بازدید تیم ارزیابی عملکرد معاونت توسعه مدیریت و منابع دانشگاه از دانشکده طب سنتی

به گزارش روابط عمومی دانشکده طب سنتی، در راستای اجرای برنامه ارزیابی عملکرد معاونت توسعه و برنامه ریزی منابع، تیم ارزیاب دانشگاه روز سه شنبه ۵ تیرماه از دانشکده طب سنتی بازدید کردند. در ابتدای این بازدید تیم ارزیاب به سرپرستی دکتر امانلو مدیر نوسازی و مطالعات کاربردی معاونت توسعه مدیریت و برنامه ریزی منابع […]