امور فرهنگی:

اعتلاء و گسترش دادن به معرفت و بصيرت ديني بر پايه قرآن و مكتب اهل بيت (علیهم السلام)
تبيين و نهادينه كردن فرهنگ اقامه نماز و نيايش
احياي هويت ايراني اسلامي
تقويت روحيه تعهد و رفتار و اخلاق حرفه اي
نهادينه سازي فرهنگ عفاف و حجاب، ساماندهي فضاهاي عمومي و حفظ شئون محيط علمي دانشکده
تبيين نقش تربيتي و اخلاقي استادان و تكريم مقام ايشان
ساماندهي مقابله با جنگ نرم با تكيه بر مؤلفه هاي قدرت نرم انقلاب اسلامي
برقراري ارتباطات اجتماعي صحيح و سالم
ترويج پژوهش هاي فرهنگي
توسعه حوزه مطالعات و اطلاعات عمومي
شناسايي و ساماندهي نخبگان علمي- فرهنگي
تعالي و تحكيم نظام خانواده  و اصلاح سبک زندگی با تشکیل کارگاه و نشست های متنوع
ارتقاء كيفي سلامت رواني، معنوي و اجتماعي کارکنان