U?O?.

O�O?U?O?U�U? O?U?U�O� O�O� O?O�U?O? O�O�U�O?U?U� O?O?O�U? U?O�O�O�O?U? U? O?O�U?O? O?O?O�U?a�?O?O�U?U� U�U�O�U?U�O?U� O�U�U�O? O?O� O?U�O?U� O�O?U�O�U�U? O?O� O?U�O�O?. O�U�U�U?O? U?U? O?O� O?O�O�U?O� U?U�O?U?U� O�O?U�O�U�U? O?O?U?O�O� O�O?O?O? O?U?O�O� O?O� O?U�O? O�U? U�U?U�a�?U?U� O�O? O�U�U�O�U? U�O?U�U�U?U� U�O?U?O�U�O?O?U� O?U?O?U�O? O?U�O�U�U? O�O�O?O�U? U?U�O?U?U� O�O� U�U� O?O� O?U� O�U?O?U?O�O� O�U�U� O?O�U�O?U�O�U�U�a�?O�U? O�O? U�U�U� O?U�U?U� U�O?U�U?U� O�O� O?O�O?O?O? O?O� U�O?O? U�O?O?O?O? U? O?O� O?O?U�U? O�U?O?U� U�U?O�O? O?O�O� U? O?O�U�U?U� U�O�O�O� O?U�U�O? U? O�U? U�O�O?O?U?U� U? O?O?O�U?a�?O?O�U?U� U�O?U? O�O?O? U�U� O�O? O?U�O?U� O�U?U� U�O�O� O?O�O?U�O?.

O?U?O?U�U? O?O� O?U?O�O�U� O?U�O� O�U?O? O�O? U�O�O�O? O?U�O�U?O? U?U�O?U?U? O?U? O?U?O�U� U�U�U� O�O� O�U? U�O�O?. O�U?U� O?U?O�U� O�U? U�U� U?U?O�U? U?U�O?U?U� U�O?O�O? U? O?O�O�O� O?U�O�U?O? U? U�O?O�O�U? O�O�O?O�U? O?U?O? U? O?U?U� O?U?O�U� O�U? U�U� O�O? O?U� O?U�O�U?O? O?O?U?U� U�O�O? U? O?U� U�U?U� O�U?O?O? O�O�U?O?O�O� O�U�O? U�O?O�U�U?U� U? U?U?O�U? U�U�O?O? O�O?O�O�U� O?O?.

O�O?U� O?U?U�O� U�O?U� O�O? O�O?U� O�O?O? O?U?U� U?U�O?U?U� U? O�O�U�O�U� O?O�U?O?O? O?U�O�U?U? O?U� U?O�U?O? O?U?O�O? U? O�U?U�U?U� U�O?U? O�O?O? U�U� O?O� O�O?U�O�U� U�O?O? O�O�U�O? U? U�U�O?U� O?O� U?U�O?U?U� U�U?O?O?U� O�O?O? U? U�O?O�O? O�U�O?U?O� O�U? O?O� O�U�U� O?O�U?O�U� O�U�U�O?O�O�U? U?U�O?U?U? O�O?O?. U?U? O?U� U?O?O?U?O�U�U� O?U�O�O? U?U� O�O? O?O�U�U� O�U? U�U� U?U?O? O�O? O�U? O�O? O?U?U? U�O?O�U�U? U�U�U�U?U� O�O�O?U? U? U?O�O�O�O?U? O?O�O�U? O?U�U� U?U?O�U? U?U�O?U?U� O�U?O�O? U?O�U?O?U� O?U?O?O? U�U?U?U� O?O? U�O?O�U� U?U�O?U?U? U�U�O?O�U�U? O�O� O�O�O�O�U� O?U�O?. O?O� O?U?O�U� O?U� O�U?U� U�U� U?U?O? O�O? O�U? U�U�O?U�O�O? O�U?U� U�O�O� U?O�O�U�U� O?O?U� O?U?O?O? U�O�O� U? U?O?U?U?U� O�O?U� O?U?U�O� O�U?U� O?U?O? U�U� U�O?U�U�O�O? U? U?U?U�U?O?U?U? U�O� O�O� U�O?U? U? O�U� U�U�O? U? O?U�U�O� O�O� O?U� U�O�U?U? U�U?O�O? O?O�O� U�U�O�U?O?. O?O?O�U?O� O?O�O�U? U?U�O?U?U? O�O?U� O?U?U�O�O? a�?U�U�U�U?U� O?U�U?O?U� U�O�U? O�O?U? O�U?O? a�?O?U�O�U?U� O?O� U�U�U�O�U? O�O?U�O�U�U?O? a�?O?O� O�O�U?U?O� U�U?O? O�U�O�U? U�O�O?U? O�O?O?.

O�O?U?O?U�U? O?U?U�O� O?O� O?O�U� U?U?U? U�O�O�U? U�U�O�U? O? O?U�O�U�U? U�U� O?U�U�O� U�U? O?O�U� O?O�O?O?O?a�? O?O� O�O�U�U? O�O�O? O�O? O�U�O�U� O?O�O?O?O? U�U� O?O� O�O?O�U? O?U?U� O�U?O? O?U� O?O�U�O? O?O?O�U?O? U�O�U�U? O?U� O�U�O�O?O? O?U�O?U� O�O�O�O?O�U�U? O�O? O�U?O? O?U� O�O�U? U?O�O�O?O?.

U�U�O�O?O?:

aftabnews.ir

www.mashaheer.net

پایان دوره آموزشی کوتاه مدت دانشجویان فرانسوی دانشکده طب سنتی

به گزارش روابط عمومی دانشکده طب سنتی، دو دانشجوی فرانسوی دوره کوتاه مدت “طب سوزنی در بیماریهای پوست و زیبایی” را زیر نظر دکتر امیر هومن کاظمی در دانشکده طب سنتی دانشگاه علوم پزشکی تهران با موفقیت به پایان رسانده و گواهی پایان دوره دریافت کردند.

به گفته دکتر کاظمی در طی این دوره این دانشجویان با مبانی طب ایرانی نیز آشنا شدند.

معاون بین الملل دانشکده طب سنتی ضمن ابراز خرسندی از استقبال دانشجویان خارجی از دوره های کوتاه مدت این دانشکده، ابراز امیدواری کرد روند برگزاری این دوره ها با حضور دانشجویان خارجی ادامه داشته باشد. ایشان همچنین جذب دانشجویان خارجی را مهمترین گام در جهت بین المللی کردن دانشگاه و معرفی توانمندی های علمی کشور به جهانیان برشمرد.

گفتنی است دانشکده طب سنتی دانشگاه علوم پزشکی تهران تاکنون ۱۲ دانشجو از کشورهای ترکیه، عربستان، چین، اتریش، تایوان و فرانسه را پذیرش کرده است.

O�O? O?U�O?U? U? O�O? U�U�O�O?U?U� U�U�U?O�U� O?O� U�O?U?O� O?O�U�O�U� O?O�O�O�U�

O?U� U?O?O�O�O? O�U?O�O?O� O?U�U?U�U? O?O�U�O?U�O?U� O�O? O?U�O?U?O? O?O?U�U� O?U�O�U�O? O?U?U�O� O�U?O? O?U� O?U�O?U� U�U? U�O�O?O�O?U�O�U� O�O? O?O�O?O? U�U� O�U�U? U�U� O?O� O?O�U�O�U�U� O�O�O?O�U� U�U?O?O?O�U� O?U�O?O� O�O�O�U?U? O?O�O?U� O�U?U?O? O?O�U�O?U�O?U� O�O? O?U�O?U? U? O?U�O?O� O�U�O�U�U? O�U?U?O? O?O�U�O?U�O?U� U?O?O?U�U? O?U?O?.

O?O�U�O�U�U� O�O�O?O�U� O�U? U�U�O?U?U� U�U?O?U� U?O�O?O?U�O? O?O� O�O�O?O?O�U? O?U�U?O?O? O?U�U?U�U? U? U�O�O?U�U?O? O?U?O�U? O?O�O?U? U? O?U?U�U?U� O�O� U�O?U? U�O�U? O?U�U�U? U? O?U�O�O?U�U?U� O�O? O�O?O?O�U�O�U? O?U?O�O?U�U�U? U? O?O�O?O?U�O�O?U? O�O?U�O�O? U?O�U�O?U? O�O? O?U�O?U? O�O? O?U?O? O�O?O?U?O�O?U� U�O�U? O?U?O?O�U?U?O�U�U�O� O�U�O?O�U� O?U� O?U?U�U?O? O?O�U�O�U�U� U�O�U?U? O?O� U�O?O�O�O� O�O? O?U�O?U? U? O�O�U�O�O� O?O?U� O?U�O?U?U? O?O� O�O�U?O� O?U�O?O� O�O�O�U?U? O?O�O?U� U�O�O?U� O�O?O?.

O?O� U�U�U?U� O�O�O?O?O� U? O?O�O?U?O�U� O?U� O?O�U?O?O�O�U? U�U?U?U� U�U�O�O?O�U� O?U�U�U? O?U�O?O� O�O�O�U?U? O?O�O?U� U? O?U�O?O� O�U�O�U�U? O?O� U�O�O?O?U?U� U�U�U?O�U� U�U�U? “O�O? U?O�O�U?U?O� O?O� O?O�O�O�U�O� O�O? U�U�U�U� U? O�O? O�O�U?O�O? U�U�U?O�O�U?U? U? U�U� O�U?O?O�U?U?” U�U� U�U? O?O� U�U� O?U�U�U� U�O�U� U?U? O?O� U�O�O?U�O? O?U?U�O�O�O?O?O�U�U? O�U�O�U� O�U�U?U�U?(O�U�) O?O�U?O?O�O� O?O?O� U�U?O�U?O? O�U?U� U�U?O?U� O?O�U�O�U�U� O�O�O?O�U� O?O� O�O�U?O� O�U?U� O?U? O�O?O?O�O? O?U� U�U?O�U?O? O�O�U?U?O�U� O�O? O?U�O?U? U? U�U�U�U� O?O� O?O�U�O�U� O?O�O�O�U�O? O�U?O?O�U?O? U�U?U?U?O? O?U�O?U?U? O?U?U�O�O�O�U� U�O?O?U�O� O?U� O?O�O�O�U� U? O�O? U?O�O�U?U?O� O?O� O?O�O�O�U� (O�U?U�O?U?O�U?O?U?U? O?U�U�U?U�U?U?U?) O�O�O?O�O�O� U?O�U?O?.

U?U?O?U�U? O�O?O? O?O�O?U?O�U� O?U� O�O�U?O�O? O?O�U�O�O�O�U? U�U?O�U�U�U� U? U�U� O�O�O?O?O�U?U? O?O� O�U?U� O?O�O�U� O?U� U�U�O?U?O� O?U?O�U? O?O�O?U? O?U�O�U?U� U�U?O�U?U�O? U? U�O�O�U�U?O? O?O� O?U�O�U� U?U?O�U? O�O? O�U?O?U�O�U? O�O? O?U�O?U? O?O� O�U?U�O? O?O�U�O�U� O?U?U�O�O�O�U� O?O�O�O�U�U? U? O�U�U?U?U?O�U? O�O? O�O?U�O�O? U?O�U� O�O?O�O�U� U�O�U?O�U?O� O?O�O�U�O? O?U?O?O�U?U?O�U� O?U?O�U�O?O�O�O� O?O� O�U?U� O�U?O?U�O� O�U?U� U�O?O�O� O�O? O�U�U�U?O? O?O?U?O�O�U? O?O� O�O�U�O?U� O?O�O�U?O�O?O�O� O�O?O?.

O?U�O?O� O�U�O�U�U? O�U?U?O? O?O�U�O?U�O?U� U?O?O?U�U? O?O� O?U?O�U� O�U?U� U�O�U�O? U�U� O?O�O�O�U� U�U� O?U�U�O� U?U� O?U?U�O�O�U? O�O�U? O?U�U�U� U�O?O�U�U? O�O�O?U�O�O?U? U? O�U�O?O�O�O?U? O�O?O?O? O?O�O�U?O� U�O�O?: O?O�U�O�U� O?O�O�O�U� U�U?O�O?U�U�O? U�O�O� O?U?U�U? U? U�U�O�U�U�U?U? U? U�U�U�O�O�U? U�U?O�U� U�O?O�O�O�U?U� O�O�O�O�U?O? O?U�U�U?U�U?U?U?U?O? O�O�O?U?U?O?O�O�U?U?O? U?O�O?O?O�O�U?O? O�U?O�U�O?U�O�O?U?O? U? U�O?O�O�O�O�U� O�O? O?U�O?U? U? U�U�U�U� O�O?O? U�U� O�U�O?U� U�O�U? U�O�O?U�U? O?O�U�O�U� U?U� O?U?U�O�O� O?O�O�O�U�U? O�O� U?U?O?O? O?U�U�O?.

O?U�O?O� O�O�O�U?U? O?O�O?U� O�U?U?O? O?O�U�O?U�O?U� O�O? O?U�O?U? U�U?O? O?O� O?O?U�U?O? O?O� O�U?U� U�O�U�O? U�U� O?O�U�O�U� O?U?U�O�O� O?O�O�O�U�U? U�U?O�O?U�U�O? U�U�O�O�U�U? U? U�U�U?O�U�U? U?U� O?U?U� O?O�U�O�U�U? O�O?O?O? O�U?O?U?O?: O�U?U� U�U�O?U� O�O�U?O? O�U�U�U?O? O�O?O? U�U� U�U�U?O�O�U� U?U� U�U?O� O�O? O?U?U� U?O?O?U�U? U�U? O?O�U?O?O? O?U� O?U�U?O�U� U?O�O? O�O�U�U? U? U�O?O�U?U� O�O�U�U�U�O�U?U? U? U�O?O�U?O? O?U?U�O�O� O?O� U�O?U?O� O?O�U�O�U� O?U?U�O�O� O?O�O?O? O�U�O� O�U?U� O�O?O?O�U?U? U�O�O?O�O?O? O�O?O? U�U� U?U� U�U?O� O?U� O?U�U�O�U?U? U�O�O?O� O�O?O? O?U?U�O�O� O?O�O�O�U�U? O�O� O?O�U�O�U� U�U�O?.

O?U�O?O� O�U�O�U�U? O?O� O�O?O�U�U� U�O?U�U� O�O�U�O?U� U?O?O?U�U? O�O� U?O?O�U�O�U� O?U?O�U�O?O�O�O� O�O? O?U�O?U? U�U� O?O� O�O�U�O?U� O?U� O?U?O�U� U?O�U?O?U? U�U? U?O�O?O�O?U�O? O?O�O?U�O�O? U? O�U?O?U?O?: O�U?O?O?O�O?O�U�U� O?O� O�O?O?U� U�O�U? U�O�O?U�U? O�O�U�O?U� U?O?O?U�U? O�O? U? U�O�O?U�O�U? O?U�U�U? U�O�U�U�O� U�O?O�O� O�O?O? U? U�U?U� U�O?O�O�O�U? O?O� U�O�O� U�O?O�O�O�O�U� O?U?U?O� O?O�O�U�O?U? U�U�U? U�U�O?. U�O?U�U� U�O� O?O� U�O?O�O�O�O�U� O�O? O?U�O?U? U�U?O?O?. U�O� O?O�U�O?O�U?U?O�U� U?O?O?U�U? O�O� O?O�O�U? O?U�U?O?O? U�O�U? O�O? O?U�O?U? O?U� O?O�U�O?U�O?U� O�O? O?U�O?U? U�U? U?O�O?O?U?U�. U�O?U�U� U�O?O�U�U? U�O?O?U�O? U�U� O?O?U?U� U�U?U� O?O�O�O�U? O?O� O�O�U�O?U� U?O?O�U�U?O? O?O�U�O�U�U? U�U? U�U�U�O? U? U?O�U� O?O� O�U?O�O�O? U�O�U�U� O�U? O�O? O?U�O?O? O?U� O?U?O� U?O?O�U�U?O?U�O�U? O�U?O? U�O�U?U?U�U� U�O�O�U�U?O? O�O� U�O�U�U�U�U� U�U? U�U�U�O? U�U� O�U�U?O?U?O�O�U?U� O?O?U?O�U�U?U� O?O� U�O?O�U�U? U�O�U�U?U�U? U? U�U�U�O�O�U? O?O�U�O?U�O?U� O�O? O?U�O?U? O?O� O�U?U� U�O?U�U� U�U�O�O?U�U� U�U�U?U�.

O?O� O�O?O�U�U� O?U�O?O� O�O�O�U?U? O?O�O?U� O?O� O�U�O� O�U?U� U�O�U�O? U�U� O?U�O�U� O?U�O�O?U� O�O? O�O�U?O� U? O�O? O?U�O?U? O?U?O�U? O?O?U� U? O�U�U�U?U� O?U�O�O?U� O?U� O?O?O�U�U� O?O?O?U?U� O?O?U� O�O?O?O? O�U?O?U?O?: O�U?U?U�O�O? O�O�U�O?U� U?O?O?U�U? U�U� O?O� O�O? O�O�U?O� U? U�U� O?O� O�O? O?U�O?U? O�U?O?O�U?O? O�U?U� O?U�O� U? U�U?U?U?O? O?U�O?U?U? O?U?U�O�O� O?O�O�O�U�U?O? U�O�U�O? O?U�O�U� U? O?U?O�O�O� U�O�O?U? O�O? O?O�U�O�U� O�O?O? U? O?O� O�U?U� U�O?U?O� O?O�U?O? O�O? O?U�O�U�U? O?O�U?U?O?U�O� O?U�O�U� O�O?O?. O�U�U� O�U?U�U�U� U�U�U?O�O�U� O?O�U?O? O�U�U�O�U� O�U?O�O�O? O?O?O�O�U�O�O? O�O� U�O?U� U�O?O� O?O�O?O? U�O�O� U�U� O?U�U? O�O?U� O?O�U?O� O?O�U� O�O�U�O?U� O�O?O?U?O�O?U� U�O�O?O�O?O? O�O? O?O�O�U?U�O�U? U?U?O�U�U? U?O� U?U?O�U�O�U� O?O�O�U?U?U? U?O�U� U�U? O?U?O�U�O? O?U?O�O�O� O?O?U?O�O� O�O�O�U�O�U�U? O?O� U?U? O?O�O?O?U� O?O�O?O?.

O�U?U?O? O?O�U�O?U�O?U� O�O? O?U�O?U? O?O� O�O?O�U�U� O?U?O�U� U�O�O?: O?O� U�O?U?O�U�O�U? O?U?O?O?U� U?O�U?O?U� O?O�O�U? O�U�U?U?U?O�U? O�O? U�U�U?U� O?O?O�O�U�O�O? O�O�O?U�O�U�U? U�U�U� U?O?O?U�O�U� U�O?O�U�O� O?U?U�O�O� O?U� O�U?O� U�O�U�U� O?O� O�O�U?O�U� O�U�U?O�O? O�U?O?U�O�U? O?O�U�O�U�U? O�O?O?U?O�O?U� O?O?U� O?O�O�U? O?U� O?U?U�O�O� U�O�O�O� U�U? U?U?O�U�O? U? O?U�O�U�U? O?U?U?U� U�O�U? O?O�U�O�U�U? U�U?O�O? O�O?O?U?O�O?U� O?O� U?O�U?U�O?U� O?O�U�O�U�U? O?U?U�O�O� U�O?O?U�O? U�U? O?U?O?.

O?O� O�O?O�U�U� O�U?U� U?U?O?U?U? O�U?U?O? O?O�U�O?U�O?U� U?O?O?U�U? O?O� O�O�U?O� O?U�U� U?O�O�U?O? O?U?U�O�O�O�U� O?U� O�O?O?U?O�O?U� O�O? O�O? U�U�U�U� U�U�U?U� U?U?O?: U�O�O?O?U?U� O?U�U?U� O?O�O�U? U?O�O�U?O? O?U?U�O�O�O�U� O?U� O�U�U?O�O? O�O? U�U�U�U� U?U?O?O�U�O�O?U� U?O�O?U? O�O?O? U�U� O?U?U�O�O� O�U�U�O�U� O?O�U� U?U?O?U� U? O?O�U�O�O�O�U? O�O�O?O?O�O� O?O� O�U? O�O� O?O�O?O?U� O?O�O?O?. O?U?U�U?U� O?U�O? O�U?O�O�O? O�O�O?O�O? U�U�O?O�U� O?U?U�O�O�U? O?U?O?O� O�U?O? O?U?U�O�O� O�O?O?. O?O� O�O? U�U�U�U� O?U?U�O�O� O�U?U� O�O�O?O�O? O�O� O?O�O�O? U�U� O?O�O?U? O�O? O�U?U�O? O?O�U�O�U� O�O� O?O�O? U�U�O?O�U� O�U?O? O?O�O�O? U�U� O?O� O?U?O? O�O? U�U?U�U? O�O? O?U?U�O�O�O�U� O�U?U� O�O? O?O� O�O�O?O?O�O� O?O� O�O�U�U� U?U�O?O� U? O�U?U? O?U?O�O?U� O?U� U�O?U�U?U?O? U? O�U�O� U? O�O�O? U? U�U?O�O? O�O?U?O�U� U�U? O�U?O?O?. U�U�O?U� U�O�O?U� O?U?O�U� O�U?U� O�O?O? U�U� O?U?O�U?O�U?U� O?U?U�O�O�O�U� U?U�O� O�O?U� U�U?O?O?U�O? U? O?O�O�U? O?O�U�O�U� O?O�U?O? O?U� O�U?O�U?O�O? O?U�U�O� U�U?O? O?U?O�U� O?O�O?O?.

O?U�O?O� O�O�O�U?U? O?O�O?U� O?O� O?O�O? U?O�U?O�U�U? O?O� O�U�O� O�U?U� U�O�U�O? U�U� O?O� U�U�O�U?O? U�O?U�O�U? U�O� O?U?U?U� O?O�U�O�U�U? U�U? O?O�U?O?O? O?O� O�O?O�O? U�O�O�U�O?O�O? U�O�O�O?O?U�O�U?U? U�U�O?O�U� O?O?U� U? O?U?O�U�O? O?U�U�U? O?O�O?O?O? O?O?U�U?O? U�O�O?: O?O� U�O?O�U�U? O�O? O�U?O�O�U�U? U?O�O�U?U� U�O�U?U? U�O?O?U�U? O?O� U�U�O?O�U� O?O�O�O�U� U? O?U�O?U?O? U�U?U?U?O? O?U�O?U?U? O?U?U�O�O�O�U� U?O�U?O? O?O�O�O? O�U�O� U�O�U?U?U�U� O�O?O?O� U�O?U�U? O?O� O?O�U�O�U� U�O�O?U? O?U?U�O�O�O�U� O?O�O�O�U�U? O�O�U?O� O?O� O�U?O?U�O�U? O�O? O?U�O?U?O? O?U? O�O?O�O? U? O?O� U�O?U? O?U?O?O�U?U?U? U�O�U? U�U�O�U� O�U�O�O�U� U�U? O?U?O?.

O?U�O?O� O�U�O�U�U? U�U?O? O?O� U?O�U?O�U� O�O�U?U?O�U� O�O? O?U�O?U? O�O� O?O� U?U?O?U?U?O�U? O�O? O?O�O�O�U� U? O�U?O? O�U�O�O�U� O?O?U?O�O� U�U�U� O?O�U�O?O? U? O�O?O?U?O�O?U� O�O? O?U?U?U� U�O�U? O�O? O?U�O?U? O�O� O?O� O�U?O?O�U?O? U�U?U?U?O? O?U�O?U?U? O?U?U�O�O�O�U� O?O?U?O�O� U�U?U?O? O?U�U?O�U� U�O�O?

U�O?O?O? U�O?O?O�U� U�O?O�U?U�U?U� O?U�O�O?O�O�U? U�U�O�U�U� U�U�O�O� U? O?O�U�O?U�O?U� O�O? O?U�O?U?

O?U� U?O?O�O�O? O�U?O�O?O� O?U�U?U�U? O?O�U�O?U�O?U� O�O? O?U�O?U?O? U�U�U�O?O? O?O�O? O?U�O�O?O�O� U�O�O�U?U� O?U� U�U�O�U�U� U�U�O�O� U? U�U?O?O? U�U�O�O�U� O�U?O?O�U� O�U?O? U�U�O�O�O?U�O?U� U�U? U�O�O?O�O?U�O�U� O�O? O?O�O�O?U�O�U� U�O�U?U? O?O�U�O?U�O?U� O�O? O?U�O?U? O?O�O?O?U?O? U�O�O?U�O?.

O?O� O�O?O?O?O�U? O�U?U� O?U?O?O�O�O? U�O?O?O?U? O?O� O�O�U?O� O?U�O?O� O�O�O�U?U? O?O�O?U� O�U?U?O? O?O�U�O?U�O?U� O�O? O?U�O?U? O?O�U?O?O�O� O?O?.

O?U�O?O� O�O�O�U?U? O?O�O?U� O?O� O?O?O�O? O?O� O?O?U�U?O? O?O� O�U?U� U�O�U�O? U�U� O?U�U?O?U� U�O�U? O�O? O?U�O?U? O?U� U�O�O�O? U?U?O?U?U�U� U?O�U�U�U?U?O? O?O�O�U?O�U? U? O?U�O?U�U? O�U?O�O�U� O�O? O�U�U�U?O? O?O?O?O�U?U? O?O�O�U?O�O?O�O� O�O?O?O? O?O�O�U?O� U�O�O?: U�U?O�U� O?O�U�O?U�O?U� O�O? O?U�O?U? O?U� O�U?U� O?U�U?O?U� U�O� U�U?O�U�U? O?U�U�U?O? O�O�U�O�U�U? U? U?U?U?U�O? U�O�U?O� O�O?O?.

O�U?U?O? O?O�U�O?U�O?U� O�O? O?U�O?U? O?O� O�O?O�U�U� O�U?O?U?O?: U�O?O?O?U?O�U�U� O?O� O�O�U�O?U� U�O?U�U�O�O? O?O?U?O?U� O�U? O?O� O�U?U� O�U?O?U� U?O�U?O? O?O�O�O?. U?O�U?O? O?O?O�U� O?U� O?O�O�U� O�O? O?U�O?U? U? O�O?O?O�U�O�U? O?U?O�O?U�U�U? U? O?O�O�U�O�O?O�U�U?O?U� U�U� U�U�O�O� O?U� O?U?O? O�O?O?U?O�O?U� U�O�U?A� U�U�O�U� O?O?U� O�O?O? U? U�U�U�U�U?U� U�O?O�O�U�U�A� O?O� O�U�U?O� U?O?O?U�U? U�U� U?O�U� O�O?U�O�O? O�O?O�O�U� U�O�U?O�U?O�U? O?U� O�U?U�O? O?O�U�O�U� O?U?U�O�O�O�U� U?O�O�O? U�O�O?U� O�O?O?O? U�O�O� U�O� O�O� O?U� U�O�O�O?O? O?O�O? O?O� U? O�U?O�O?U? O?O� U�U? U�U�O?.

U�U�U�O?O? O?O�O? O?U�O�O?O�O� U�U�O�U�U� U�U�O�O� O�U�U� O�O?O�O�O? O�O�O?U�O?U? O�O? O?O�U?O?O�O�U? O�U?U� U�O?O?O?O? O�O? O?U�O?U? O�O� O?O�O�O�U? U�O�O?U�U?O? U�O�U? O?O�U�U�U?U� O?O?U?O�O� O?U?O�O?U? O?O�O�U? U?O?O?O�O? O?O� O�O�U�O?U� O?O�U�O?O? U? O�U?O?U?O?: U�O?O?O?U?O�U�U� O�O? O?U�O?U? O�U?O? U�O?O�U?U? U�O?O?U� U? O�O�U�O�O?O�O? O?O�O?O? U? U�O�O?O�O?O? O?O� O�U?U� O�U?O?U� O?O� O?O?U?O�O�U? U�U?O�O�O? U�O�O?U� O?O?O�U?O� U�U?O?O?.

O?U�O�O?O�O� U�U�O�U�U� U�U�O�O� O?O� O?O?U�U?O? O?O� U�O?U?U� O�U?O?O�U?O? U? U?O?O?O�O? O?U�U?O?O? O?O� O�U?U� O�U?O?U�O? O?U�O�U� U?U?O�U? O�O? O�U�U�O�U�O�O? U�U?O�U?O? O?O� O?U�O�O?O�O�U? U? O?U� U?U?U?U� O?O�O�U? U�O�U�U� O�O� O?O� O?O�U?O?O�O�U? U�U�O�U?O?U?O�U� U�O� U? U�O�O�U?O�U� U�O� O?O�O�U? O?U�U?O?O? O?U�U?U�U? O?O?U?O�O� U�U?U?O? O?O�U�O?O?.

U�U�U�O?O? O?O�O? O?O� U?O�U?O�U� O?U� O?O�U�O�O�O�U? O?O?O�U�U� U?U�U�U�O�O�U? O?U?O�O�U�O?U� U? U?O?O?O�O? U�O�O�U?O?O�O? O?U?U� O?U�O�O?O�O�U? U�U�O�U�U� U�U�O�O� U? O?O�U�O?U�O?U� O�O? O?U�O?U? O�O?O�O�O? O?U�O�U?U� U�O�O?.

O?O� U?O�U?O�U� O�U?U� U�O?O?O? O?U�O�O?O�O� U�U�O�U�U� U�U�O�O� U? U�U?O?O? U�U�O�O�U� O�O? O?O�O�O?U�O�U� U�O�U?U? O?O�U�O?U�O?U� O�O? O?U�O?U? O?O�O?O?U?O? U�O�O?U�O?.

U?U?U�U? O�O?O? O?O� O�U?U� O?O�O?O?U?O? U�O?O�U?U� O�O�O?U�O�O?U? U? U?O�U�U�U?U? O?U�O�O?O�O� U�O�O�U?U�O? U�O�O�O?U�O�O? O?U�O�U�O? O?U�O�O?O�O�U? U? U�O?U?O� U�O�U�U� U? O?O?U?O� O?U?O�O�U?O�O�U? U�O�U�U�O? O?U�O�O?O�O� O�O� U�U�O�O�U�U? U�U? U�O�O?U�O?.

برگزاری مسابقه غذاهای سنتی در دانشکده طب سنتی

به گزارش روابط عمومی دانشکده طب سنتی، مسابقه غذاهای سنتی ویژه کارکنان و دانشجویان دانشکده طب سنتی روز ۱۷ مردادماه در ساختمان احمدیه برگزار می شود.

علاقه مندان می توانند برای ثبت نام به مسئول فرهنگی دانشکده طب سنتی خانم حسینی تبارمراجعه نمایند.
گفتنی است مسئول فرهنگی دانشکده روزهای یکشنبه و سه شنبه در ساختمان احمدیه طبقه دوم مستقر هستند.
تلفن تماس۲۲۶-۲۲۹۸۸۵۵۱